Obszary zastosowania

Meblarstwo i wykończenie wnętrz
Drzwi

Właściwości produktu

Łatwa opieka
Anti-fingerprint
Antymikrobową
Przeznaczone do kontaktu z żywnością
Wysoka odporność na zadrapania

Obszary zastosowania

Atrakcyjny materiał powierzchniowy, odpowiedni do stosowania na powierzchniach i krawędziach o wysokich parametrach użytkowych znanych już laminatów HPL Duropal. Duropal XTreme plus nadaje się do zastosowań poziomych i pionowych, na powierzchniach intensywnie eksploatowanych.

Certyfikaty

Certyfikat FSC®

Certyfikat FSC świadczy o odpowiedzialnej i przyjaznej w stosunku do przyrody gospodarce leśnej, która umożliwia pozyskiwanie drewna przy jednoczesnym zachowaniu żywotności lasów oraz ich bogactw biologicznych. System FSC jest obecnie uznawany za jeden z najbardziej wiarygodnych systemów certyfikacji zasobów leśnych na świecie.

Certyfikowano przez PEFC™

Wyrób pochodzi z lasów zarządzanych w zrównoważony sposób oraz kontrolowanych źródeł.

Wyróżnienia

Red Dot" to nagroda za wysoką jakość wykonania. Międzynarodowe jury przyznaje pożądany znak jakości jedynie produktom o wyjątkowym wzornictwie. W tym roku jury przyznało go również firmie Duropal XTreme plus firmy Pfleiderer.

Przekrój produktu

Format

Długość (mm)Szerokość (mm)Łączna grubość (mm)Struktury
2.050 1.300 0,8 XP
4.100 1.300 0,8 XP
5.300 1.300 0,8 XP

Dostępne struktury

Właściwości produktu

Norma produktu

 • W nawiazaniu do EN 438-3

Gęstość

 • Min. 1.350 kg/m³

Reakcja na ogień

 • Standardowe właściwości przeciwpożarowe
 • D-s2,d0 lub gorsze w połączeniu z materiałami nośnymi normalnie lub łatwopalnymi (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)

Klasa emisji formaldehydu

 • E1 (EN 717-1)

Bezpieczeństwo produktu

 • Powierzchnia jest fizjologicznie bezpieczna i zatwierdzona do bezpośredniego kontaktu z żywnością (Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 10/2011).
 • Panele wytwarzamy bez użycia chlorowców, metali ciężkich, środków konserwujących, środków ochrony drewna, czy rozpuszczalników organicznych.
 • Niniejszy produkt jest zgodny z rozporządzeniem REACH WE 1907/2006. Zgodnie z art. 7 nie wymaga się jego rejestracji.

Informacje specjalne

 • Certyfikatem FSC® (license code: FSC-C018711) lub certyfikatem PEFC (license code: PEFC/32-31-090) - dostępne na zamówienie.
 • Dostępne dekory: U11027 (U1027) Biel Arktyczna, U11102 (U102) Kreda, U12000 (U1200) Czerń Wulka-niczna, U12115 (U1115) Szary Platynowy, U12188 (U1188) Szary Jasny, U12290 (U1290) Antracyt, U12986 (U1986) Szary

Obsługa produktów

Obróbka

 • Należy przestrzegać zaleceń specjalistycznego stowarzyszenia ICDLI dotyczących obróbki laminatów (www.icdli.com).
 • Przy produkcji elementów kompozytowych zaleca się konstrukcję symetryczną, tzn. obustronnie identyczny HPL. W przypadku zastosowania warstwy przeciwprężnej (również innego HPL) istnieje ryzyko wypaczania.
 • Przed rozpoczęciem obróbki i montażu wymagane jest odpowiednie kondycjonowanie. W samych pomieszczeniach należy przy tym zapewnić warunki odpowiadające warunkom późniejszego użytkowania.
 • Szczególnie przy zastosowaniach wielkopowierzchniowych podczas obróbki i montażu zwracać uwagę na zgodność kolorystyki i struktur użytych płyt i docięć oraz zachować odpowiedni kierunek obróbki.
 • Zalecamy przeprowadzenie we własnym zakresie testów mających na celu ustalenie zgodności z wymaganiami i przydatności materiału do konkretnego zastosowania.

Składowanie, obróbka i transport

 • Składować poziomo, całą powierzchnią na płaskim, czystym podłożu, z krawędziami wyrównanymi w jednej płaszczyźnie, w normalnych warunkach panujących w pomieszczeniu (temperatura 18–25°C, względna wilgotność powietrza 50–65%).
 • Chronić przed wpływem wilgotności powietrza i oddziaływaniem wilgoci.
 • Unikać bezpośredniego oddziaływania wysokich temperatur związanych z promieniowaniem świetlnym lub cieplnym albo strumieniem powietrza z urządzeń grzewczych lub klimatyzacji, które skutkuje niewidocznym wysuszaniem powierzchni.
 • Unikać bezpośredniego nasłonecznienia lub promieniowania UV szczególnie w przypadku produktów foliowanych.
 • Stos obciążyć płytą ochronną.
 • Wymienione warunki składowania należy zapewnić po każdorazowym pobraniu ze stosu.
 • Nie zaleca się składowania w pozycji pionowej.
 • Należy pamiętać, że nieprawidłowe składowanie, niezależnie od czasu trwania, może spowodować nieodwracalne wypaczenie płyt.
 • Ciała obce oraz zanieczyszczenia powodujące tarcie, które znajdują się w stosie płyt, mogą powodować wgniecenia i uszkodzenia powierzchni.
 • Nie dosuwać płyt do siebie ani nie nasuwać jednej na drugą; podnosić je pojedynczo, ręcznie lub za pomocą przyssawek do podnoszenia.
 • Podczas transportu stosów płyt używać odpowiednio dużych, stabilnych podkładów, np. palet. Płyty w stosie trzeba zabezpieczyć przed ześlizgnięciem.
 • Aby zapewnić ochronę wysokiej jakości powierzchni, Pfleiderer dostarcza Duropal XTreme plus z folią ochronną.

BHP i ochrona zdrowia

 • Stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ŚOI) wymagane przy poszczególnych pracach.
 • Podczas przecinania/szlifowania zapewnić odpowiednie odsysanie pyłu.

Czyszczenie i konserwacja

 • Powierzchnię można czyścić wodą i delikatnymi środkami czyszczącymi. Przy usuwaniu uporczywych zabrudzeń przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji technicznej „Cleaning of HPL surfaces” (www.icdli.org).
 • Szczegółowe informacje znajdują się w naszych zaleceniach dotyczących obróbki oraz czyszczenia "Duropal XTreme / Duropal XTreme plus".

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.