Toepassingsgebieden

Symbool LadekastMeubel- en interieurinrichting

Producteigenschappen

Icoon decorkettingenDiversiteit in decor en/of structuur
Icoon plaatje dat wordt schoongemaaktOnderhoudsvriendelijk
Icoon met doorgestreepte bacteriën/virussenAntimicrobieel
Icoon met een glas en een vorkGeschikt voor levensmiddelen
Icoon met 3 waterdruppelsVochtbestendig / vochtdicht
Icoon plaat met hamerStootvast

Toepassingsgebieden

Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectensector, in recreatie- en wellnessinrichtingen, in shopdesign, in de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor openrandoplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten.

Productdoorsnede

Beschikbaarheid

Formaat

Lengte (mm)Breedte (mm)Dikte (mm)
4.1001.3006 | 8 | 10 | 12

Producteigenschappen

Productnorm

 • EN 438-9

Basismateriaal

 • Compacte kunststofplaat grijs: Homogeen grijs door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.

Volumegewicht

 • Min. 1.400 kg/m³

Brandgedrag

 • Normaal ontvlambaar
 • D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

Formaldehyde-emissieklasse

 • E1 E05

Antimicrobiële werking

 • Oppervlak met antimicrobiële werking binnen 7 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

Antivirale werking

 • Oppervlak met antiviraal werking tegen omhulde virussen binnen 24 uur voor interieurafwerking - Testmethode ISO 21702:2019

Productveiligheid

 • Dit product is in overeenstemming met de REACH-verordening EG 1907/2006 een fabricaat en dit fabricaat hoeft niet aan registratieplicht krachtens artikel 7 onderworpen te worden.
 • Het oppervlak is fysiologisch gezien onschadelijk en toegestaan voor het contact met levensmiddelen (conform Verordening (EU) Nr. 10/2011).
 • De decoratieve oppervlakken en de materiaalkern bestaan uit papierlagen, die met duroplastische harsen doordrenkt zijn.Deze harden tijdens het productieproces door hitte en hoge druk geheel uit. Ze bouwen een stabiele, resistente en niet reactief materiaal.

Bijzonderheden

 • Afhankelijk van decor en oppervlaktestructuur kunnen vanuit verschillende observatiehoeken van formaatplaat tot formaatplaat lichtelijk verschillende optische indrukken van het oppervlak ontstaan. Dit is productietechnisch bepaald en vormt geen kwaliteitsgebrek.
 • Met name bij toepassingen op grote oppervlakken wordt aanbevolen, bij verdere verwerking en inbouw op de kleur- en structuurhomogeniteit van de te gebruiken platen en het voorbereide materiaal te letten en het materiaal met inachtneming van het type productie te verwerken.
 • Hoe gladder de structuur en hoe donkerder het decor is, des te vlekgevoeliger is het oppervlak.
 • Bij intensieve effen decors, vooral in het rode gamma, kan onder bepaalde omstandigheden uitloging van kleurpigmenten optreden. Het is dus mogelijk dat kleurpigmenten tijdens het impregneren van het decorpapier niet door het hars worden gebonden en slechts oppervlakkig op het impregnaat worden afgezet en zich dus direct op het oppervlak bevinden. Als vervolgens wordt gereinigd, kan een lichte verkleuring van de reinigingsdoeken worden waargenomen.Dit is met name het geval wanneer reinigingsmiddelen op basis van oplosmiddelen worden gebruikt. Dit is geen defect aan het product.
 • Kernkleur: vergelijkbaar U12188
 • Door de grijze materiaalkern zijn kleine decorafwijkingen van andere producten onvermijdelijk.
 • Door productieredenen kunnen er kleine kleurverschillen in de grijze materiaalkern optreden.
 • Op basis van de materiaalkern zijn Duropal HPL Compact microPLUS® met grijze kern iets harder en brosser dan de Compact Werkbladen met zwarte materiaalkern en vertonen daarom bij klimaatschommelingen een sterker vervormingsgedrag.
 • Sanitized® Silver is gebaseerd op de natuurlijke werking van zilver, verwerkt in een gepatenteerd glaskeramiek. Het poeder is vrij van nanodeeltjes en wordt als dispersie toegevoegd aan de coating van onze decor-/overlaypapieren.
 • Sanitized® Silver blijft in het product en spoelt niet uit. De werking blijft gedurende de gehele levenscyclus van het product gegarandeerd.
 • De ongelijk uitziend rand wordt wegens de structuurdiepte bij de structuur Solid Granite door het product bepaald en is geen kwaliteitsgebrek.
 • Decor-structuur-combinatie voorkant = decor-structuur-combinatie achterkant
 • Het vervolgens oliën (met geschikte bakolie) van de bewerkte rand kan bewerkings- en slijtagesporen verminderen.
 • Houd er rekening mee dat er bij dagelijks gebruik polijstplekken, krassen en glimmende plekken kunnen ontstaan als gevolg van mechanische belasting, die vooral zichtbaar zijn in donkere decors. Dit is geen kwaliteitsgebrek of een beperking van de bruikbaarheid. Het is eerder een weerspiegeling van de natuurlijke veroudering van het oppervlak. Het product voldoet aan alle eisen van EN 438.
 • Met PEFC-certificering.

Kleuren en oppervlakken passen bij elkaar

 • Decor, structuur en drager beïnvloeden het uiteindelijke uiterlijk van het eindproduct.
 • Door de productspecifieke verschillen in productietechnologieën, zelfs identieke decor/structuur/basiscombinaties binnen of met verschillende productgroepen en formaten tot lichte optische en haptische afwijkingen. Dergelijke afwijkingen vormen geen gebrek.
 • Vooral de keuze van de oppervlakstructuur heeft een belangrijke invloed op de visuele indruk, de haptische perceptie en de technische kenmerken van het product. Zo kan de algemene indruk van een decor bijna volledig veranderen afhankelijk van de oppervlakstructuur. Bovendien kunnen mechanische invloeden op het productoppervlak leiden tot een hoger contrasterende optische waarneming met donkere decors.
 • Om ervoor te zorgen dat u altijd het beste resultaat behaalt met onze producten en om eventuele afwijkingen vooraf op te helderen, adviseren wij u graag individueel.

Productbehandeling

Verwerking

 • Houd er rekening mee dat doorgeverfde laminaten op grond van hun materiaalsamenstelling iets harder en stugger zijn dan klassieke laminaten met donkere fenolharskern en bij klimaatschommelingen een meer uitgesproken vervormingsgedrag vertonen.
 • Vóór de verwerking en montage is een goede conditionering noodzakelijk. De ruimten zelf moeten daarbij overeenkomstig het latere gebruik geklimatiseerd worden.
 • Voor een optimaal resultaat bij het op maat zagen raden wij de volgende maatregelen aan:
  - gebruik van een wisseltandzaagblad met afschuining (WZ/FA), bv. GlossCut-zaagblad van de firma Leitz
  - ook bruikbaar zijn holle tand- of trapeziumtand-zaagbladen met negatieve tandhoek
  - geoptimaliseerde hoogteinstelling van het zaagblad
  - universeel voorzaagblad gebruiken
  - overmatig trillen van het materiaal bv. door middel van drukbalk of aandrukstrip voorkomen
  - met lagere toeren werken dan bij standaard laminaten
 • Bij het zagen en boren moet met een vlakke, stevige ondergrond worden gewerkt.
 • Houd er rekening mee dat scherpe snijkanten en een rustige loop van de gereedschappen absoluut noodzakelijk zijn voor goede resultaten.
 • Boorgaten moeten opgeboord worden. Doorgangsboringen moeten met een overmaat worden uitgevoerd.
 • Uitsnijdingen en binnenhoeken moeten een straal van min. 8 mm hebben, om kerfspanningen en daarmee een eventuele latere scheurvorming te vermijden.
 • Om gekartelde kanten te vermijden, zijn freesgereedschappen met hoge omloopsnelheid noodzakelijk. De toevoersnelheid moet in rand-, hoek- en snijpuntgebieden verlaagd worden.
 • Gefreesde randen en vlakken moeten ter verbetering van de oppervlakteruwheid en het reinigingsgemak fijn nageslepen en evt. met polijstpasta behandeld worden.
 • Het polijsten van de smalle vlakken is mogelijk:
  1. droog schuren met korrel 120/220/400
  2. nat schuren met korrel 600/1000/1500/2000
  3. polijsten met vilten schijf (korrel 600) en polijstpasta
 • Neem de adviezen van de ICDLI-branchevereniging in acht voor de verwerking van HPL en sandwichplaten (www.icdli.com)
 • Wij raden aan om overeenkomstig het specifieke gebruik en de eisen aan het materiaal, zelftests uit te voeren.

Machine en gereedschap

 • Met hardmetaal of met diamant ingezette gereedschappen op traditionele houtbewerkingsmachines bewerkbaar.
 • Decoupeerzagen, stansen en zetbanken zijn niet geschikt.

Sluitwerktechnologie

 • Alle traditionele verwijderbare en niet verwijderbare verbindingsstukken voor houtproducten zijn geschikt.

