Obszary zastosowania

Meblarstwo i wykończenie wnętrz
Drzwi

Właściwości produktu

Łatwa opieka
Antymikrobową
Przeznaczone do kontaktu z żywnością

Obszary zastosowania

Barwiony rdzeń daje możliwość wykonania monolitycznej bryły bez widocznych krawędzi i szczelin. Dla mebli o wysokiej jakości i estetyce oraz elementów wyposażenia w obszarach mieszkalnych i budynkach, np. na regałach, frontowych powierzchniach mebli, skrzydłach drzwi, powierzchniach stołowych, systemach wystawienniczych czy witrynach sprzedażowych. Nie jest przeznaczony do obszarów poddawanych dużym wahaniom klimatycznym w obszarze temperatury i wilgotności powietrza.

Certyfikaty

Certyfikat FSC®

Certyfikat FSC świadczy o odpowiedzialnej i przyjaznej w stosunku do przyrody gospodarce leśnej, która umożliwia pozyskiwanie drewna przy jednoczesnym zachowaniu żywotności lasów oraz ich bogactw biologicznych. System FSC jest obecnie uznawany za jeden z najbardziej wiarygodnych systemów certyfikacji zasobów leśnych na świecie.

Certyfikowano przez PEFC™

Wyrób pochodzi z lasów zarządzanych w zrównoważony sposób oraz kontrolowanych źródeł.

Wyróżnienia

Innowacyjna techniczna doskonałość spośród wszystkich asortymentów branży kształtuje obraz ICONIC AWARDS: Innovative Interior (IKONICZNYCH NAGRÓD: Innowacyjne wnętrze) i dąży do przyciągania uwagi na rynku. Poprzez aktywne docieranie do istotnych grup docelowych, jak i wysoki zasięg międzynarodowy, przedsiębiorstwa korzystają wielokrotnie z uczestnictwa w konkursie, uzyskując dostęp do ekskluzywnej platformy dla zróżnicowania wyrobów i uzyskania długotrwałej pozycji rynkowej.

Nagroda Red Dot Design Award jest międzynarodowym konkursem w dziedzinie designu. Związane z tym konkursem wyróżnienie „Red Dot” ustanowiło swoją pozycję w skali międzynarodowej jako jeden z najbardziej pożądanych symboli jakości za dobry design. Aby móc fachowo ocenić różnorodność w zakresie designu i kształtu, nagroda ta jest przyznawana w trzech dyscyplinach: Red Dot Award: Product Design, Red Dot Award: Communication Design oraz Red Dot Award: Design Concept. Konkurs dla każdej z tych dyscyplin jest organizowany raz na rok.

Innowacyjna techniczna doskonałość spośród wszystkich asortymentów branży kształtuje obraz ICONIC AWARDS: Innovative Interior (IKONICZNYCH NAGRÓD: Innowacyjne wnętrze) i dąży do przyciągania uwagi na rynku. Poprzez aktywne docieranie do istotnych grup docelowych, jak i wysoki zasięg międzynarodowy, przedsiębiorstwa korzystają wielokrotnie z uczestnictwa w konkursie, uzyskując dostęp do ekskluzywnej platformy dla zróżnicowania wyrobów i uzyskania długotrwałej pozycji rynkowej.

Nagroda Interzum: intelligent material & design 2017 W nagrodzie Interzum: intelligent material & design, Jury wybiera najlepsze wyroby w międzynarodowym przemyśle meblarskim. Uczestnictwo w konkursie designu jest zastrzeżone wyłącznie dla wystawców Targów Interzum. Nagroda ta podkreśla znaczenie czynnika wartości dodanej, jakim jest design i jest wykorzystywana przez jej laureatów jako znacząca etykieta, umożliwiająca pozytywne odgraniczenie się od konkurencji na globalnym rynku.

Przekrój produktu

Format

Długość (mm)Szerokość (mm)Łączna grubość (mm)Struktury
2.050 1.300 0,8 SM | VV | XM
2.150 915 0,8 VV
2.150 950 0,8 VV
2.150 1.050 0,8 VV
2.150 1.300 0,8 VV
2.350 1.050 0,8 VV
2.350 1.300 0,8 VV
2.800 2.070 0,8 | 1,2 HG | SM | VV
4.100 1.300 0,8 SM | VV | XM
4.100 1.300 1,2 SM | VV
4.100 1.300 1,2 HG

Dostępne struktury

Właściwości produktu

Norma produktu

 • EN 438-9

Gęstość

 • Min. 1.400 kg/m³

Reakcja na ogień

 • Standardowe właściwości przeciwpożarowe
 • D-s2,d0 lub gorsze w połączeniu z materiałami nośnymi normalnie lub łatwopalnymi (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)

Klasa emisji formaldehydu

 • E1 (EN 717-1)

Bezpieczeństwo produktu

 • Powierzchnie dekoracyjne i płyta rdzeniowa składają się z warstw papieru impregnowanych żywicami termoutwardzalnymi. Żywice osiągają pełną twardość w procesie produkcyjnym pod wpływem ciepła i wysokiego ciśnienia. Stają się one stabilnym, odpornym i niewchodzącym w reakcje materiałem.
 • Powierzchnia jest fizjologicznie bezpieczna i zatwierdzona do bezpośredniego kontaktu z żywnością (Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 10/2011).
 • Niniejszy produkt jest zgodny z rozporządzeniem REACH WE 1907/2006. Zgodnie z art. 7 nie wymaga się jego rejestracji.
 • Panele wytwarzamy bez użycia chlorowców, metali ciężkich, środków konserwujących, środków ochrony drewna, czy rozpuszczalników organicznych.

Obsługa produktów

Obróbka

 • Należy przestrzegać naszych zaleceń dotyczących obróbki (plik PDF do pobrania).
 • Przy produkcji elementów kompozytowych zaleca się konstrukcję symetryczną, tzn. obustronnie identyczny HPL. W przypadku zastosowania warstwy przeciwprężnej (również innego HPL) istnieje ryzyko wypaczania.
 • Przed rozpoczęciem obróbki i montażu wymagane jest odpowiednie kondycjonowanie. W samych pomieszczeniach należy przy tym zapewnić warunki odpowiadające warunkom późniejszego użytkowania.

BHP i ochrona zdrowia

 • Stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ŚOI) wymagane przy poszczególnych pracach.
 • Podczas przecinania/szlifowania zapewnić odpowiednie odsysanie pyłu.

Czyszczenie i konserwacja

 • Powierzchnię można czyścić wodą i delikatnymi środkami czyszczącymi. Przy usuwaniu uporczywych zabrudzeń przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji technicznej „Cleaning of HPL surfaces” (www.icdli.org).

Utylizacja

 • Odzysk energetyczny w przemysłowych instalacjach spalania przy temperaturach ponad 700 °C.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.