Ochrana dat

Cookies
Když navštívíte naše internetové stránky, uložíme na vašem počítači případné potřebné informace ve formě tak zvaných cookies. Cookies jsou malé soubory, které se z internetového serveru přenášejí do vašeho prohlížeče a ukládají se na jeho pevném disku. Právním základem pro používání cookies je přitom čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Tato informace uložená ve formě cookies umožňuje vaše automatické opětovné rozpoznání při vaší příští návštěvě našich internetových stránek, což vám usnadní jejich používání.
Naše internetové stránky můžete samozřejmě navštívit i přesto, že jste uložení cookies neakceptovali. Pokud nechcete, aby byl váš počítač při příští návštěvě rozpoznán, můžete používání cookies odmítnout, když změníte nastavení ve svém prohlížeči na „Odmítnout cookies“. Správný postup najdete v návodu k obsluze příslušného prohlížeče. Pokud používání cookies odmítnete, může však dojít k omezení užívání některých oblastí na našich internetových stránkách.

 

Společnost Pfleiderer bere ochranu osobních údajů velmi vážně

Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitým požadavkem. Když navštívíte naši webovou stránku, uloží naše webové servery standardně IP vašeho poskytovatele internetového připojení, webovou stránku, ze které jste nás navštívili, prohledávač/ user agent vašeho prohlížeče a datum a čas vaší návštěvy. Tyto informace jsou naprosto nutné pro technický přenos webových stránek a bezpečný provoz serveru. Nedochází k personalizovanému vyhodnocení těchto dat.
 
Pokud nám své osobní údaje zašlete formou kontaktního formuláře, budou tyto údaje v průběhu zálohování dat uloženy na našich serverech. Vaše osobní údaje budeme používat výhradně ke zpracování vašeho požadavku. S vašimi osobními údaji budeme zacházet přísně důvěrně. Nedochází k jejich předávání třetím osobám.

Odpovědné pracoviště:
 
Za obsah odpovídá:
 
Pfleiderer Deutschland GmbH
Ingolstädter Str. 51
D-92318 Neumarkt
Tel. +49 (0) 91 81/28-480

E-mail: info[at]pfleiderer[dot]com

Internet:www.pfleiderer.com

Osobní údaje
Osobní údaje jsou údaje o vaší osobě. Obsahují vaše jméno, vaši adresu a vaši e-mailovou adresu. Pokud chcete navštívit naše internetové stránky, nemusíte své osobní údaje uvádět. V některých případech potřebujeme vaše jméno a adresu či další informace, abychom vám mohli nabídnout požadované služby.
Totéž platí pro případ, že vám na vaši žádost budeme zasílat informační materiály, nebo pokud budeme odpovídat na vaši poptávku. V takových případech vás na to vždy upozorníme. Navíc ukládáme pouze osobní údaje, které jste nám předali automaticky nebo dobrovolně.
Pokud využijete některou z našich služeb, shromažďujeme zpravidla pouze údaje, které jsou potřebné k poskytnutí této naší služby. Může se stát, že si od vás vyžádáme i další informace, má to však dobrovolný charakter. Kdykoli zpracováváme osobní údaje, činíme tak proto, abychom vám mohli nabídnout naše služby, nebo kvůli sledování našich komerčních cílů. Automaticky ukládané osobní údaje

Protokolové soubory serverů 
Provozovatel stránek informace automaticky shromažďuje a ukládá do tak zvaných protokolových souborů serverů, které nám váš prohlížeč předává automaticky. Jedná se o následující dokumenty:

 • datum a čas požadavku
 • název požadovaného souboru
 • stránka, ze které byl soubor vyžádán
 • přístupový status (soubor přenesen, soubor nenalezen atd.)
 • používaný webový prohlížeč a používaný operační systém
 • kompletní IP adresa počítače, který vyslal požadavek
 • množství přenášených dat

Slučování těchto údajů s jinými datovými zdroji se neprovádí. Zpracování se provádí podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšování stability a funkčnosti naší webové stránky.   

Z důvodů technické bezpečnosti, zejména odvrácení pokusů o útok na náš webový server, ukládáme tyto osobní údaje pouze krátkodobě. Detekování jednotlivých osob není na základě těchto údajů možný. Nejpozději po sedmi dnech se data anonymizují zkrácením IP adresy na úrovni domény, takže již není možné vytvořit odkaz k jednotlivému uživateli. V anonymizované formě se kromě toho osobní údaje zpracovávají ke statistickým účelům; k porovnání s jinými datovými soubory nebo k předávání třetím osobám, a to ani formou výňatků, nedochází.

Google Tag Manager
Tato webová stránka používá službu Google Tag Manager. Tag Manager neshromažďuje osobní údaje. Tento nástroj zajišťuje vypnutí jiných tagů, které z vaší strany za určitých okolností shromažďují data. Google Tag Manager nemá k těmto datům přístup. Pokud byla na úrovni domény nebo cookie provedena deaktivace, zůstává tato deaktivace zachována pro všechny sledovací tagy implementované prostřednictvím nástroje Google Tag Manager. Pokyny pro ochranu osobních údajů společnosti Google k tomuto nástroji najdete zde: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

 
Google-Analytics s anonymizační funkcí

Na našich stránkách používáme nástroj Google-Analytics, službu pro webovou analytiku firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dále označované jako „Google“. Google Analytics používá tak zvaná „cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují vám provádět analýzu využívání webových stránek.
Informace vytvořené na základě těchto cookies, například čas, místo a četnost vašich návštěv příslušných webových stránek včetně vaší IP adresy, se přenášejí do společnosti Google v USA a tam se ukládají.
Na našich webových stránkách používáme službu Google-Analytics s koncovkou „_gat._anonymizeIp“. Vaše IP adres v tomto případě Google zkrátí, a tím také anonymizuje již v rámci členských států Evropské unie nebo dalších smluvních států Dohody o evropském hospodářském prostoru.
Google tyto informace použije pro vyhodnocení Vašeho používání našich stránek, k sestavení zpráv o aktivitách internetových stránek pro nás a k poskytování dalších služeb spojených s používáním internetových stránek a internetu. Google případně předá tyto informace třetím osobám, pokud je to zákonem předepsáno, nebo pokud tyto třetí osoby zpracovávají osobní údaje z pověření společnosti Google. 
Podle vlastního prohlášení nebude Google v žádném případě spojovat vaši IP adresu s jinými osobnímu údaji společnosti Google. Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na skutečnost, že v takovém případě se může stát, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce našich internetových stránek.
Kromě toho nabízí Google pro nejběžnější prohlížeče také doplněk pro deaktivaci, který vám přináší lepší kontrolu nad tím, jaké osobní údaje bude Google evidovat k webovým stránkám, které jste vyvolali. Tento doplněk sdělí z Google Analytics programu JavaScript (ga.js), že se do Google Analytics nemají předávat žádné informace o návštěvě webové stránky. Deaktivační doplněk pro vyhledávače Google Analytics však nezabrání předávání informací nám ani jiným službám webové analytiky, které případně používáme. Další informace týkající se instalace doplňku prohlížeče získáte pod následujícím odkazem: tools.google.com/dlpage/gaoptout
Pokud naše stránky navštívíte prostřednictvím mobilního koncového zařízení (smartphone nebo tablet), musíte místo toho kliknout na tento odkaz, pokud chcete na této webové stránce do budoucnosti zabránit sledování, které provádí služba Google Analytics. Je to možné rovněž jako alternativa k výše uvedenému doplňku prohlížeče. Kliknutím na tento odkaz se do vašeho prohlížeče nastaví cookie Opt-Out, které je platné pouze pro tento prohlížeč a tuto doménu. Pokud v tomto prohlížeči vymažete cookies, smaže se rovněž cookie Opt-Out, takže musíte znovu kliknout na odkaz.
Pokud jste souhlasili s tím, že Google vaši historii prohlížení na webu a v aplikacích spojí s vaším účtem Google, a že se informace z vašeho účtu Google budou používat k personalizaci zobrazování, použije Google vaše osobní údaje společně s údaji služby Google Analytics k vyhotovení seznamů cílových skupin pro remarketing zahrnující různá zařízení. Google Analytics nejprve na naší webové stránce zaeviduje vaše Google autentifikační ID, která jsou spojena s vaším účtem Google (tedy osobní údaje). Následně spojí služba Google Analytics vaše ID na přechodnou dobu se svými údaji z nástroje Google Analytics, a optimalizuje tak naše cílové skupiny.
Pokud s tím nesouhlasíte, můžete tuto možnost zrušit odpovídajícím nastavením v záložce „Můj účet“ na svém účtu Google. 

Google Doubleclick
Doubleclick by Google je služba společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Doubleclick by Google využívá cookies k tomu, aby se vám zobrazovala relevantní reklamní sdělení. Vašemu prohlížeči je přitom přiřazeno pseudonymní identifikační číslo (ID) s cílem ověřit, které inzeráty byly na vašem prohlížeči zobrazeny a vyvolány. Cookies neobsahují žádné osobní informace. Použití DoubleClick-Cookies umožňuje společnosti Google a jeho partnerským webovým stránkám pouze seřazení inzerce na základě předchozích návštěv na naší nebo jiných webových stránkách na internetu. Informace vytvořené na základě těchto cookies přenáší Google k vyhodnocení na server v USA, kde se také ukládají. Google dodržuje ustanovení pro ochranu osobních údajů z dohody „Privacy Shield“ a je registrován v programu „Privacy Shield“ ministerstva obchodu USA. Přenos osobních údajů ze strany Google třetím stranám se provádí pouze v souladu se zákonnými předpisy nebo v rámci zpracování osobních údajů na zakázku. Google v žádném případě nespojuje vaše osobní údaje s jinými osobními údaji, které shromáždí.
Používáním našich webových stránek prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním osobních údajů, které o vás shromáždí společnost Google, a s výše popsaným způsobem jejich zpracování i s uvedeným účelem. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na skutečnost, že v takovém případě se může stát, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce našich webových stránek. Evidenci údajů, které cookies shromažďují a které se vztahují k Vašemu používání těchto webových stránek na Googlu, a dalšímu zpracování těchto údajů ze strany Googlu můžete také zabránit tak, že stáhnete a nainstalujete Browser-Plugin, které jsou k dispozici pod následujícím odkazem pod bodem rozšíření pro deaktivaci funkce DoubleClick. Případně můžete cookies Doubleclick deaktivovat také pomocí tohoto Opt-Out. 

YouTube v rozšířeném režimu pro ochranu osobních údajů
Pro zobrazování videí využíváme službu YouTube. Videa byla přitom umístěna do rozšířeného režimu pro ochranu osobních údajů. Stejně jako většina webových stránek používá i YouTube cookies, pomocí nichž se shromažďují informace o návštěvnících těchto internetových stránek. YouTube je využívá zejména ke shromažďování statistik jednotlivých videí, pro zamezení podvodů a pro zlepšení uživatelské přívětivosti. Vede to rovněž k navázání spojení se sítí Google DoubleClick. Pokud spustíte nějaké video, může to aktivovat další procesy zpracování osobních údajů. Nemáme na to žádný vliv. Další informace týkající se ochrany osobních údajů na kanálu YouTube naleznete v jejich prohlášení o ochraně osobních údajů na: www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.

Analýza podle WiredMinds
Naše webové stránky používají technologii počítání pixelů poskytovanou společností WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) k analýze chování návštěvníků. V souvislosti s tím je zpracována IP adresa návštěvníka. Zpracování probíhá pouze za účelem shromažďování informací založených na společnosti, jako je například název společnosti. IP adresy fyzických osob jsou vyloučeny z dalšího zpracování prostřednictvím seznamu povolených osob. IP adresa není uložena v LeadLab za žádných okolností. Při zpracování údajů je naším krajnějším zájmem chránit práva fyzických osob. Náš zájem o zpracování údajů je založen na čl. Ze shromážděných údajů o identifikovatelné osobě není v žádném okamžiku možné vyvodit závěry. Společnost WiredMinds GmbH používá tyto informace k vytvoření anonymizovaných profilů používání chování při návštěvě na našich webových stránkách. Údaje získané během tohoto procesu se nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníků našich webových stránek.

Online přítomnost na Facebooku, Twitteru, Instagramu, Linkedinu, Xingu
Pokud jste v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. a DSGVO udělili provozovateli příslušného sociálního média svůj souhlas, budou vaše údaje automaticky shromažďovány a ukládány pro účely průzkumu trhu a reklamy, když navštívíte naše online prezentace na výše uvedených sociálních médiích, z nichž jsou pomocí pseudonymů vytvářeny profily používání. Ty mohou být použity například k umístění reklam v rámci platforem i mimo ně, které pravděpodobně odpovídají vašim zájmům. K tomuto účelu se obvykle používají soubory cookie. Podrobné informace o zpracování a používání údajů příslušným provozovatelem sociálních médií, jakož i možnost kontaktu a vaše práva a možnosti nastavení v tomto ohledu za účelem ochrany vašeho soukromí naleznete v níže uvedených oznámeních o ochraně osobních údajů poskytovatelů. Pokud v tomto ohledu stále potřebujete pomoc, můžete se na nás obrátit.

Sociální pluginy z Facebooku, Twitteru, Instagramu, Pinterestu, Xingu, Addthisu, Whatsappu
Na našich webových stránkách se používají tlačítka sociálních sítí. Ty jsou do stránky integrovány pouze jako odkazy HTML, takže při vyvolání našich webových stránek ještě není navázáno žádné spojení se servery příslušného poskytovatele. Po kliknutí na jedno z tlačítek se v novém okně prohlížeče otevře webová stránka příslušné sociální sítě, kde můžete například kliknout na tlačítko To se mi líbí nebo Sdílet.

Facebook Pixel
Používáme Facebook Pixel jako součást níže uvedených technologií společnosti Facebook Ireland Ltd [https://de-de.facebook.com/facebookdublin/]., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko ("Facebook"). Facebook Pixel automaticky shromažďuje a ukládá údaje (IP adresu, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a informace o vašem používání našich webových stránek na základě námi zadaných událostí, jako je návštěva webových stránek nebo přihlášení k odběru newsletteru), z nichž se pomocí pseudonymů vytvářejí profily používání. Za tímto účelem je při návštěvě našich webových stránek automaticky nastaven soubor cookie Facebook Pixel, který automaticky umožňuje rozpoznat váš prohlížeč při návštěvě jiných webových stránek pomocí pseudonymního identifikátoru cookie. Facebook tyto informace spojí s dalšími údaji z vašeho účtu na Facebooku a použije je k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek, zejména personalizované a skupinové reklamy. Na zpracování údajů společností Facebook nemáme žádný vliv a dostáváme pouze statistiky generované na základě Facebook Pixelu.
Informace automaticky shromážděné technologiemi společnosti Facebook o vašem používání našich webových stránek se zpravidla přenášejí na server společnosti Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA, a tam se ukládají. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně údajů. Zpracování údajů probíhá na základě dohody mezi společně odpovědnými stranami v souladu s čl. 26 DSGVO. Další informace o zpracování údajů společností Facebook naleznete v oznámeních o ochraně osobních údajů společnosti Facebook https://de-de.facebook.com/policy.php

LinkedIn (štítek Insight)
Dále na našich webových stránkách používáme tzv. sledování konverzí pomocí LinkedIn Insights Tag, nástroje společnosti LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. Za tímto účelem je na našich stránkách integrován LinkedIn Insight Tag a na vašem koncovém zařízení je společností LinkedIn nastaven soubor cookie. To informuje společnost LinkedIn o tom, že jste navštívili naše webové stránky, přičemž je shromažďována také vaše IP adresa. Kromě toho se ukládají časové značky a události, například zobrazení stránek. To nám umožňuje statisticky vyhodnocovat používání našich webových stránek, abychom je mohli neustále optimalizovat. Zjistíme například, přes jakou reklamu na LinkedIn nebo interakci na LinkedIn jste přišli na naše webové stránky. To nám umožňuje lépe kontrolovat zobrazování naší reklamy.
Další informace o sledování konverzí najdete na adrese www.linkedin.com/help/linkedin/answer/67595/linkedin-conversion-trackingubersicht. Vezměte prosím na vědomí, že údaje mohou být uloženy a zpracovány společností LinkedIn, aby bylo možné propojení s příslušným uživatelským profilem a aby společnost LinkedIn mohla údaje použít pro své vlastní reklamní účely. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Můžete zabránit analýze vašeho chování při používání LinkedIn a zobrazování zájmových doporučení prostřednictvím https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Sledování konverzí na Pinterestu 
Naše webové stránky využívají technologii sledování konverzí sociální sítě Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko), která nám umožňuje zobrazovat relevantní reklamy a nabídky na Pinterestu návštěvníkům našich webových stránek, kteří se již zajímají o naše webové stránky a náš obsah/nabídky a jsou členy Pinterestu. Za tímto účelem je na našich stránkách integrován takzvaný pixel pro sledování konverzí od Pinterestu, prostřednictvím kterého je Pinterest při návštěvě našich webových stránek informován o tom, že jste navštívili naše webové stránky a o které části naší nabídky jste měli zájem. Pokud jste se například na našich webových stránkách zajímali o naše předplatné, může se vám na Pinterestu zobrazit reklama na naše předplatné.
Shromažďování údajů pro zobrazování zájmově orientované reklamy na Pinterestu můžete kdykoli odmítnout v nastavení svého účtu na Pinterestu na adrese www.pinterest.de/settings (tam v části "Přizpůsobení" deaktivujte tlačítko "Používat informace od našich partnerů k lepšímu přizpůsobení doporučení a reklam na Pinterestu vašim potřebám") nebo na adrese help.pinterest.com/de/article/personalization-and-data (tam v části "Zakázat přizpůsobení" deaktivujte zaškrtávací políčko).

Zpravodaj společnosti rapidmail
Pro zasílání zpravodaje používáme proces zvaný Double Opt-In, to znamená, že zpravodaj vám e-mailem zašleme teprve tehdy, pokud předem výslovně potvrdíte, že máme aktivovat službu zasílání zpravodaje. Zašleme vám pak e-mail s oznámením a požádáme vás, abyste kliknutím na odkaz obsažený v tomto e-mailu potvrdili, že chcete dostávat náš zpravodaj. V případě přihlášení k odběru zpravodaje uložíme vaši IP adresu a datum přihlášení. Toto uložení bude sloužit výhradně jako doklad pro případ, že by nějaká třetí osoba zneužila vaši e-mailovou adresu, aby se bez vašeho vědomí nebo vašeho oprávnění přihlásila k odběru zpravodaje. Pokud již později nebudete chtít zpravodaj odebírat, můžete jej kdykoli odmítnout, aniž by tím vznikly jiné náklady než náklady za zprostředkování podle základních tarifů. V každém zpravodaji je za tímto účelem k dispozici odkaz pro odhlášení.
Pro zasílání našeho zpravodaje využíváme službu společnosti rapidmail. Vaše osobní údaje budou proto v rámci zpracování zakázky (čl. 28 GDPR) předány společnosti rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br. Společnosti rapidmail GmbH se přitom zakazuje využívat vaše osobní údaje k jiným účelům než pro zaslání zpravodaje. Předávání nebo prodej vašich osobních údajů není společnosti rapidmail GmbH dovolen. Společnost rapidmail je německý, certifikovaný poskytovatel softwaru pro zpravodaje, který byl pečlivě vybrán v souladu s požadavky GDPR a BDSG. 

Zákaznický účet
Pro každého zákazníka, který se odpovídajícím způsobem zaregistruje, zřídíme heslem chráněný, přímý přístup k jeho údajům, které jsou u nás uloženy (zákaznický účet). Zde můžete nahlížet do údajů o vašich uzavřených, otevřených nebo před nedávnem odeslaných objednávkách a spravovat údaje o své adrese, bankovním spojení a zpravodaji. Zavazujete se, že budete se svými osobními přístupovými údaji zacházet jako s důvěrnými údaji a že je nezpřístupníte nepovolaným třetím osobám. Nemůžeme převzít odpovědnost za neoprávněně použitá hesla, ledaže by byla vina za zneužití na naší straně. 

Bezpečnost
Učinili jsme technická a administrativní bezpečnostní opatření, jejichž cílem je ochránit vaše osobní údaje proti ztrátě, zničení, manipulaci a neautorizovanému přístupu. Všichni naši zaměstnanci a poskytovatelé služeb, kteří pro nás pracují, jsou zavázáni k dodržování platných zákonů na ochranu osobních údajů.
Kdykoli shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, pak jsou tyto údaje před odeslání zakódovány. Znamená to, že vaše osobní údaje nemohou být zneužity třetími osobami. Naše bezpečnostní opatření přitom podléhají procesu neustálého vylepšování a naše prohlášení o ochraně osobních údajů se neustále přepracovávají. Zajistěte, prosím, abyste měli k dispozici nejaktuálnější verzi. 

Práva dotčených osob 
Máte kdykoli právo na informaci, opravu, vymazání nebo omezení zpracování svých uložených osobních údajů, právo zákazu zpracování či právo na přenositelnost osobních údajů a na stížnosti v souladu s podmínkami práva na ochranu osobních údajů.

Právo na informace: 
Můžete si od nás vyžádat informaci jak, a v jaké míře se vaše osobní údaje zpracovávají.

Právo na opravu: 
Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, které jsou nekompletní či nesprávné, můžete od nás kdykoli požadovat jejich opravu resp. jejich doplnění.

Právo na výmaz:
Můžete od nás vyžadovat vymazání svých osobních údajů, pokud jsou zpracovány neprávem nebo toto zpracování neúměrně zasahuje do vašich oprávněných chráněných zájmů. Nezapomeňte, že mohou existovat důvody, které brání okamžitému výmazu, např. v případě zákonem upravených povinností archivace.

Bez ohledu na zajištění vašeho práva na výmaz vaše osobní údaje neprodleně a kompletně vymažeme, pokud tomu nebrání žádná smluvní či zákonná povinnost archivace.

Právo na omezení zpracování:
Můžete od nás vyžadovat omezení zpracování svých osobních údajů, pokud

 • popíráte správnost osobních údajů, a sice na dobu, která nám umožní ověřit správnost těchto údajů.
 • je zpracování osobních údajů neoprávněné, vy však odmítáte výmaz a místo toho vyžadujete omezení používání těchto údajů,
 • již tyto osobní údaje ke stanovenému účelu nepotřebujeme, vy však tyto údaje ještě potřebujete k uplatňování nebo hájení právních nároků, nebo
 • pokud jste vznesli námitku proti zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů:
Můžete od nás požadovat, abychom vám ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu dali k dispozici vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, a abyste mohli tyto údaje předat jinému správci, aniž bychom vám v tom jakkoli bránili, pokud

 • tyto osobní údaje zpracováváme na základě odvolatelného souhlasu, který jste nám udělili, nebo ke splnění smlouvy mezi námi, a
 • toto zpracování se provádí pomocí automatizovaného procesu.

V případě technické proveditelnosti od nás můžete vyžadovat přímé převedení vašich osobních údajů na jiného správce.

Právo zákazu:
Pokud vaše osobní údaje zpracováváme z oprávněného zájmu, pak proti tomuto zpracování osobních údajů můžete kdykoli vznést námitku; platilo by to rovněž pro profilování vycházející z těchto ustanovení. Vaše osobní údaje pak již nebudeme dále zpracovávat, ledaže bychom mohli prokázat závažné legitimní důvody pro takové zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží při uplatňování, výkonu nebo obraně právních nároků. Zpracování vašich osobních údajů za účelem přímé reklamy můžete kdykoli zakázat bez uvedení důvodu. 

 

Právo na stížnost:
Jestliže se domníváte, že jsme při zpracování vašich osobních údajů porušili německé nebo evropské právo na ochranu osobních údajů, pak vás prosíme, abyste se s námi spojili, abychom mohli vyjasnit případné otázky. Samozřejmě máte rovněž nárok obrátit se na kompetentní dozorčí úřad, příslušný zemský úřad pro dozor v oblasti ochrany osobních údajů.

Pokud vůči nám hodláte uplatnit některé z výše uvedených práv, obraťte se, prosím, na našeho inspektora ochrany osobních údajů. V případě pochybností si můžeme vyžádat dodatečné informace pro potvrzení vaší identity. 

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů 
Vyhrazujeme si právo na změnu našich prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud by to bylo v důsledku zavedení nových technologií nezbytné. Zajistěte, prosím, abyste měli k dispozici nejaktuálnější verzi. Pokud budou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů provedeny změny, oznámíme to na našich webových stránkách. 

Pokud jde o dotazy týkající se ochrany osobních údajů, žádáme všechny zájemce a návštěvníky, aby se obraceli na následující adresu:

pan Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
 
Tel.:  0941 2986930
Fax:  0941 29869316
E-mail: anfragen@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de 
 
Pokud by náš inspektor ochrany osobních údajů nezodpověděl vaši žádost k vaší spokojenosti, zůstává vám v každém případě vyhrazeno právo na stížnost u dozorčího úřadu pro ochranu osobních údajů příslušné spolkové země.

Kontakt
Váš dotaz k produktu (0)