Gegevensbescherming

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we informatie op uw computer opslaan in de vorm van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die van een internetserver naar uw browser worden overgebracht en op de harde schijf worden opgeslagen. De wettelijke basis voor het gebruik van cookies is art. 6 lid 1 letter f, DSGVO [Duitse Algemene verordening gegevensbescherming].
Deze informatie, die in de cookies wordt opgeslagen, stelt ons in staat om u bij een volgend bezoek aan onze website automatisch te herkennen, wat het gebruik van de site voor u gemakkelijker maakt.
Natuurlijk kunt u onze website ook bezoeken zonder persoonlijke cookies te accepteren. Indien u niet wilt dat uw computer bij uw volgende bezoek wordt herkend, kunt u het gebruik van cookies weigeren door de instellingen van uw browser te wijzigen in “cookies weigeren”. U vindt de betreffende procedure in de handleiding van uw browser. Wanneer u het gebruik van cookies weigert, kunt u echter beperkingen ondervinden in het gebruik van sommige onderdelen op onze website.

 

Pfleiderer neemt gegevensbescherming serieus

De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens is een belangrijke zaak voor ons. Wanneer u onze website bezoekt, registreert onze webserver automatisch het IP-adres van uw internetprovider, de website van waaruit u ons bezoekt, de webpagina's die u op onze site bezoekt, de user agent van uw browser en de datum en tijd van uw bezoek. Deze informatie is essentieel voor de technische overdracht van de webpagina's en de veilige werking van de server. Er vindt geen persoonlijke verwerking van deze gegevens plaats.

Wanneer u ons gegevens toestuurt via het contactformulier, dan worden deze gegevens in het kader van gegevensbescherming op onze servers opgeslagen. Uw gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de verwerking van uw aanvraag. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Zij worden niet aan derden doorgegeven.

Verantwoordelijke instantie:

Verantwoordelijk voor de inhoud:

Pfleiderer Deutschland GmbH
Ingolstädter Str. 51
D-92318 Neumarkt
Tel. +49 (0) 91 81/28-480
E-mail: info[at]pfleiderer[dot]com
Internet: www.pfleiderer.com

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over uw persoon. Deze bevatten uw naam, uw adres en uw e-mailadres. U hoeft geen persoonsgegevens te verstrekken om onze website te kunnen bezoeken. In sommige gevallen hebben we uw naam en adres en verdere informatie nodig om de gewenste service te kunnen bieden.
Hetzelfde geldt in het geval dat wij u op verzoek informatiemateriaal bezorgen of wanneer wij uw vragen beantwoorden. In deze gevallen zullen wij u hier te allen tijde op wijzen. Bovendien slaan we alleen de gegevens op die u ons automatisch of vrijwillig hebt doorgegeven.
Wanneer u gebruikmaakt van een van onze diensten, verzamelen we in het algemeen alleen gegevens die nodig zijn om u van dienst te kunnen zijn. We kunnen u om meer informatie vragen, maar u bent niet verplicht die te verstrekken. Wanneer we persoonsgegevens verwerken, doen we dat om u onze service te kunnen bieden of om onze commerciële doelstellingen na te streven.

Automatisch opgeslagen gegevens

 

Logbestanden op de webserver 
De provider van de websites verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde logbestanden op de server die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

 • datum en tijd van het verzoek
 • naam van de opgevraagde gegevens
 • de site waarvan de gegevens zijn opgevraagd
 • toegangsstatus (overgedragen gegevens, gegevens niet gevonden, enz.)
 • gebruikte webbrowser en besturingssysteem
 • volledig IP-adres van de aanvragende computer
 • hoeveelheid overgedragen gegevens

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De verwerking wordt uitgevoerd conform art. 6 lid 1 letter f, DSGVO [Algemene verordening gegevensbescherming] op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.   

Om technische veiligheidsredenen, met name in het kader van mogelijke aanvallen op onze webserver, worden deze gegevens door ons voor maar een korte duur opgeslagen. Het is voor ons niet mogelijk om op basis van deze gegevens conclusies te trekken over afzonderlijke personen. Uiterlijk na zeven dagen worden de gegevens geanonimiseerd door het IP-adres op domeinniveau in te korten, zodat het niet meer mogelijk is deze te koppelen aan een individuele gebruiker. De gegevens worden bovendien anoniem verwerkt voor statistische doeleinden; er vindt geen afstemming met andere gegevensbestanden of een overdracht aan derden, ook niet in de vorm van uittreksels, plaats.


Google Tag Manager 
Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. De Tag Manager verzamelt geen persoonsgegevens. De tool activeert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Wanneer de deactivering op domein- of cookieniveau is uitgevoerd, zal dit voor alle tracking-tags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd, blijven bestaan. U kunt de privacyverklaring van Google voor deze tool hier vinden: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/. 
 

Google-Analytics met anonimiseringsfunctie
We maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna te noemen “Google” op onze website. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.
De door deze cookies gegenereerde informatie, bijvoorbeeld tijd, plaats en frequentie van uw bezoek aan de website, inclusief uw IP-adres, wordt aan Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen.
We maken op onze website gebruik van Google Analytics met de toevoeging “_gat._anonymizeIp”. In dit geval wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend door Google al ingekort en wordt dus geanonimiseerd.
Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor ons samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet te leveren. Google draagt deze informatie over aan derden voor zover Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of wanneer derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.
Google zal naar eigen zeggen in geen geval uw IP-adres aan andere gegevens van Google koppelen. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen; wij willen er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet van alle functies op onze website volledig gebruik kunt maken.
Google biedt ook een deactiverings-add voor de meest voorkomende browsers, waardoor u meer controle krijgt over welke informatie Google verzamelt over de websites die u bezoekt. De add-on vertelt de JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat er geen informatie over het bezoek aan de website moet worden doorgegeven aan Google Analytics. De deactiverings-add-on voor browsers van Google Analytics verhindert echter niet dat informatie naar ons of naar andere webanalyseservices waar we eventueel gebruik van maken, wordt verzonden. Meer informatie over het installeren van de browser-add-on is te vinden via de volgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout
Wanneer u onze site bezoekt via een mobiel apparaat (smartphone of tablet), moet u in plaats daarvan op deze link klikken om in de toekomst het bijhouden van Google Analytics binnen deze website te stoppen. Dit is ook mogelijk als alternatief voor de bovenstaande browser-add-on. Wanneer u op de link klikt, wordt in uw browser een opt-out cookie ingesteld, die alleen geldig is voor die browser en dat domein. Wanneer u de cookies in deze browser verwijdert, wordt de opt-out cookie ook verwijderd, zodat u opnieuw op de link moet klikken. 

Wanneer u ermee akkoord gaat dat Google uw geschiedenis van browser en apps aan uw Google-account koppelt en informatie van uw Google-account gebruikt om advertenties te personaliseren, zal Google uw informatie samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten te maken voor cross-device remarketing. Voor dit doel registreert Google Analytics eerst uw door Google geverifieerde ID op onze website die gekoppeld is aan uw Google-account (d.w.z. persoonsgegevens). Google Analytics koppelt vervolgens tijdelijk uw ID aan uw Google Analytics-gegevens om onze doelgroepen te optimaliseren.
Indien u hier niet mee akkoord gaat, kunt u zich afmelden door de overeenkomstige instellingen in het gedeelte “Mijn account” van uw Google-account te wijzigen. 

Google Doubleclick
DoubleClick by Google is een service van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). DoubleClick by Google maakt gebruik van cookies om u advertenties te tonen die voor u relevant zijn. Aan uw browser wordt bovendien een pseudoniem identificatienummer (ID) toegekend om te controleren welke advertenties in uw browser zijn getoond en welke advertenties zijn bekeken. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Het gebruik van DoubleClick-cookies stelt Google en zijn partnerwebsites alleen in staat om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere websites op het internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google naar een server in de VS verzonden om daar te worden verwerkt en opgeslagen. Google houdt zich aan de privacybepalingen van de “Privacy Shield”-overeenkomst en is geregistreerd bij het “Privacy Shield”-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Een overdracht van gegevens door Google aan derden vindt alleen plaats op basis van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van ordergegevens. Google zal in geen geval uw gegevens koppelen aan andere door Google verzamelde gegevens. 
Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google en de bovengenoemde manier van gegevensverwerking en het aangegeven doel. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen; wij willen er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet volledig van alle functies op onze websites gebruik kunt maken. U kunt het verzamelen van de door de cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de websites voor Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link onder het item DoubleClick deactivatie-extensie. Als alternatief kunt u ook de DoubleClick-cookies deactiveren met deze opt-out.

YouTube in geavanceerde privacymodus
We maken gebruik van YouTube om video's te integreren. De video's werden daarbij ingesloten in de geavanceerde privacymodus. Zoals de meeste websites maakt YouTube echter gebruik van cookies om informatie over de bezoekers van de website te verzamelen. YouTube gebruikt ze onder andere voor videostatistieken, om fraude te voorkomen en de gebruikerservaring te verbeteren. Dit zorgt ook voor een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk. Het starten van de video kan leiden tot verdere gegevensverwerking. Daar hebben we geen invloed op. Meer informatie over gegevensbescherming op YouTube is te vinden in hun privacyverklaring op: www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

Analyse door WiredMinds
Onze website maakt gebruik van telpixeltechnologie die wordt geleverd door WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) om het bezoekersgedrag te analyseren. In verband hiermee wordt het IP-adres van de bezoeker verwerkt. De verwerking vindt alleen plaats met het oog op het verzamelen van bedrijfsrelevante informatie, zoals bijvoorbeeld de bedrijfsnaam. IP-adressen van natuurlijke personen worden door middel van een whitelist uitgesloten van verdere verwerking. Een IP-adres wordt in geen geval bij LeadLab opgeslagen. Bij de verwerking van gegevens is het ons grootste belang om de rechten van natuurlijke personen te beschermen. Ons belang bij de verwerking van gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), GDPR. Op geen enkel moment is het mogelijk om uit de verzamelde gegevens conclusies te trekken over een identificeerbare persoon. WiredMinds GmbH gebruikt deze informatie om geanonimiseerde gebruiksprofielen te maken van het bezoekersgedrag op onze website. Gegevens die tijdens dit proces worden verkregen, worden niet gebruikt om bezoekers van onze website persoonlijk te identificeren.

Online aanwezigheid op Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Xing  
Voor zover u overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO uw toestemming hebt gegeven aan de betreffende exploitant van social media, worden uw gegevens automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden wanneer u onze online aanwezigheden op de hierboven genoemde social media bezoekt, waaruit gebruiksprofielen worden aangemaakt onder gebruikmaking van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Hiervoor worden gewoonlijk cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de desbetreffende exploitant van social media, alsmede een contactmogelijkheid en uw rechten en instelmogelijkheden in dit verband ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van de hieronder gelinkte aanbieders. Als u hierbij nog hulp nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen.

Social plugins van Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Xing, Addthis, Whatsapp
Op onze website worden social buttons van social netwerken gebruikt. Deze worden alleen als HTML-link in de pagina geïntegreerd, zodat er bij het oproepen van onze website nog geen verbinding met de servers van de desbetreffende aanbieder tot stand wordt gebracht. Als u op een van de buttons klikt, wordt de website van het desbetreffende sociale netwerk geopend in een nieuw venster van uw browser, waar u bijvoorbeeld op de button "Vind ik leuk/Like" of "Delen/Share" kunt klikken.

Facebook Pixel
Wij gebruiken de Facebook Pixel als onderdeel van de Facebook Ireland Ltd [https://de-de.facebook.com/facebookdublin/]., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook") technologieën die hieronder worden beschreven. De Facebook Pixel verzamelt en bewaart automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief), op basis waarvan gebruiksprofielen worden aangemaakt met gebruikmaking van pseudoniemen. Hiertoe wordt automatisch een cookie geplaatst door de Facebook Pixel wanneer u onze website bezoekt, die het automatisch mogelijk maakt uw browser te herkennen bij het bezoeken van andere websites door middel van een pseudonieme CookieID. Facebook zal deze informatie combineren met andere gegevens van uw Facebook-account en gebruiken om rapporten samen te stellen over de activiteit op de website en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website, in het bijzonder gepersonaliseerde en op groepen gebaseerde reclame. Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking door Facebook en ontvangen alleen statistieken die op basis van de Facebook Pixel worden gegenereerd.
De automatisch door Facebook-technologieën verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig art. 26 DSGVO. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Facebook is te vinden in de privacyverklaringen van Facebook https://de-de.facebook.com/policy.php

LinkedIn (Insight Tag)
Verder maken wij op onze website gebruik van de zogenaamde conversietracking met LinkedIn Insights Tag, een tool van LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. Daartoe is de LinkedIn Insight Tag op onze pagina's geïntegreerd en wordt door LinkedIn een cookie op uw eindapparaat geplaatst. Hiermee wordt LinkedIn geïnformeerd dat u onze webpagina's hebt bezocht, waarbij ook uw IP-adres wordt verzameld. Daarnaast worden Timestamps en events zoals paginaweergaven opgeslagen. Dit stelt ons in staat het gebruik van onze website statistisch te evalueren om deze voortdurend te optimaliseren. Wij leren bijvoorbeeld via welke LinkedIn-advertentie of interactie op LinkedIn u op onze website bent gekomen. Hierdoor kunnen wij de weergave van onze reclame beter controleren.
Meer informatie over conversietracking is te vinden op www.linkedin.com/help/linkedin/answer/67595/linkedin-conversion-trackingubersicht. Wij wijzen erop dat de gegevens door LinkedIn kunnen worden opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en LinkedIn de gegevens voor zijn eigen reclamedoeleinden kan gebruiken. Voor meer informatie, zie LinkedIn's privacybeleid op www.linkedin.com/legal/privacy-policy. U kunt de analyse van uw gebruiksgedrag door LinkedIn evenals de weergave van op interesses gebaseerde aanbevelingen via www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out verhinderen. 

Pinterest conversie bijhouden
Onze website maakt gebruik van de conversietrackingtechnologie van het social netwerk Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland), waarmee wij relevante advertenties en aanbiedingen op Pinterest kunnen tonen aan onze websitebezoekers die al interesse hebben getoond in onze website en onze content/aanbiedingen en Pinterest-leden zijn. Daartoe is op onze pagina's een zogenaamde conversietrackingpixel van Pinterest geïntegreerd, via welke Pinterest bij een bezoek aan onze website te weten komt dat u onze website hebt bezocht en in welke onderdelen van ons aanbod u geïnteresseerd was. Als u bijvoorbeeld geïnteresseerd was in onze abonnementen op onze website, kan u op Pinterest een advertentie over onze abonnementen worden getoond.
U kunt het verzamelen van gegevens voor de weergave van op interesses gebaseerde reclame op Pinterest te allen tijde uitschakelen in uw accountinstellingen op Pinterest op www.pinterest.de/settings (deactiveer daar onder "Aanpassing" de knop "Informatie van onze partners gebruiken om aanbevelingen en advertenties op Pinterest beter op u af te stemmen") of op help.pinterest.com/de/article/personalization-and-data (deactiveer daar het selectievakje onder "Aanpassing uitschakelen"). 

Nieuwsbrief via rapidmail
Wij maken gebruik van de zogenaamde double-opt-in-procedure voor het verzenden van de nieuwsbrief, d.w.z. wij sturen u alleen een nieuwsbrief per e-mail wanneer u ons vooraf uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om deze nieuwsbriefservice te activeren. Wij sturen u dan een bericht per e-mail en vragen u te bevestigen door op een link in deze e-mail te klikken dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adres en de datum van registratie op. Deze opslag dient alleen als bewijs in het geval dat een derde partij misbruik maakt van uw e-mailadres om u zonder uw medeweten of toestemming aan te melden voor de nieuwsbrief. Wanneer u op een later tijdstip geen nieuwsbrieven meer van ons wenst te ontvangen, kunt u te allen tijde hiertegen bezwaar maken zonder andere kosten te maken dan de verzendkosten volgens de basistarieven. Hiertoe bevindt zich in elke nieuwsbrief een uitschrijvingslink. 
Voor het versturen van onze nieuwsbrief maken we gebruik van de rapidmail-service. Daartoe worden uw gegevens in het kader van een orderverwerking aan rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br. doorgegeven (art. 28 DSGVO). Daarbij is het rapidmail GmbH niet toegestaan om uw gegevens te gebruiken voor een ander doel dan het verzenden van de nieuwsbrief. Het is rapidmail GmbH niet toegestaan om uw gegevens door te geven of te verkopen. Rapidmail is een Duitse, gecertificeerde softwareleverancier voor nieuwsbrieven die zorgvuldig is uitgekozen overeenkomstig de eisen van de DSGVO en de BDSG. 

Klantenaccount
Voor elke klant die zich dienovereenkomstig registreert, stellen wij een met een wachtwoord beveiligde directe toegang tot de bij ons opgeslagen gegevens (klantenaccount) in. Hier kunt u gegevens over uw afgeronde, geopende en recent verzonden bestellingen bekijken en uw adresgegevens, bankgegevens en de nieuwsbrief beheren. U verplicht zich ertoe de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en ze niet ter beschikking te stellen van onbevoegde derden. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor misbruikte wachtwoorden, tenzij we verantwoordelijk zijn voor het misbruik.
 
