Oblasti použití

Symbol KomodaVýroba nábytku a provedení interiérů
Symbol malého muže vybíhajícího z hořícího domuOchrana před požárem

Vlastnosti výrobku

Ikona Manželská postelRůzné dekory a/nebo struktury
Ikona desky při čištěníSnadná údržba
Ikona s přeškrtnutými bakteriemi/viryAntimikrobiální
Ikona se sklenicí a vidličkouVhodné pro styk s potravinami
Ikona se 3 kapkami vodyOdolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka
Ikona s přeškrtnutým plamenemTěžce hořlavé
Ikona desky s kladivemOdolný proti nárazu

Oblasti použití

Preventivní ochrana před požárem u vnitřního vybavení, pro vlhké prostory a všude tam, kde je požadována obzvláštní pevnost materiálu, např. jako ochrana stěn. Také pro nábytkové a vestavné prvky, zejména je-li v souvislosti s koncepcí ochrany před požárem třeba realizovat úzké průřezy materiálu nebo řešení s otevřenými hranami.

Certifikáty & ocenění

Certifikát FSC

Forest Stewardship Council (FSC) je celosvětová nezisková organizace, která podporuje odpovědné lesní hospodaření po celém světě. FSC definuje standardy odpovědného lesního hospodaření podle stanovených zásad, které jsou vypracovány a podporovány zúčastněnými stranami z environmentálního, sociálního a ekonomického sektoru.

Certifikát PEFC

PEFC je největší institucí pro zajištění udržitelné hospodaření s lesy prostřednictvím nezávislého systému certifikace. Dřevo a výrobky ze dřeva s PEFC těsněním jsou prokazatelně odvozeny z ekologicky, hospodářsky a sociálně udržitelného lesního hospodářství.

Shodě CE

Označení CE dokumentuje, že zboží je v souladu s požadavky Evropské unie na bezpečnost a ochranu zdraví. Cílem je zaručit bezpečné, bezchybné a kvalitní zboží na všech evropských trzích.

Shodě UKCA

Označení UKCA dokumentuje, že zboží je v souladu s požadavky Spojeného království na bezpečnost a ochranu zdraví. Cílem je zaručit bezpečné, bezchybné a kvalitní zboží na všech Spojeného království trzích.

Průřez produktu

Dostupnost

Formáty

Délka (mm)Šířka (mm)Celková tloušťka (mm)
2.8002.0704 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15
5.6002.0704 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13

Vlastnosti výrobku

Norma produktu

 • EN 438-4

Nosný materiál

 • Nehořlavý kompaktní laminát, černý: Homogenní černě probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, vhodné pro použití na vysoce namáhaných plochách, které podléhají požadavkům na chování při požáru.

Hustota

 • Min. 1.350 kg/m³

Reakce na oheň

 • Zpomalující hoření
 • 2.800 x 2.070 x 4 - 6 mm: C-s2,d0 (EN 13501-1)
 • 2.800 x 2.070 x 8 - 15 mm: B-s1,d0 (EN 13501-1)
 • 5.600 x 2.070 x 4 - 6 mm: C-s2,d0 (EN 13501-1)
 • 5.600 x 2.070 x 8 - 13 mm: B-s1,d0 (EN 13501-1)

Rozsah platnosti CE

 • EN 438-7:2005
 • Kompaktní desky pro stěnová a stropní obložení k použití v interiéru (včetně závěsných stropních podhledů)

Emisní třída formaldehydu

 • E1 E05

Antimikrobiální účinek

 • Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196

Bezpečnost výrobku

 • Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace.
 • Povrch je fyziologicky nezávadný a pro kontakt s potravinami přípustný (podle Nařízení Komise (EU) č. 10/2011).
 • Dekorativní povrch a jádro materiálu se skládá z vrstev papíru prosyceného duroplastovými pryskyřicemi. Ty zcela vytvrdnou během výrobního procesu žárem a vysokým tlakem. Vytvoří stabilní, rezistentní a nereaktivní materiál.

Zvláštnosti

 • V závislosti na dekoru a struktuře povrchu mohou při pohledu z různého úhlu vznikat na formátovaných deskách různé optické povrchové efekty. Je to podmíněno výrobou a nejedná se o jakostní vadu.
 • Zejména při použití na velkých plochách se doporučuje při další úpravě a montáži dávat pozor na stejnorodost barvy a struktury použitých desek a přířezů a zpracovávat materiál s ohledem na směr výroby.
 • Čím hladší je struktura a čím tmavší je dekor, tím citlivější je povrch na skrvny.
 • U intenzivních uni dekorů, zejména v červené barvě, může za určitých okolností dojít k vymývání barevného pigmentu. Je možné, že barevné pigmenty nejsou při impregnaci dekoračního papíru vázány pryskyřicí a impregnace je nanesena pouze přímo na povrchu. Při následném čištění lze pozorovat mírné zabarvení čisticích hadříků.To platí zejména v případě použití čisticích prostředků na bázi rozpouštědel. Nejedná se o vadu výrobku.
 • Z důvodu černého jádra materiálu nelze zabránit drobným odchylkám dekoru od jiných výrobků.
 • Z výrobně technických důvodů může dojít k nepatrným změnám barev černého jádra materiálu.
 • Kombinace dekoru a struktury přední strany = kombinace dekoru a struktury zadní strany
 • Následné naolejování (vhodným kuchyňským olejem) obrobené hrany může snížit stopy po obrábění a opotřebení.
 • Upozorňujeme, že při každodenním používání může v důsledku mechanického namáhání docházet k leštění, škrábancům a lesklým skvrnám, které jsou viditelné zejména u tmavších dekorů. Nejedná se o vadu kvality ani o omezení použitelnosti. Spíše odráží přirozené stárnutí povrchu. Výrobek splňuje všechny požadavky normy EN 438.
 • Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

Barevná a povrchová shoda

 • Dekor, struktura a opotřebení ovlivňují konečný vzhled produktu.
 • Vzhledem k různým výrobním technologickým specifickým pro daný výrobek dochází také k dekorativním/strukturovým/nosným kombinacím díky kterým můžou různé skupinami výrobků a formáty vykazovat menší optické a hmatové odchylky. Takové odchylky nepředstavují vadu.
 • Zejména volba struktury povrchu má významný vliv na vizuální dojem a to jak ve vnímání hmatu, jakož to i technické vlastnosti výrobku. To znamená, že celkový dojem z dekoru se může změnit v závislosti na struktuře povrchu. Kromě toho mechanické vlivy na povrch výrobku v tmavých dekorech mohou vést k kontrastnějšímu optickému vnímání.
 • Abychom zajistili, že u našich výrobků vždy dosáhnete nejlepšího výsledku a předem vyjasníme případné odchylky, rádi vám poradíme individuálně.

Manipulace s produktem

Zpracování

 • Zejména při použití na velkých plochách se doporučuje při další úpravě a montáži dávat pozor na stejnorodost barvy a struktury použitých desek a přířezů a zpracovávat materiál s ohledem na směr výroby.

Stroje a nástroje

 • Možnost opracování nástroji osázenými tvrdými kovy na běžných strojích k opracování dřeva.

Technologie kování

 • Vhodné jsou všechny rozebíratelné a nerozebíratelné spojovací materiály pro masivní dřevo a dřevěné materiály.

Vestavba a montáž

 • Před montáží je nezbytné dostatečné několikadenní kondicionování všech systémových prvků (prvky stěnového obložení, spodní konstrukce). Místnosti samotné je přitom nutno klimatizovat podle jejich pozdějšího využití.
 • Zásadně, prosím, dbejte na odborné zpracování a montáž podle aktuálního stavu techniky.
 • U namontovaných desek je třeba zajistit dobré odvětrávání zezadu a klimatickou vyváženost na obou stranách. Pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu by prázdný prostor měl být minimálně 20 mm. Důležité je, aby horizontálně procházející spodní konstrukce a pata i čelo stěnového obložení byly přerušeny tak, aby bylo umožněno vertikální odvětrávání zezadu. Přímému upevnění desek na podklad bez vzduchové mezery je třeba se vyvarovat.
 • Je nutno zajistit dostatečnou možnost pohybu namontovaného deskového materiálu. V místech styku desek musí být provedeny spáry a průchozí otvory je třeba provést s větším rozměrem.
 • Je třeba dbát důsledně na to, aby prostor pro dilataci namontovaných prvků z materiálu nebyl nijak omezován. Při kombinaci s jinými materiály je nutné věnovat pozornost příp. rozdílným dilatačním koeficientům.
 • Nové stěny (vyzděné, betonové nebo omítnuté) obsahují značné množství vlhkosti a před obložením musí být úplně suché.
 • Spodní konstrukci je nutno chránit proti korozi.
 • Podklad nesmí být vlhký nebo nestabilní. Je nutné dbát na minimální nosnost a stabilitu odpovídající účelu použití.
 • Vyvarujte se přímých účinků horka a tím enormnímu vysychání povrchu v důsledku světelného nebo tepelného záření např. Vliv topení nebo klimatizace.
 • Doplňující informace získáte v listu proHPL - odborného svazu pro zpracování a montáž HPL desek a kompaktů (www.ICDLI.com).

Skladování, manipulace a doprava

 • Desky musí být vždy uloženy celoplošně, s lícujícími hranami, musí ležet vodorovně na rovné a čisté podložce pokryté plastovou fólií. Vrchní deska musí být také po celé ploše přikryta fólií a krycí deskou.
 • Chraňte před vlhkostí vzduchu a působením vlhka.
 • Vyvarujte se přímých účinků horka a tím enormnímu vysychání povrchu v důsledku světelného nebo tepelného záření např. Vliv topení nebo klimatizace.
 • Cizí tělesa a hrubé nečistoty ve stohu desek mohou způsobit otlačení a poškození povrchu.
 • Desky se nesmějí po sobě posouvat ani přetahovat jedna přes druhou; měly by být zvedány ručně nebo jednotlivě za použití přísavných držáků
 • Při přepravě stohů desek je potřeba použít dostatečně velké a stabilní podložky, např. palety. Desky musí být ve stohu zajištěny proti posouvání.

Čištění a péče

 • Povrchy je možno čistit vodou a šetrnými čisticími prostředky. Pro odstranění značně ulpívajících nečistot věnujte, prosím, pozornost doporučením v části pro stažení „Cleaning of HPL surfaces“ (www.icdli.com).

Chcete se dozvědět více?

Kontaktujte nás. Jsme tady pro vás.

Dotazy na produkt a obchodní oddělení

+49 (0) 91 81 28 48 0