Inbouw en montage

 • Vóór de montage moeten alle systeemelementen (wandbekledingselementen, draagconstructie) voldoende, gedurende meerdere dagen geconditioneerd worden. De ruimten zelf moeten daarbij overeenkomstig het latere gebruik geklimatiseerd worden.
 • Bij platen die voorzien van van beschermingsfolie, moet deze, om kromtrekken te voorkomen, tegelijkertijd van beide zijden van de plaat verwijderd worden. Verwijder de beschermingsfolie vóór het gebruik van het product, echter uiterlijk zes maanden na de levering.
 • Het materiaal is niet geschikt voor toepassingen, die aan grotere klimaatschommelingen met betrekking tot de temperatuur en luchtvochtigheid zijn blootgesteld.
 • Bij een ingebouwde toepassing moet voor een goede achterventilatie en een klimaatevenwicht aan beide zijden gezorgd worden.
  - Voor voldoende luchtcirculatie moet de holle ruimte min. 20 mm bedragen.
  - Het is belangrijk dat horizontaal lopende draagconstructies zoals de begin- en eindstukken van de wandbekleding zo onderbroken worden, dat een verticale achterventilatie mogelijk is.
  De directe bevestiging op de ondergrond zonder luchtinlaat moet vermeden worden.
 • In principe moet er daarbij op gelet worden dat de uitzettings mogelijkheid van alle gemonteerde elementen niet belemmerd wordt. Bij een combinatie met andere materialen moeten de evt. verschillende uitzettingscoëfficiënten in acht worden genomen
 • Er moet gezorgd worden voor voldoende bewegingsmogelijkheid van het plaatmateriaal in de ingebouwde toestand. Plaatnaden moeten met voegen en doorgangsboringen met overmaat worden uitgevoerd.
 • Nieuwe wanden (gemetseld, van beton of bepleisterd) bevatten aanzienlijke hoeveelheden vocht en moeten volledig droog zijn vóór de bekleding.
 • De ondergrond mag niet vochtig of instabiel zijn. Er moet op gelet worden dat het minimum draagvermogen en de minimum stabiliteit voor het desbetreffende gebruik aanwezig zijn.
 • De draagconstructie moet tegen corrosie beschermd worden.
 • Vermijd directe hitte en daaruit eventueel voortvloeiende uitdroging van HPL-platen door licht- of warmtestraling, bijv.luchtstromen van verwarmings- of klimaatsystemen.
 • Met name bij toepassingen op grote oppervlakken wordt aanbevolen, bij verdere verwerking en inbouw op de kleur- en structuurhomogeniteit van de te gebruiken platen en het voorbereide materiaal te letten en het materiaal met inachtneming van het type productie te verwerken.
 • Let op een vakkundige verwerking en montage volgens de actuele stand van de techniek.
 • Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar de merkbladen van de ICDLI-branchevereniging voor de verwerking en montage van laminaten en compact laminaten. (www.ICDLI.com)

Opslag, gebruik en transport

 • Houd er rekening mee dat doorgeverfde laminaten op grond van hun materiaalsamenstelling iets harder en stugger zijn dan klassieke laminaten met donkere fenolharskern en bij klimaatschommelingen een meer uitgesproken vervormingsgedrag vertonen.
 • De opslag moet steeds over het gehele oppervlak, gelijkmatig met de randen en horizontaal op een vlakke en schone onderlaag onder normale binnenomstandigheden (temperatuur 18–25°C, relatieve luchtvochtigheid 50–65%) plaatsvinden.
 • De opslag in de directe omgeving van doorgangsdeuren, bv. in het gebied van laad- en loszones moet vermeden worden.
 • Beschermen tegen luchtvochtigheid en vochtinwerking.
 • Vermijd directe hitte en daaruit eventueel voortvloeiende uitdroging van HPL-platen door licht- of warmtestraling, bijv.luchtstromen van verwarmings- of klimaatsystemen.
 • Directe zonnestraling of UV-stralen moeten met name bij producten met folie vermeden worden.
 • Deze opslagcondities moeten na iedere onttrekking uit de stapel gegarandeerd worden.
 • Een verticale opslag wordt niet aanbevolen.
 • Houd er rekening mee dat iedere onvakkundige opslag, onafhankelijk van de duur ervan, onomkeerbare vervorming kan veroorzaken.
 • Vreemde voorwerpen en schurende verontreinigingen in de stapel platen kunnen leiden tot indrukkingen en beschadigingen van het oppervlak.
 • De platen mogen niet tegen elkaar verschoven en over elkaar getrokken worden; ze moeten met de hand of met zuignappen één voor één opgetild worden.
 • Bij het transport van stapels platen moeten onderlagen gebruikt worden die groot genoeg en stabiel zijn, bv. pallets. De platen in de stapel moeten beveiligd zijn tegen wegglijden.

Arbeidsveiligheid en bescherming van de gezondheid

 • Draag voor desbetreffende activiteit noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Reiniging en verzorging

 • De reiniging van het oppervlak kan met water en delicate reinigingsmiddelen gebeuren. Neem voor het verwijderen van hardnekkige verontreinigingen de adviezen in het gegevensblad „Cleaning of HPL surfaces“ (www.icdli.com) in acht.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met ons op. Wij staan voor u klaar.

Productaanvragen en verkoopafdeling

+49 (0) 91 81 28 48 0