Onze aanpak

In 1894 richtte Gustav Pfleiderer in Heilbronn een houthandel en een raftingmaatschappij voor houtproducten op. Hij legde daarmee de eerste steen voor ons bedrijf, waarvan de kern ook vandaag nog bestaat uit duurzame materialen op houtbasis.

Dit document draagt de titel "Natuurlijk duurzaam", en dat is niet voor niets: Voor de productie van Pfleiderer-platen worden geen nieuwe bomen opzettelijk gekapt. Slechts ongeveer 15 % van het houtmengsel bij Pfleiderer bestaat uit hout van de bosbouwindustrie, meestal in de vorm van dunningen en resthout. Het resterende deel wordt gevormd door productieresten van de zagerij-industrie, zoals zaagsel en stof, maar ook snijresten (de zogenaamde recycling vóór consumptie, ca. 45 %) en recyclingmateriaal dat door de eindverbruiker wordt teruggebracht en door zorgvuldige verwerking weer in de productcyclus wordt opgenomen (de zogeheten recycling na consumptie, ca. 40 %).

Onze plaats in de circulaire economie

In principe hebben wij al jaren geleden erkend dat cascadegebruik en circulaire economie de enige economische modellen zijn die een duurzame productie van houtproducten van hoge kwaliteit kunnen garanderen.
Bovendien heeft de industrie van platen op houtbasis zich ertoe verbonden een belangrijke bijdrage te leveren aan de bestrijding van de klimaatverandering in de vorm van CO2-reductie door middel van opslag en vervanging.
Daarom vertrouwen we op intelligente houtcycli in onze productielocaties voor ruwe spaanplaat. Zo worden zaagselresidu's en gerecycled hout verzameld en klaargemaakt voor verdere verwerking. In het productieproces worden nieuwe hoogwaardige platen op houtbasis gecreëerd door middel van sorteren, lijmen, verdichten en persen.
Zij zijn bij uitstek geschikt voor een breed scala van toepassingen in de binnenhuisinrichting en de meubelproductie. Ons aanbod is van grote betekenis in de moderne bouwsector, waar productveiligheid en duurzaamheid van het grootste belang zijn.

Ons proces

Dit jaar hebben we lang en veel tijd besteed aan de vraag hoe we kunnen voortbouwen op de duurzame fundamenten van ons bedrijf. Uiteindelijk willen we ervoor zorgen dat we actiever betrokken zijn bij de overgang naar een koolstofarme economie en ons steentje bijdragen aan de oplossing van wereldwijde problemen. Onze stakeholders verwachten antwoorden van ons en wij zijn vastbesloten om aan hun groeiende verwachtingen te voldoen.
Daarom heeft het management gezamenlijk relevante prioriteiten en doelstellingen ontwikkeld in de dimensies milieu, maatschappij en bestuur (ESG). Wij stellen onszelf voortdurend op de proef wat alle aspecten van duurzaamheid betreft en zien het als onze plicht om ons op alle gebieden te verbeteren en de Best Practices te volgen.

Onze prioriteiten

Als resultaat van ons overleg en onze discussies is onze strategie “Natuurlijk duurzaam” ontwikkeld, die drie hoofdgebieden omvat: Materialen, klimaat en mensen. Voor elk hoofdgebied zijn ambitieuze doelstellingen vastgesteld. Omwille van de consistentie zijn de twee indicatoren van het eerder gepubliceerde kader voor aan duurzaamheid gekoppelde financiering opgenomen.
Op het gebied van “materialen” hebben wij ons ertoe verbonden het aandeel gerecycled hout te verhogen, ons gedund en resthout alleen van FSC®- of PEFC-gecertificeerde leveranciers te kopen en ten minste 10 % van onze spaanplaat (in volume) te produceren met behulp van bioharsen.
Wat “klimaat” betreft, hebben wij ambitieuze reductiedoelstellingen voor broeikasgassen voor de korte en de middellange termijn vastgesteld. Door deze doelen te bereiken, zal Pfleiderer erin slagen de overgang naar klimaatneutraliteit te maken. We meten, verifiëren, beheren en verminderen emissies; onze activiteiten houden koolstofputten effectief in stand; we werken samen met leveranciers en andere stakeholders om onze Scope 3-emissies te verminderen; en we passen erkende compensatiemechanismen pas toe nadat alle andere reductiemogelijkheden zijn benut.
Op het gebied van “Mensen” zullen we tegen 2025 een ongevallenpercentage met werkverlet van 0,5 bereiken, gelijke kansen voor iedereen waarborgen en geschoolde werknemers ontwikkelen, bevorderen en behouden, zodat we toegang hebben tot uitstekend jong talent.

 

Verandering doorvoeren

We opereren in een grote industrie. De op hout gebaseerde plaatindustrie in de EU genereert een jaarlijkse omzet van 22 miljard euro, creëert meer dan 100.000 directe banen en omvat meer dan 5.000 Europese bedrijven.
Door de gevolgen van de aanzienlijke klimaatverandering en het politieke debat over klimaatverandering op het hoogste niveau, dat sinds 2021 opnieuw is geïntensiveerd, staat de kwestie van duurzaamheid nu centraal in elk bedrijfsmodel.
Dit is een van de redenen waarom wij nog steeds vastbesloten zijn om ons bedrijf nog duurzamer te maken.
In de toekomst zullen we jaarlijks verslag uitbrengen over onze vorderingen en ervoor zorgen dat onze stakeholders alle informatie die zij nodig hebben, te allen tijde kunnen vinden op onze website pfleiderer.com.
Er staat ons nog veel werk te wachten, maar we voelen ons ook gemotiveerd door het idee dat we op elk gebied van ons bedrijf beter kunnen worden.

 

 

We zijn er trots op dat we een natuurlijk duurzaam bedrijf zijn.

Onze ESG-doelstellingen

Read more about sustainability at Pfleiderer

These topics may also be of interest to you: