Hout biedt de mensen al duizenden jaren warmte en comfort. Hout verbindt ons direct met de natuur. Hout is als grondstof recyclebaar. Hout zit sinds jaar en dag in het DNA van ons bedrijf. Ook hebben we voor onze bedrijfsfilosofie veel geleerd van hout. Bijvoorbeeld dat we onze ressources moeten koesteren en onderhouden om op lange termijn een hoogwaardige opbrengst te kunnen realiseren. En dat een langzame, gezonde groei beter is dan streven naar snel maar kortdurend succes.

Sinds het begin van zijn meer dan 125 jaar durende geschiedenis hecht Pfleiderer veel waarde aan een duurzame bedrijfsvoering en -ontwikkeling, zowel in ecologisch als in economisch en sociaal opzicht. We nemen onze verantwoordelijkheid tegenover onze medewerkers, tegenover de maatschappij waarin we leven en tegenover het milieu, dat een essentiële voorwaarde voor ons bestaan is, zeer serieus. Een zorgzame bedrijfsvoering, de zorgvuldige omgang met natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van het milieu en klimaat zijn net zo bepalend voor onze bedrijfsstrategieën als de voortdurende ontwikkeling van onze medewerkers en de samenwerking met onze stakeholders.

Wij handelen te allen tijde duurzaam, prestatiegericht en transparant. Integriteit, eerlijkheid en diversiteit zijn vaste onderdelen van onze bedrijfscultuur. Duurzaamheid is vandaag de dag uitgegroeid tot een essentiële factor voor succes op de markt. Bij Pfleiderer zijn duurzame processen echter sinds jaar en dag al verankerd in alle sectoren en vestigingen. Toch zijn we ons ervan bewust dat duurzaam handelen een permanente ontwikkeling vereist. Daarom kunt u dit duurzaamheidsrapport beschouwen als inventarisatie van hetgeen we tot op heden al bereikt hebben. Maar we zullen er ook de komende maanden en jaren naar blijven streven ons bedrijf nog duurzamer in te richten; voor onze klanten, onze medewerkers, ons milieu en niet in de laatste plaats voor ons algehele welzijn.

Het duurzaamheidsrapport dat we u bij dezen presenteren, informeert u over alle belangrijke aspecten van de duurzaamheidsstrategie van Pfleiderer Deutschland GmbH en haar dochtermaatschappijen. De gepresenteerde data en cijfers omvatten onze bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2018 tot 31 december 2019. In afwijkende gevallen worden de betreffende periodes vermeld.

Neumarkt, oktober 2020

Het duurzaamheidsrapport van Pfleiderer

U kunt ons gedetailleerd duurzaamheidsrapport hier downloaden:

Duurzaamheidsrapport.pdf

Lees meer over duurzaamheid bij Pfleiderer

Deze onderwerpen kunnen ook voor u van belang zijn: