Toepassingsgebieden

Symbool LadekastMeubel- en interieurinrichting
Symbool van een kleine man die uit het brandende huis rentBrandbeveiliging

Producteigenschappen

Icoon decorkettingenDiversiteit in decor en/of structuur
Icoon plaatje dat wordt schoongemaaktOnderhoudsvriendelijk
Icoon met doorgestreepte bacteriën/virussenAntimicrobieel
Icoon met een glas en een vorkGeschikt voor levensmiddelen
Icoon met 3 waterdruppelsVochtbestendig / vochtdicht
Icoon met een doorkruiste vlamMoeilijk ontvlambaar
Icoon plaat met hamerStootvast

Toepassingsgebieden

Preventieve brandvertragendheid in de interieurinrichting, voor vochtige en natte ruimtes en overal waar een bijzondere robuustheid van het materiaal vereist wordt zoals als wandbescherming, maar ook voor meubel- en inbouwelementen, in het bijzonder wanneer met betrekking tot brandwerendheid in geringe materiaaldoorsnedes of openrandoplossingen gerealiseerd moeten worden.

Certificaten & labels

CE-conformiteit

De CE-markering geeft aan dat goederen voldoen aan de veiligheids- en gezondheidseisen van de Europese Unie. Hun doel is het garanderen van veilige, onberispelijke en hoogwaardige goederen op alle Europese markten.

FSC gecertificeerd

De Forest Stewardship Council (FSC) is een wereldwijde non-profitorganisatie die zich inzet voor de bevordering van verantwoord bosbeheer over de hele wereld. FSC definieert normen op basis van overeengekomen principes voor verantwoord bosbeheer die worden ondersteund door belanghebbenden op milieu-, sociaal en economisch gebied.

PEFC gecertificeerd

PEFC is de grootste instelling voor het waarborgen van duurzaam bosbeheer door middel van een onafhankelijk certificeringssysteem. Hout en houtproducten met het PEFC-keurmerk zijn aantoonbaar afkomstig uit ecologisch, economisch en sociaal duurzame bosbouw.

UKCA-conformiteit

De UKCA-markering geeft aan dat goederen voldoen aan de veiligheids- en gezondheidseisen van de Verenigd Koninkrijk. Hun doel is het garanderen van veilige, onberispelijke en hoogwaardige goederen op alle Verenigd Koninkrijk markten.

Productdoorsnede

Beschikbaarheid

Formaat

Lengte (mm)Breedte (mm)Dikte (mm)
2.8002.0704 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15
5.6002.0704 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13

Producteigenschappen

Productnorm

 • EN 438-4

Basismateriaal

 • Brandvertragend compacte kunststofplaat zwart: Homogeen zwart door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, geschikt voor hoogbelaste toepassingen, die aan die onderhevig zijn aan eisen voor brandwerendheid.

Volumegewicht

 • Min. 1.350 kg/m³

Brandgedrag

 • Brandvertragend
 • 2.800 x 2.070 x 4 - 6 mm: C-s2,d0 (EN 13501-1)
 • 2.800 x 2.070 x 8 - 15 mm: B-s1,d0 (EN 13501-1)
 • 5.600 x 2.070 x 4 - 6 mm: C-s2,d0 (EN 13501-1)
 • 5.600 x 2.070 x 8 - 13 mm: B-s1,d0 (EN 13501-1)

CE-categorie

 • EN 438-7:2005
 • Compacte panelen voor wand- en plafondbekleding (inclusief verlaagde plafonds)

Formaldehyde-emissieklasse

 • E1 E05

Antimicrobiële werking

 • Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

Productveiligheid

 • Dit product is in overeenstemming met de REACH-verordening EG 1907/2006 een fabricaat en dit fabricaat hoeft niet aan registratieplicht krachtens artikel 7 onderworpen te worden.
 • Het oppervlak is fysiologisch gezien onschadelijk en toegestaan voor het contact met levensmiddelen (conform Verordening (EU) Nr. 10/2011).
 • De decoratieve oppervlakken en de materiaalkern bestaan uit papierlagen, die met duroplastische harsen doordrenkt zijn.Deze harden tijdens het productieproces door hitte en hoge druk geheel uit. Ze bouwen een stabiele, resistente en niet reactief materiaal.

Bijzonderheden

 • Afhankelijk van decor en oppervlaktestructuur kunnen vanuit verschillende observatiehoeken van formaatplaat tot formaatplaat lichtelijk verschillende optische indrukken van het oppervlak ontstaan. Dit is productietechnisch bepaald en vormt geen kwaliteitsgebrek.
 • Met name bij toepassingen op grote oppervlakken wordt aanbevolen, bij verdere verwerking en inbouw op de kleur- en structuurhomogeniteit van de te gebruiken platen en het voorbereide materiaal te letten en het materiaal met inachtneming van het type productie te verwerken.
 • Hoe gladder de structuur en hoe donkerder het decor is, des te vlekgevoeliger is het oppervlak.
 • Bij intensieve effen decors, vooral in het rode gamma, kan onder bepaalde omstandigheden uitloging van kleurpigmenten optreden. Het is dus mogelijk dat kleurpigmenten tijdens het impregneren van het decorpapier niet door het hars worden gebonden en slechts oppervlakkig op het impregnaat worden afgezet en zich dus direct op het oppervlak bevinden. Als vervolgens wordt gereinigd, kan een lichte verkleuring van de reinigingsdoeken worden waargenomen.Dit is met name het geval wanneer reinigingsmiddelen op basis van oplosmiddelen worden gebruikt. Dit is geen defect aan het product.
 • Door de zwarte materiaalkern zijn kleine decorafwijkingen van andere producten onvermijdelijk.
 • Door productieredenen kunnen er kleine kleurverschillen in de zwarte materiaalkern optreden.
 • Decor-structuur-combinatie voorkant = decor-structuur-combinatie achterkant
 • Het vervolgens oliën (met geschikte bakolie) van de bewerkte rand kan bewerkings- en slijtagesporen verminderen.
 • Houd er rekening mee dat er bij dagelijks gebruik polijstplekken, krassen en glimmende plekken kunnen ontstaan als gevolg van mechanische belasting, die vooral zichtbaar zijn in donkere decors. Dit is geen kwaliteitsgebrek of een beperking van de bruikbaarheid. Het is eerder een weerspiegeling van de natuurlijke veroudering van het oppervlak. Het product voldoet aan alle eisen van EN 438.
 • FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

Kleuren en oppervlakken passen bij elkaar

 • Decor, structuur en drager beïnvloeden het uiteindelijke uiterlijk van het eindproduct.
 • Door de productspecifieke verschillen in productietechnologieën, zelfs identieke decor/structuur/basiscombinaties binnen of met verschillende productgroepen en formaten tot lichte optische en haptische afwijkingen. Dergelijke afwijkingen vormen geen gebrek.
 • Vooral de keuze van de oppervlakstructuur heeft een belangrijke invloed op de visuele indruk, de haptische perceptie en de technische kenmerken van het product. Zo kan de algemene indruk van een decor bijna volledig veranderen afhankelijk van de oppervlakstructuur. Bovendien kunnen mechanische invloeden op het productoppervlak leiden tot een hoger contrasterende optische waarneming met donkere decors.
 • Om ervoor te zorgen dat u altijd het beste resultaat behaalt met onze producten en om eventuele afwijkingen vooraf op te helderen, adviseren wij u graag individueel.

Productbehandeling

Verwerking

 • Met name bij toepassingen op grote oppervlakken wordt aanbevolen, bij verdere verwerking en inbouw op de kleur- en structuurhomogeniteit van de te gebruiken platen en het voorbereide materiaal te letten en het materiaal met inachtneming van het type productie te verwerken.

Machine en gereedschap

 • Met hardmetaal bezette gereedschappen op conventionele houtbewerkingsmachines bewerkbaar.

Sluitwerktechnologie

 • Alle traditionele verwijderbare en niet verwijderbare verbindingsstukken voor houtproducten zijn geschikt.

Inbouw en montage

 • Vóór de montage moeten alle systeemelementen (wandbekledingselementen, draagconstructie) voldoende, gedurende meerdere dagen geconditioneerd worden. De ruimten zelf moeten daarbij overeenkomstig het latere gebruik geklimatiseerd worden.
 • Let op een vakkundige verwerking en montage volgens de actuele stand van de techniek.
 • Bij een ingebouwde toepassing moet voor een goede achterventilatie en een klimaatevenwicht aan beide zijden gezorgd worden.
  - Voor voldoende luchtcirculatie moet de holle ruimte min. 20 mm bedragen.
  - Het is belangrijk dat horizontaal lopende draagconstructies zoals de begin- en eindstukken van de wandbekleding zo onderbroken worden, dat een verticale achterventilatie mogelijk is.
  De directe bevestiging op de ondergrond zonder luchtinlaat moet vermeden worden.
 • Er moet gezorgd worden voor voldoende bewegingsmogelijkheid van het plaatmateriaal in de ingebouwde toestand. Plaatnaden moeten met voegen en doorgangsboringen met overmaat worden uitgevoerd.
 • In principe moet er daarbij op gelet worden dat de uitzettings mogelijkheid van alle gemonteerde elementen niet belemmerd wordt. Bij een combinatie met andere materialen moeten de evt. verschillende uitzettingscoëfficiënten in acht worden genomen
 • Nieuwe wanden (gemetseld, van beton of bepleisterd) bevatten aanzienlijke hoeveelheden vocht en moeten volledig droog zijn vóór de bekleding.
 • De draagconstructie moet tegen corrosie beschermd worden.
 • De ondergrond mag niet vochtig of instabiel zijn. Er moet op gelet worden dat het minimum draagvermogen en de minimum stabiliteit voor het desbetreffende gebruik aanwezig zijn.
 • Vermijd directe hitte en daaruit eventueel voortvloeiende uitdroging van HPL-platen door licht- of warmtestraling, bijv.luchtstromen van verwarmings- of klimaatsystemen.
 • Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar de merkbladen van de ICDLI-branchevereniging voor de verwerking en montage van laminaten en compact laminaten. (www.ICDLI.com)

Opslag, gebruik en transport

 • De opslag moet steeds over het gehele oppervlak, gelijkmatig met de randen en horizontaal op een vlakke en schone onderlaag plaatsvinden, die met een kunststof folie is afgedekt. De bovenste plaat moet ook met folie en met een afdekplaat over het gehele oppervlak worden afgedekt.
 • Beschermen tegen luchtvochtigheid en vochtinwerking.
 • Vermijd directe hitte en daaruit eventueel voortvloeiende uitdroging van HPL-platen door licht- of warmtestraling, bijv.luchtstromen van verwarmings- of klimaatsystemen.
 • Vreemde voorwerpen en schurende verontreinigingen in de stapel platen kunnen leiden tot indrukkingen en beschadigingen van het oppervlak.
 • De platen mogen niet tegen elkaar verschoven en over elkaar getrokken worden; ze moeten met de hand of met zuignappen één voor één opgetild worden.
 • Bij het transport van stapels platen moeten onderlagen gebruikt worden die groot genoeg en stabiel zijn, bv. pallets. De platen in de stapel moeten beveiligd zijn tegen wegglijden.

Reiniging en verzorging

 • De reiniging van het oppervlak kan met water en delicate reinigingsmiddelen gebeuren. Neem voor het verwijderen van hardnekkige verontreinigingen de adviezen in het gegevensblad „Cleaning of HPL surfaces“ (www.icdli.com) in acht.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met ons op. Wij staan voor u klaar.

Productaanvragen en verkoopafdeling

+49 (0) 91 81 28 48 0