Toepassingsgebieden

Brandbeveiliging
Buitengebruik

Producteigenschappen

Diversiteit in decor en structuur
Onderhoudsvriendelijk
Anti-fingerprint
Anti-graffiti
UV-bestendig
Weerbestendig
Vochtbestendig / vochtdicht
Moeilijk ontvlambaar
Stootvast

Toepassingsgebieden

Duropal XTerior compact F voldoet aan de hoogste eisen aan de UV-bestendigheid van het oppervlak en is dankzij de preventieve brandveiligheid, de hoge mechanische sterktewaarden en de vrijheid van ontwerp zeer geschikt voor gebruik buitenshuis, bijvoorbeeld voor gevels, tuinmeubilair, privacyschermen, dakbedekking, balkons of speeltoestellen. Vooral geschikt wanneer er hoge eisen worden gesteld aan robuustheid, weerbestendigheid en eenvoudige reiniging.

Formaat

Lengte (mm)Breedte (mm)Dikte (mm)Structuren
2.800 2.070 8 | 10 | 12 | 13 | 15 Voorkant: EM
Rugzijde: MP

Beschikbare structuren

Producteigenschappen

Productnorm

 • EN 438-6

Basismateriaal

 • Moeilijk ontvlambare compacte kunststof, zwart
 • Massieve, zwart gekleurde compacte kunststofkern, geschikt voor hoogbelaste toepassingen, die aan die onderhevig zijn aan eisen voor brandwerendheid.

Volumegewicht

 • Min. 1.350 kg/m³

Brandgedrag

 • Brandvertragend
 • B-s1,d0 (EN 13501-1)

CE-categorie

 • EN 438-7:2005
 • Compacte panelen voor wand- en plafondbekledingen voor buitengebruik (inclusief verlaagde plafonds)

Formaldehyde-emissieklasse

 • E1 (EN 717-1)

Productveiligheid

 • De decoratieve oppervlakken en de materiaalkern bestaan uit papierlagen, die met duroplastische harsen doordrenkt zijn.Deze harden tijdens het productieproces door hitte en hoge druk geheel uit. Ze bouwen een stabiele, resistente en niet reactief materiaal.
 • Dit product is in overeenstemming met de REACH-verordening EG 1907/2006 een fabricaat en niet onderworpen aan registratieplicht krachtens artikel 7.

Productbehandeling

Machine en gereedschap

 • Met hardmetaal bezette gereedschappen op conventionele houtbewerkingsmachines bewerkbaar.

Randafwerking

 • Met hardmetaal bezette gereedschappen op conventionele houtbewerkingsmachines bewerkbaar.

Sluitwerktechnologie

 • Alle traditionele verwijderbare en niet verwijderbare verbindingsstukken voor houtproducten zijn geschikt.

Inbouw en montage

 • Vóór de montage moeten alle systeemelementen (wandbekledingselementen, draagconstructie) voldoende, gedurende meerdere dagen geconditioneerd worden. De ruimten zelf moeten daarbij overeenkomstig het latere gebruik geklimatiseerd worden.
 • Let op een vakkundige verwerking en montage volgens de actuele stand van de techniek.
 • Bij een ingebouwde toepassing moet voor een goede achterventilatie en een klimaatevenwicht aan beide zijden gezorgd worden.
  - Voor voldoende luchtcirculatie moet de holle ruimte min. 20 mm bedragen.
  - Het is belangrijk dat horizontaal lopende draagconstructies zoals de begin- en eindstukken van de wandbekleding zo onderbroken worden, dat een verticale achterventilatie mogelijk is.
  De directe bevestiging op de ondergrond zonder luchtinlaat moet vermeden worden.
 • Er moet gezorgd worden voor voldoende bewegingsmogelijkheid van het plaatmateriaal in de ingebouwde toestand. Plaatnaden moeten met voegen en doorgangsboringen met overmaat worden uitgevoerd.
 • In principe moet er daarbij op gelet worden dat de uitzettings mogelijkheid van alle gemonteerde elementen niet belemmerd wordt. Bij een combinatie met andere materialen moeten de evt. verschillende uitzettingscoëfficiënten in acht worden genomen
 • Nieuwe wanden (gemetseld, van beton of bepleisterd) bevatten aanzienlijke hoeveelheden vocht en moeten volledig droog zijn vóór de bekleding.
 • De draagconstructie moet tegen corrosie beschermd worden.
 • De ondergrond mag niet vochtig of instabiel zijn. Er moet op gelet worden dat het minimum draagvermogen en de minimum stabiliteit voor het desbetreffende gebruik aanwezig zijn.
 • Vermijd directe hitte en daaruit eventueel voortvloeiende uitdroging van HPL-platen door licht- of warmtestraling, bijv.luchtstromen van verwarmings- of klimaatsystemen.
 • Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar de merkbladen van de ICDLI-branchevereniging voor de verwerking en montage van laminaten en compact laminaten. (www.ICDLI.com)

Opslag, gebruik en transport

 • Pfleiderer levert ter bescherming van de hoogwaardige oppervlakken de gelakte oppervlakken met een beschermfolie.
 • Deze folie beschermt het plaatoppervlak tegen mechanische beschadigingen en vervuilingtijdens het transport, de afwerking, opslag en montage.
 • Platen met folie moeten uiterlijk 6 maanden na levering verder verwerkt en de folie verwijderd worden.
 • Bovendien zijn de pakketten omwikkeld met een stretchfolie om het binnendringen van vocht te reduceren.
 • De pakketten moeten op een vlakke ondergrond worden opgeslagen.
 • De platen dienen bij voorkeur horizontaal en zonder direct contact met de vloer op drogehouten vlonders worden opgeslagen.
 • Er moet houten vlonders van gelijke dikte worden gebruikt die op gelijkmatig afstanden van elkaar(maximaal 80 cm) moeten worden geplaatst.
 • Als er meerdere stapels platen op elkaar gestapeld worden, moeten de vloerbalken verticaal op elkaar gerangschikt worden. De platen moeten met gelijkmatige randen gestapeld worden, om beschadigingen aan onbeschermde randen en hoeken te voorkomen.
 • De bovenste plaat dient volledig te worden afgedekt met een beschermende plaat of karton. Er moet voldoende afstand tot muren en wanden in acht genomen worden, een direct contact moet vermeden worden.

Reiniging en verzorging

 • Deze platen worden gekenmerkt door uitstekende materiaaleigenschappen. Ze zijn duurzaam, hygiënisch en gemakkelijk te reinigen.
 • Eventuele verontreinigingen in welke vorm dan ook moeten echter zo mogelijk direct verwijderd worden.
 • Let u op de onderstaande informatie, om een optimale zorgende- en reinigende werking te bereiken en de kwaliteit van het materiaaloppervlak langdurig te behouden.
 • De basisreiniging van lakoppervlakken wordt meestal uitgevoerd door het regelmatig gebruiken van een lichte zeepoplossing.
 • Voor sterkere of hardnekkiger vervuilingen moet de mogelijkheid tot inweken worden gegeven.Vervolgens wordt het vochtige oppervlak met warm, helder water nagewreven tot alle restanten van het reinigingsmiddel verwijderd zijn.
 • Ten slotte met een droge, pluisvrije doek, indien mogelijk in de richting van het decor of gelijkmatig in éénrichting droogwrijven, om streepvorming te voorkomen.
 • Reinigingsmiddelen, evenals poetsdoeken of sponzen die abrasieve, d.w.z. schurende bestanddelenbevatten, moeten zeker vermeden worden.
 • De fijne structuur van het oppervlak kan onherstelbaar beschadigd worden door schurende componenten en/of bewegingen!
 • Balsem-afwasmiddelen zijn ook ongeschikt als reinigingsmiddel. De daarin aanwezige, huidvriendelijke stoffen vormen een moeilijk verwijderbare laag op het oppervlak.
 • Volkomen ongeschikt zijn verder reinigingsmiddelen op basis van alcohol (bijv. glasreiniger) en kunststofreinigers.
 • Bovendien moet contact met agressieve reinigingsmiddelen of ontkalkingsmiddelen - als deze al gebruikt worden - tot een zeer korte tijd worden beperkt. Druppelhoeveelheden moeten onmiddellijk worden verwijderd.
 • Langdurige blootstelling aan deze middelen kan leiden tot de vorming van microscheurtjes of verbrossing van het oppervlak met daaropvolgende, onherstelbare vorming van vlekken of randen.
 • In overeenstemming met deze instructies kunnen de oppervlakken volgens onze kennis perfect schoon gehouden worden.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met ons op. Wij staan voor u klaar.

Productaanvragen en verkoopafdeling

+49 (0) 9181 28 - 480