Blue Angel

Milieukeurmerk dat in 1978 in Duitsland werd ingevoerd voor bijzonder milieuvriendelijke producten en diensten. Voor spaanplaat is met name de formaldehyde-emissie een belangrijk criterium voor de "Blue Angel"-certificering. Platen, die dankzij zogenaamde “formaldehyde scavengers” ca. 50 % minder uitstoot hebben dan standaardplaten, krijgen het Blue Angel-ecolabel RAL UZ 76 omdat ze bijzonder weinig uitstoot veroorzaken. De panelen zijn gecertificeerd door het RAL-instituut voor de toekenning van dit ecolabel.

Cradle to Cradle (C2C)

Cradle to Cradle (C2C) is een initiatief dat een naadloze en consistente circulaire economie bevordert. Het principe, dat meer weg heeft van een filosofie of een systeem, werd eind jaren negentig ontwikkeld door de Duitse chemicus Michael Braungart en de Amerikaanse architect William McDonough. De C2C-certificering (Cradle to Cradle Certified Product Standard) voor circulaire-economiesystemen wordt sinds 2010 toegekend door de non-profitorganisatie Cradle to Cradle Products Innovation Institute in San Francisco. De producten worden beoordeeld aan de hand van de criteria materiaalgezondheid, recycleerbaarheid, gebruik van hernieuwbare energiebronnen, verantwoord gebruik van water en sociale rechtvaardigheid.

FSC®

De Forest Stewardship Council® (FSC C011773) is een internationale non-profitorganisatie die wereldwijd verantwoord bosbeheer bevordert. De FSC stelt standaarden op voor milieuverantwoord bosbeheer volgens vastgestelde principes die zijn ontwikkeld en worden ondersteund door belanghebbenden op het gebied van milieu, maatschappij en economie. Meer informatie vindt u op www.fsc.org.

Nordic Swan

Het Nordic eco-label, in Scandinavië ook wel "Nordic Swan" of "The Swan" genoemd, is een milieukeurmerk van de Noordse Raad van Ministers. Het werd
gelanceerd in 1989 en omvat nu 63 productgroepen. Het is het officiële milieukeurmerk van de Scandinavische landen. De Nordic Swan is een milieukeurmerk van type I (ISO 14024), aangezien een onafhankelijke derde partij een verklaring aflegt over de milieuvriendelijkheid van producten in vergelijking met concurrerende producten. Om de drie tot vijf jaar worden de respectieve criteria geëvalueerd en zo nodig herzien.

PEFC

PEFC is de grootste instelling voor het waarborgen van duurzaam bosbeheer door middel van een onafhankelijk certificatiesysteem. Hout en houtproducten met het PEFC-keurmerk zijn aantoonbaar afkomstig uit ecologisch, economisch en sociaal duurzame bosbouw. PEFC is het belangrijkste boscertificeringssysteem in Duitsland: hier is reeds 7,7 miljoen hectare bos PEFC-gecertificeerd. Dit komt overeen met ongeveer tweederde van het totale Duitse bosoppervlak. PEFC is een transparant en onafhankelijk systeem voor het waarborgen van duurzaam bosbeheer en fungeert daarmee als een internationale "APK voor bossen". PEFC staat voor "Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes". (PEFC/04-32-0828)

Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V.

De Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe (QG HWS), de Duitse kwaliteitsvereniging voor houtmaterialen, kent het "Kwaliteitskeurmerk houtmaterialen" toe aan producten van fabrikanten van spaanplaat, vezelplaat, multiplex en hout-polymeermaterialen die voldoen aan de kwaliteitscriteria van de vereniging. Op het gebied van bouwtoezicht voert QG HWS in opdracht van een overeenkomstig de bouwproductenverordening (BauPVO) geaccrediteerde en aangemelde instantie geselecteerde tests en inspecties uit volgens de daartoe vastgestelde procedure (QM-systeem), in het bijzonder het toezicht op de productiecontrole in de fabriek volgens de geharmoniseerde norm DIN EN 13986, in de op dat moment geldende versie. De door de QG HWS vastgestelde kwaliteits- en keuringsvoorschriften zijn bindend voor haar leden. Zij worden voortdurend gecontroleerd door de fabrikanten en externe testinstanties. Dit garandeert dat de door de QG HWS gecontroleerde producten van goede kwaliteit, duurzaam en veilig zijn en geen gevaar opleveren voor de gezondheid van mens of milieu.

Picture of a tree as background of Eco Product Insights

Eco Product Insights

SUSTAINABLY TRANSPARENT

Tise Sustainable

Met de oprichting van TISE (The International Stock Exchange) Sustainable werd beoogd een serieus marktsegment te creëren dat investeringen in ecologische, sociale en duurzame activiteiten mogelijk maakt. Pfleiderer is de enige leverancier in onze sector die is opgenomen in het TISE Sustainable-marktsegment. Duurzaamheid wordt ook steeds belangrijker in financiële kwesties. Marktdeelnemers, van supranationale ondernemingen tot financiële instellingen en individuele beleggers, zien steeds meer in hoe belangrijk het is kapitaal zodanig te alloceren dat een duurzame toekomst kan worden gefinancierd.

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT

Pfleiderer ondersteunt de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties en heeft dit schriftelijk bevestigd. Het Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC) is het bekendste initiatief op mondiaal niveau om verantwoord ondernemen te bevorderen. De meer dan 17.000 leden uit meer dan 170 landen (vanaf 2022) verbinden zich tot het naleven van tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieubescherming en corruptiepreventie in alle landen waar ze actief zijn.
https://www.unglobalcompact.org

 

The Klimaschutz Holzindustrie Initiative

Het initiatief heeft zich ten doel gesteld de houtindustrie klimaatvriendelijk en duurzaam te maken. Elk bedrijf dat zich aansluit bij het initiatief erkent de richtlijnen ervan en draagt bij aan het permanent verminderen van de koolstofvoetafdruk van onze industrie en, waar mogelijk, het duurzaam compenseren van onvermijdelijke emissies. Ook wij zijn lid van het initiatief Klimaschutz Holzindustrie.
www.klimaschutzholzindustrie.de/

Further Operational Standards

Onze certificeringen
Gedefinieerde processen zorgen voor transparantie en duidelijkheid. Alleen op die manier kunnen we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid te werk gaan. De certificeringen die wij reeds hebben behaald, helpen ons om ons voortdurend te verbeteren. Hier vindt u een overzicht van onze huidige certificaten:

 
 ISO 9001

ISO 14001

ISO 50001

FSC

PEFC

EfbV

ISO 45001

Arnsberg 

Baruth

Gütersloh II

Gütersloh III

 

Leutkirch

 

Neumarkt II

 

Neumarkt III

 

LEES MEER OVER DUURZAAMHEID BIJ PFLEIDERER

Deze onderwerpen zijn misschien ook interessant voor u: