Pfleiderer: een van Europa's best presterende industriële bedrijven op gebied van ESG

In maart 2022 werd Pfleiderer door Sustainalytics zeer hoog beoordeeld als een van de best presterende bedrijven in de Europese bouwmaterialenindustrie als het gaat om duurzaamheid. Het positieve oordeel was "laag risico" en was het resultaat van een als "gemiddeld" beoordeeld industrierisico en een als "sterk" beoordeeld management. In de jaarlijkse lijst van op ESG best beoordeelde bedrijven op basis van deze toonaangevende ESG-risicoclassificatie staat Pfleiderer nu vermeld als een van de best beoordeelde industriële bedrijven.

Een van de zeven uitstekende Europese bedrijven in de bouwsector

De ESG-risicobeoordelingen van Sustainalytics bestrijken meer dan 15.000 ondernemingen in 42 bedrijfstakken. Op basis van een best-in-class methodologie werden uit alle geanalyseerde deelnemers de best beoordeelde ondernemingen wereldwijd met de beste prestaties op gebied van ESG  geïdentificeerd, evenals de op ESG best presterende ondernemingen per bedrijfstak en regio. In de sector bouwproducten is Pfleiderer dus een van de zeven Europese bedrijven die een uitstekende beoordeling krijgen. Sustainalytics feliciteert ze hiermee omdat dit resultaat de inzet van de onderneming op  het gebied van ESG aantoont en Pfleiderer nu dus door Sustainalytics als een van de op ESG best presterende industriële bedrijven wordt geclassificeerd. "We kunnen niet genoeg benadrukken hoe trots deze prijs ook ons maakt en tegelijkertijd een stimulans en een verplichting is om consequent door te gaan op de ingeslagen weg", legt Dr. Frank Herrmann, CEO van de Pfleiderer Groep, uit. "De doelstellingen met betrekking tot klimaatneutraliteit, consequente uitbreiding van cascade en circulaire economie, toenemende onafhankelijkheid van fossiele grondstoffen alsmede het naleven van hoge ethische en sociale normen en inzet voor verantwoord ondernemen begeleiden onze bedrijfsactiviteiten."

Details van de waardering

Bekroning als gevolg van duidelijke doelstellingen

Deze mijlpaal werd bereikt door een gerichte, uitgebreide en gecoördineerde strategie om de CO2-uitstoot te verminderen, die Pfleiderer al vele jaren toepast - en die verder zal worden uitgebreid, zoals Dr. Herrmann onderstreept: "De ambitieuze doelstellingen van Pfleiderer zijn vastgelegd in ons ESG-kader. Op het gebied van materialen verplichten wij ons om het aandeel gerecycled hout te verhogen van 40% in 2020 tot 50% in 2025, om gebruikte dunningen en resthout uitsluitend te betrekken van leveranciers die verifieerbaar werken volgens de richtlijnen van FSC of PEFC en om, eveneens in 2025, ten minste 10% van ons productievolume van spaanplaat te produceren met behulp van bioharsen."

Dr. Herrmann verklaart ook: "Op het gebied van "klimaat" richten we ons op ambitieuze reductiedoelstellingen voor broeikasgassen op korte en middellange termijn om de omschakeling naar klimaatneutraliteit te bespoedigen. De Scope 1- en Scope 2-emissies van broeikasgassen uit onze eigen energieproductie en -inkoop moeten tegen 2025 met 21 procent zijn verminderd, wat ons duidelijk verbindt tot de 1,5-gradendoelstelling van het klimaatakkoord van Parijs. Verder streven we er in Scope 3 naar om de broeikasgasbalans van gefabriceerde producten in samenhang met ingekochte chemische producten tegen 2025 met 21 procent te verminderen. En last but not least, op het gebied van "Mensen" stellen wij hoge doelen wat betreft gezondheid en veiligheid op het werk, diversiteit en opleiding van werknemers. Onze klanten en stakeholders kunnen er zeker van zijn dat ze in ons een toekomstgerichte partner hebben. Dit geldt voor verifieerbare duurzaamheid, maar ook voor onze andere kwaliteiten: klantgerichtheid, hoge kwaliteit en innovatieve producten en diensten die normen zetten in de sector - en die ook bijdragen tot duurzaamheid.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

Als u vragen heeft over OrganicBoard P2 of andere duurzaamheidsonderwerpen van Pfleiderer, neem dan gerust contact op met ons team. Wij helpen u graag verder!

Neem contact met ons op

Environmental Social Governance (ESG) is een topprioriteit bij Pfleiderer

Bij Pfleiderer komen we tegemoet aan de behoeften en belangen van onze stakeholders door duurzame processen binnen het bedrijf en de samenleving te implementeren.

Ontdek hier meer over onze ESG-aanpak

Film uit: consequente circulaire economie in het gebruik van natuurlijke hulpbronnen

De wereld moet duurzamer worden, hulpbronnen moeten behouden blijven en de klimaatverandering moet een halt worden toegeroepen. De juiste materialen leveren hieraan een belangrijke bijdrage.

Ontdek nu meer over de film

Klaar voor de toekomst: OrganicBoard P2

Voor Pfleiderer is duurzaamheid meer dan een theoretisch begrip. Wij werken er hard aan om nieuwe normen te stellen. Met OrganicBoard P2 presenteren wij nu een dubbelzijdig gemelamineerde decoratieve plaat met een uniek toekomstgericht grondstofconcept.

Meer informatie over OrganicBoard P2