Cookies
Wanneer u onze internetsites bezoekt, kan op uw computer mogelijk informatie in de vorm van cookies worden opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een internetserver naar uw browser worden gestuurd en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. De rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies wordt weergegeven in art. 6 lid 1 sub f van de AVG.
Hierbij wordt slechts het IP-adres opgeslagen - geen andere persoonsgegevens. Deze in de cookies opgeslagen informatie zorgt ervoor, dat u bij uw volgende bezoek aan onze internetsite automatisch wordt herkend, waardoor u deze makkelijker kunt gebruiken.
Natuurlijk kunt u onze internetsites ook bezoeken zonder cookies te accepteren. Wanneer u niet wilt dat uw computer bij het volgende bezoek wordt herkend, kunt u het gebruik van cookies ook weigeren door de instellingen van uw browser te veranderen in “cookies weigeren”. U vindt de desbetreffende werkwijze in de gebruiksaanwijzing van de door u gebruikte browser. Wanneer u het gebruik van cookies weigert, kunnen echter sommige gebieden van onze internetsites beperkt worden gebruikt.

 

We nemen gegevensbescherming buitengewoon serieus

De bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens is een belangrijk aandachtspunt voor ons. Als u onze website bezoekt, slaan onze webservers standaard de navolgende gegevens op: het IP-adres van uw Internet Service Provider, de website van waaruit u ons bezoekt, de websites die u bij ons bezoekt en ook de datum en de duur van uw bezoek. Deze informatie is voor de technische overdracht van de websites en de veilige exploitatie van de website absoluut noodzakelijk. Er vindt geen gepersonaliseerde verwerking van deze gegevens plaats.
 
Voor zover u ons via een contactformulier gegevens stuurt, worden deze in het kader van gegevensbeveiliging op onze servers opgeslagen. Uw gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt om uw verzoek te behandelen. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Een openbaarmaking aan derden gebeurt niet.
 
Verantwoordelijke dienst:
 
Verantwoordelijk voor de inhoud:
 
Pfleiderer Deutschland GmbH
Ingolstadt Str. 51
D-92318 Neumarkt
Tel. 00-49-91 81/28-480
E-mail: info@pfleiderer.com
Internet: www.pfleiderer.com

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens over uw persoon. Dit houdt in: uw naam, adres en uw e-mailadres. U hoeft ook geen persoonsgegevens prijs te geven om onze internetsite te kunnen bezoeken. In enkele gevallen hebben wij uw naam, adres en verdere informatie nodig om de door u gewenste dienst te kunnen aanbieden.
Hetzelfde geldt wanneer wij u op verzoek voorzien van informatiemateriaal resp. wanneer wij uw aanvragen beantwoorden. In deze gevallen zullen wij u er altijd op wijzen. Bovendien worden door ons alleen de gegevens opgeslagen die u ons automatisch of vrijwillig heeft doorgegeven.
Wanneer u gebruik maakt één van onze services, verzamelen wij doorgaans alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om u onze service te kunnen bieden. Het kan zijn, dat wij u verzoeken ons nadere informatie te verstrekken, maar dit is op vrijwillige basis. Wanneer wij persoonsgegevens verwerken, doen wij dit om u onze service te kunnen aanbieden of om onze commerciële doeleinden na te streven.
 
Automatisch opgeslagen, niet tot personen herleidbare gegevens
Wanneer u onze internetsites bezoekt, wordt om administratieve en technische redenen bepaalde informatie opgeslagen. Het betreft hier: Type en versie van de gebruikte browser, datum en tijdstip van toegang als ook het IP-adres.
Deze gegevens worden geanonimiseerd en slechts gebruikt voor statistische doeleinden, resp. gebruikt ter verbetering van onze internet- en onlinediensten.
Deze geanonimiseerde gegevens worden - apart van persoonsgegevens - op veilige systemen opgeslagen en kunnen niet aan individuele personen worden toegewezen. Dat betekent dat uw persoonsgegevens te allen tijde beschermd blijven.


 Google Tag Manager 
Deze website gebruikt Google Tag Manager. De Tag Manager registreert geen persoonsgegevens. De tool zorgt ervoor, dat andere tags in werking worden gesteld, die op hun beurt eventueel gegevens registreren. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Wanneer op domein- of cookieniveau een deactivering werd uitgevoerd, blijft deze bestaan voor alle tracking tags die met Google Tag Manager worden geïmplementeerd. Hier vindt u de aanwijzingen van Google voor deze tool m.b.t. gegevensbescherming: www.google.de/tagmanager/use-policy.html
 
Google Analytics met anonimiseringsfunctie 

We stellen op onze site Google Analytics, hierna “Google” in. Dit is een webanalysedienst van de firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Google Analytics gebruikt zgn. “cookies”, tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen, waardoor het mogelijk is een analyse te maken van uw bezoek aan de website.
De informatie die door deze cookies wordt gegenereerd, bijvoorbeeld tijdstip, plaats en frequentie van uw bezoek aan de website inclusief uw IP-adres, wordt naar Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.
Wij gebruiken op onze website Google Analytics met de toevoeging "_gat._anonymizeIp”. In dit geval wordt uw IP-adres door Google al binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte verkort en daardoor geanonimiseerd.
Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te verwerken, om rapporten over de website-activiteiten voor ons op te stellen en om andere diensten omtrent het website- en internetgebruik aan te bieden. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover dit door de wet is toegestaan of voor zover derden deze informatie namens Google verwerken. 
Google geeft aan dat uw IP-adres niet zal worden gecombineerd met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt de installatie van de cookies door een daarvoor bedoelde instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig zult kunnen benutten.
Overigens biedt Google voor de meest gangbare browsers een deactiverings-add-on aan, waardoor u meer controle heeft op de door Google geregistreerde gegevens van de door u opgeroepen websites. De add-on zorgt ervoor, dat door middel van een melding aan het JavaScript (ga.js) van Google er geen informatie aan Google Analytics doorgegeven wordt met betrekking tot het bezoek aan de website. De deactiverings-add-on voor browsers van Google Analytics verhindert echter niet, dat informatie aan ons of aan eventueel door ons ingeschakelde webanalysediensten wordt doorgegeven. U kunt verdere informatie over de installatie van de browser add-on verkrijgen via de onderstaande link: tools.google.com/dlpage/gaoptout
Wanneer u onze site via een mobiel eindapparaat (smartphone of tablet) bezoekt, moet u in plaats daarvan op deze link klikken, om te verhinderen dat Google Analytics binnen deze website in de toekomst tracking uitvoert. Dit kan ook als alternatief worden gebruikt voor de bovengenoemde browser add-on. Door op de link te klikken wordt een opt-out cookie in uw browser geplaatst, die alleen voor deze browser en dit domein geldt. Wanneer u de cookies in deze browser verwijdert, wordt ook de opt-out cookie verwijderd, zodat u opnieuw op de link moet klikken.
Voor zover u ermee ingestemd heeft, dat uw web- en appbrowserverloop door Google wordt gekoppeld aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account wordt gebruikt voor het personaliseren van advertenties, gebruikt Google uw gegevens samen met gegevens van Google Analytics voor het opstellen van doelgroepenlijsten voor remarketing over verschillende apparaten heen. Daartoe registreert Google Analytics op onze website eerst uw Google-geauthenticeerd ID, dat aan uw Google-account is gekoppeld (dus persoonsgegevens). Aansluitend koppelt Google Analytics uw ID tijdelijk met uw gegevens van Google Analytics, om onze doelgroepen te optimaliseren.
Wanneer u daarmee niet instemt, kunt u de desbetreffende instellingen van uw Google-account bij “mijn account” uitzetten.
 
Google Doubleclick
Doubleclick van Google is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland,  ("Google”). Doubleclick by Google gebruikt cookies om voor u relevante advertenties te vertonen. Daarbij wordt aan uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen, om te controleren welke advertenties in uw browser ingevoegd worden en welke advertenties opgeroepen worden. De cookies bevatten geen tot personen herleidbare informatie. Door het gebruik van DoubleClick cookies kunnen Google en zijn partnerwebsites alleen advertenties schakelen op basis van voorgaande bezoeken op onze of andere websites op internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google ter verwerking overgebracht naar een server in de VS en daar opgeslagen. Google respecteert het privacy-beleid van de “Privacy Shield”-overeenkomst en is bij het “Privacy Shield”-programma van het VS handelsministerie geregistreerd. Overdracht van de gegevens door Google aan derden vindt alleen plaats op grond van wettelijke voorschriften of in het kader van de in opdracht uitgevoerde gegevensverwerking door een dienstverlener. Google zal uw verzamelde gegevens niet met andere door Google verzamelde gegevens combineren.
Door het gebruik van onze websites gaat u akkoord met de verwerking van de gegevens die door Google op de hierboven beschreven wijze over u zijn verzameld voor de omschreven doeleinden. U kunt de opslag van cookies verhinderen door uw browsersoftware daarvoor in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van onze websites volledig zult kunnen benutten. U kunt bovendien voorkomen dat de door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de websites aan Google wordt doorgegeven en u kunt ook voorkomen dat die gegevens door Google verwerkt worden, door de via de volgende link onder het punt uitbreiding DoubleClick-deactivering beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren, of u kunt de DoubleClick-cookies ook met de navolgende opt-out deactiveren.
 
Gebruik van YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus
Voor het integreren van video's maken we gebruik van de aanbieder YouTube. Daarbij werden de video's ingebed in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Zoals de meeste websites worden echter ook door YouTube cookies gebruikt om informatie van bezoekers van zijn internetsite te verzamelen. YouTube gebruikt deze onder andere voor het opstellen van videostatistieken, ter voorkoming van bedrog en ter verbetering van de gebruikersvriendelijkheid. Dit leidt ook tot een aansluiting op het netwerk van Google Doubleclick. Wanneer u de video start, zou dit verdere gegevensverwerkende processen in werking kunnen stellen. Wij hebben hier geen invloed op. U kunt verdere informatie over gegevensbescherming bij YouTube vinden in zijn privacyverklaring onder: www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

Callpage
De implementatie van Callpage.io op onze website vereenvoudigt het contact tussen gebruikers en Pfleiderer Deutschland GmbH. Met behulp van een overeenkomstig gemarkeerde plug-in op onze website kan de gebruiker een telefoonnummer opgeven als hij contact wil opnemen met Pfleiderer Deutschland GmbH. Het telefoonnummer van de gebruiker wordt na invoer naar Callpage verzonden. Callpage gebruikt het telefoonnummer om een verbinding met een van onze medewerkers tot stand te brengen. Telefoonnummers van gebruikers zijn persoonsgegevens. Deze worden uitsluitend ten behoeve van het gesprek opgeslagen op de servers van Callpage, met inachtneming van alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. Een openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden gebeurt niet. De wettelijke basis hiervoor is uw toestemming door middel van vrijwillig gebruik in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit a AVG. Meer informatie over Callpage vindt u op www.callpage.io/privacy-policy
 
Nieuwsbrief over rapidmail
Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde dubbele opt-in procedure, wat betekent dat we u alleen een nieuwsbrief per e-mail sturen als u ons expliciet hebt bevestigd dat we de nieuwsbriefservice moeten activeren. Wij sturen u vervolgens een kennisgeving per e-mail waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen door op een link in deze e-mail te klikken.
Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, slaan we uw IP-adres en de registratiedatum op. Het opslaan dient uitsluitend als bewijs indien een derde partij uw e-mailadres misbruikt om u te registreren voor de nieuwsbriefontvangst zonder uw medeweten of toestemming. Als u later geen nieuwsbrieven meer van ons wilt ontvangen, kunt u op elk moment afmelden zonder andere kosten dan de verzendkosten volgens de basistarieven. U vindt ook een afmeldlink in elke nieuwsbrief.
Om onze nieuwsbrief te verzenden, maken we gebruik van de service van rapidmail. Uw gegevens worden daarom verzonden naar rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., in het kader van de orderverwerking (Art. 28 DSGVO). rapidmail GmbH mag uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan het verzenden van de nieuwsbrief. Een overdracht of verkoop van uw gegevens is niet toegestaan ​​aan rapidmail GmbH. rapidmail is een Duitse, gecertificeerde nieuwsbriefsoftwareprovider, die zorgvuldig werd geselecteerd volgens de vereisten van de DSGVO en de BDSG.
 
Klantenaccount 
Wij richten voor elke klant die zich registreert een klantenaccount in, dat door een wachtwoord is beschermd en waarmee hij direct toegang heeft tot zijn gegevens die bij ons zijn opgeslagen. U kunt hier gegevens inzien over uw afgesloten, openstaande en onlangs verzonden bestellingen, uw adresgegevens en bankrelatie beheren en aangeven of u de nieuwsbrief wilt ontvangen. U bent verplicht de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en deze niet beschikbaar te stellen aan onbevoegde derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het oneigenlijke gebruik van wachtwoorden, tenzij wij het misbruik moeten verdedigen.
Met de functie “aangemeld blijven” willen wij uw bezoek aan onze websites zo aangenaam mogelijk maken. Met deze functie kunt u van onze diensten gebruik maken zonder steeds opnieuw te hoeven inloggen. Om veiligheidsredenen wordt u echter gevraagd nogmaals uw wachtwoord in te voeren, bijvoorbeeld wanneer uw persoonlijke gegevens veranderd moeten worden of wanneer u een bestelling wilt opgeven. Wij raden u aan deze functie niet te gebruiken als u met meerdere gebruikers op dezelfde computer werkt. Wij wijzen erop dat de functie “aangemeld blijven” niet beschikbaar is als u een instelling gebruikt die opgeslagen cookies na elke sessie automatisch verwijdert.
 
Veiligheid
We hebben technische en administratieve beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang te beveiligen. Al onze werknemers en dienstverleners die voor ons werken moeten de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming toepassen.
Wanneer wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken, worden deze versleuteld voordat zij worden overgedragen. Dat betekent dat uw gegevens niet door derden kunnen worden misbruikt. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd en onze privacyverklaringen worden steeds bijgewerkt. Zorg ervoor dat u beschikt over de actueelste versie.
 
Rechten van de betrokken personen
Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door ons worden opgeslagen of wanneer u deze wilt corrigeren of verwijderen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Voorts heeft u het recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG), een recht van bezwaar tegen de verwerking (art. 21 AVG), als ook het recht op dataportabiliteit (art. 20 AVG).
In deze gevallen vragen wij u direct contact met ons op te nemen.
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaringen te wijzigen, wanneer dit op grond van nieuwe technologieën noodzakelijk mocht zijn. Zorg ervoor dat u beschikt over de actueelste versie. Wanneer in deze privacyverklaring wezenlijke wijzigingen worden aangebracht, worden deze op onze website bekend gemaakt.
 
Alle geïnteresseerden en bezoekers van onze internetsite kunnen in geval van vragen over gegevensbescherming contact opnemen met:
 
De heer Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
 
Telefoonnummer:  00-49-941 2986930
Faxnummer:  00-49-941 29869316
E-mail: anfragen@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de
 
Mocht onze functionaris voor gegevensbescherming niet naar tevredenheid aan uw verzoek kunnen voldoen, heeft u in ieder geval het recht van bezwaar bij de voor uw deelstaat bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.