Impressum

Verantwoordelijk voor de inhoud:

Pfleiderer Deutschland GmbH
Ingolstädter Str. 51
D-92318 Neumarkt

Tel. +49 (0) 91 81/28-480
Fax +49 (0) 91 81/28-482

E-mail: info[at]pfleiderer[dot]com
Internet: www.pfleiderer.com


Directie: Stefan Zinn | Simon Frank

Zetel Neumarkt, kantongerecht Neurenberg HRB 25279
BTW-ID: DE 264 433 114

© Copyright 2020 Pfleiderer Deutschland GmbH. Alle  rechten  voorbehouden. Teksten, afbeeldingen, grafieken, geluid, animaties en video's en hun plaatsing op websites van Pfleiderer Deutschland GmbH zijn onderhevig aan de bescherming van het auteursrecht en andere beschermende wetten.

Deze website is uiterst zorgvuldig samengesteld. Desondanks kan Pfleiderer Deutschland GmbH geen garantie geven dat de aanwezige informatie foutloos en nauwkeurig is. Pfleiderer Deutschland GmbH sluit alle aansprakelijkheid voor schade, die direct of indirect uit het gebruik van deze website ontstaat, uit, indien deze niet voortkomt uit opzet of grove nalatigheid van Pfleiderer Deutschland GmbH.

Mocht u nog vragen hebben over onze homepage of onze producten, schrijf ons dan een e-mail.

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Inhoud van het online aanbod
Pfleiderer Deutschland GmbH staat op geen enkele manier garant voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidseisen tegen Pfleiderer Deutschland GmbH, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie c.q. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie veroorzaakt is, zijn in principe uitgesloten, indien door Pfleiderer Deutschland GmbH geen schuld veroorzaakt is door bewijsbare opzet of grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. Pfleiderer Deutschland GmbH behoudt zich uitdrukkelijk voor, delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder aparte aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe internetpagina’s ("links"), die buiten het verantwoordelijkheidsbereik van Pfleiderer Deutschland GmbH liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend van kracht worden in het geval waarin Pfleiderer Deutschland GmbH kennis heeft van de inhoud en het voor Pfleiderer Deutschland GmbH technisch mogelijk en aanvaardbaar zou zijn, het gebruik in geval van onwettige inhoud te voorkomen. Pfleiderer Deutschland GmbH verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het tijdstip van de plaatsing van de link geen illegale inhoud op de te linken pagina's herkenbaar was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina's heeft Pfleiderer Deutschland GmbH geen enkele invloed. Daarom distantieert Pfleiderer Deutschland GmbH zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte /verbonden pagina's, die na de plaatsing van de link zijn veranderd. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen en ook voor externe bijdragen in door Pfleiderer Deutschland GmbH aangemaakte gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en met name voor schade, die ontstaat uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen wordt aansprakelijk, niet degene die via links slechts verwijst naar de desbetreffende publicatie.

3. Auteursrecht en rechten op tekens
Pfleiderer Deutschland GmbH tracht om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken,  geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door Pfleiderer Deutschland GmbH zelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en evt. door derden beschermde fabrieks- en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van de op dat moment geldige rechten op tekens en de bezitsrechten van de respectievelijk geregistreerde eigenaars. Alleen op grond van het eenvoudig noemen, dient niet te worden geconcludeerd dat fabrieksmerken niet beschermd zijn door rechten van derden! Het copyright voor gepubliceerde, door Pfleiderer Deutschland GmbH zelf ontwikkelde objecten is alleen aan Pfleiderer Deutschland GmbH toegestaan. Een vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van Pfleiderer Deutschland GmbH niet toegestaan.

4. Wettelijke verwijzingen
Pfleiderer Deutschland GmbH verheugt zich op uw bezoek aan deze website en uw belangstelling voor de producten. Alle op de website van Pfleiderer Deutschland GmbH verzamelde persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor uw individuele ondersteuning, de toezending van productinformatie of de presentatie van serviceaanbod opgeslagen. Pfleiderer Deutschland GmbH garandeert dat uw gegevens overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen aangaande gegevensbescherming vertrouwelijk worden behandeld.

5. Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid dient als deel van het internetaanbod te worden beschouwd, van waaruit naar deze pagina verwezen is. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende rechtstoestand, dan worden de overige delen van het document wat hun inhoud en hun geldigheid betreft daardoor niet aangetast.

6. Licentie-index
Het geestelijke eigendom aanwezig op de internetsite van Pfleiderer Deutschland GmbH, zoals patenten, merken en auteursrechten, is beschermd. Door deze website wordt geen licentie voor het gebruik van het geestelijke eigendom van Pfleiderer Deutschland GmbH of derden verstrekt.

7. Gegevensbescherming
Pfleiderer spant zich in om uw gegevens te beschermen. In deze verklaring inzake gegevensbescherming wordt beschreven hoe eventuele informatie geregistreerd, gebruikt en beschermd wordt. In deze verklaring inzake gegevensbescherming hebben "Pfleiderer" en de aanduidingen "bedrijf", "wij", "ons", "onze" etc. steeds betrekking op Pfleiderer Deutschland GmbH met zetel in Neumarkt in der Oberpfalz en op alle aan Pfleiderer GmbH met zetel in Neumarkt in der Oberpfalz verbonden bedrijven iSd §§ 15 ff. AktG. Deze verklaring inzake gegevensbescherming geldt voor alle persoonsgerelateerde gegevens die u bij Pfleiderer opgeeft en voor alle persoonsgerelateerde gegevens die door Pfleiderer uit andere bronnen zijn geregistreerd.  Meer informatie vindt u in de Pfleiderer verklaring inzake gegevensbescherming.

8. Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics voor onze online diensten.

9. Piwik Analytics
Op deze website worden met Piwik, een open source web analytics tool (http://de.piwik.org), gegevens voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden verzameld en opgeslagen. Met behulp van deze gegevens worden onder een pseudoniem gebruikersprofielen aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die lokaal in het tijdelijke geheugen van de internetbrowser van de bezoeker van de pagina worden opgeslagen. Door de cookies kan de internetbrowser worden herkend. De met Piwik verzamelde gegevens worden zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en ook niet gecombineerd met persoonsgerelateerde gegevens over de drager van het pseudoniem.

Kontakt
Uw productaanvraag (0)