Duropal HPL Compact, grijze kern

Duropal HPL Compact, witte kern

Duropal HPL Compact, zwarte kern

Duropal HPL Compact microPLUS®, grijze kern

Duropal HPL Compact microPLUS®, witte kern

Duropal HPL Compact microPLUS®, zwarte kern

Duropal HPL IMO