Veiligheid
We hebben technische en administratieve beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeautoriseerde toegang. Al onze medewerkers en dienstverleners die voor ons werken, zijn gebonden aan de geldende wetten op het gebied van gegevensbescherming.
Telkens wanneer we persoonsgegevens verzamelen en verwerken, worden deze gecodeerd voordat ze worden verzonden. Dit betekent dat uw gegevens niet door derden kunnen worden misbruikt. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd en onze privacyverklaringen worden voortdurend bijgewerkt. Zorg ervoor dat u de laatste versie hebt. 

Rechten van de betrokkenen
U hebt te allen tijde recht op informatie, rectificatie, verwijdering of op beperkte verwerking van uw opgeslagen gegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht om een klacht in te dienen overeenkomstig de eisen van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Recht op informatie:
U kunt van ons informatie vragen, of en in hoeverre wij uw gegevens verwerken.

Recht op rectificatie:
Wanneer wij uw gegevens onvolledig of onjuist verwerken, kunt u te allen tijde eisen dat wij deze corrigeren of aanvullen.

Recht op verwijdering: 
Wanneer wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of wanneer de verwerking onevenredig veel inbreuk maakt op bescherming van uw gerechtvaardigde belangen, kunt u de verwijdering van uw gegevens van ons eisen. Houd er rekening mee dat er redenen kunnen zijn die onmiddellijke verwijdering verhinderen, bijvoorbeeld in het geval van een wettelijk geregelde bewaarplicht.
Ongeacht de uitoefening van uw recht op verwijdering, zullen wij uw gegevens onmiddellijk en volledig verwijderen, op voorwaarde dat er geen sprake is van een wettelijke bewaarplicht.

Recht op beperkte verwerking:
U kunt ons vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken wanneer

 • u de juistheid van de gegevens betwist, en wel voor een bepaalde duur, zodat we in staat zijn de juistheid van de gegevens te controleren
 • de verwerking van de gegevens onrechtmatig is, maar u verwijdering afwijst en in plaats daarvan een beperkt gebruik van de gegevens eist,
 • wij de gegevens niet langer nodig hebben voor het beoogde doel, maar u de gegevens nog steeds nodig hebt om rechtsvorderingen te doen gelden of te verdedigen, of
 • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van de gegevens.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens:
U kunt van ons verlangen dat wij uw gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat aan u verstrekken en dat u deze gegevens ongehinderd door kunt sturen naar een andere verantwoordelijke partij, op voorwaarde dat

 • wij deze gegevens op basis van een door u gegeven herroepbare toestemming of om een contract tussen ons na te komen verwerken, en
 • deze verwerking met behulp van geautomatiseerde procedures geschiedt.

In het geval het technisch haalbaar is, kunt u ons verzoeken om uw gegevens direct door te sturen naar een andere verantwoordelijke partij. 

Recht op bezwaar:
Wanneer wij uw gegevens verwerken uit een rechtmatig belang, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking; dit zou ook gelden voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen. Wij zullen uw gegevens dan niet meer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor de verwerking die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. U kunt te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens met het oog op directe reclame.

Recht tot het indienen van een klacht
Wanneer u van mening bent dat wij uw gegevens in strijd met de Duitse of Europese wetgeving inzake gegevensbescherming verwerken, neem dan contact met ons op, zodat wij uw vragen kunnen ophelderen. Natuurlijk hebt u ook het recht om contact op te nemen met de voor u verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, het betreffende overheidsorgaan voor toezicht op de gegevensbescherming. 
Wanneer u een van de bovenstaande rechten tegen ons wilt doen gelden, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. In geval van twijfel kunnen wij u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen. 

 
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om onze privacyverklaringen te wijzigen indien nieuwe technologieën dit noodzakelijk maken. Zorg ervoor dat u de laatste versie hebt. Wanneer er fundamentele wijzigingen in deze privacyverklaring worden aangebracht, zullen wij deze op onze website bekendmaken.

Alle geïnteresseerde partijen en bezoekers van onze website kunnen contact met ons opnemen over gegevensbeschermingskwesties, bij:

De heer Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Tel.:  0941 2986930
Fax:  0941 29869316
E-mail: anfragen@projekt29.de 
Internet: www.projekt29.de 

Mocht onze functionaris voor gegevensbescherming uw verzoek niet naar tevredenheid kunnen beantwoorden, dan heeft u in ieder geval het recht om een klacht in te dienen bij de voor uw deelstaat verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Kontakt
Uw productaanvraag (0)