Cookies
 

Když navštívíte naše internetové stránky, je možné, že informace na Váš počítač ukládáme ve formě cookies. Cookies jsou malé soubory, které jsou přenášeny internetovým serverem do Vašeho prohlížeče a jsou ukládány na jeho pevný disk. Právním základem pro používání cookies přitom představuje čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Přitom je ukládána pouze adresa internetového protokolu – žádné jiné osobní údaje. Tato informace, která se ukládá do cookies, umožňuje Vás při další návštěvě na našich internetových stránkách automaticky rozpoznat, čímž Vám usnadní užívání.
 
Přirozeně můžete naše internetové stránky navštívit také bez akceptování cookies. Pokud nechcete, aby byl Vás počítač při další návštěvě rozpoznán, můžete zakázat používání cookies prostřednictvím změny nastavení ve Vašem prohlížeči na „Zakázat cookies“. Příslušný postup najdete v návodu k použití Vašeho příslušného prohlížeče. Pokud však zakážete používání cookies, může dojít k omezení v užívání některých sekcí našich internetových stránek.

 

Bereme ochranu osobních údajů vážně

Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Pokud navštívíte naše webové stránky, ukládají naše webové servery standardně IP Vašeho internetového poskytovatele, webovou stránku, ze které jste nás navštívili, webové stránky, které u nás navštívíte, stejně jako datum a délku návštěvy. Tyto informace jsou nezbytně nutné pro technický přenos webových stránek a bezpečný provoz serveru. Neprobíhá žádné personalizované vyhodnocování těchto údajů.
 
Pokud nám pošlete údaje prostřednictvím kontaktního formuláře, budou tyto údaje uloženy v průběhu zálohování údajů na naše servery. Vaše údaje budou použity výhradně ke zpracování Vašeho dotazu. S Vašimi údaji zacházíme přísně důvěrně. Neprobíhá žádné předávání třetím osobám.
 
Odpovědný subjekt:
 
Odpovědný za obsah:
 
Pfleiderer Deutschland GmbH
Ingolstädter Str. 51
D-92318 Neumarkt
Tel. +49 (0) 91 81/28-480
E-mail: info@pfleiderer.com
Internet: www.pfleiderer.com

Osobní údaje
 

Osobní údaje jsou údaje o Vaší osobě. Ty obsahují Vaše jméno, Vaši adresu a Vaši emailovou adresu. Nemusíte však vyzrazovat žádné osobní údaje, abyste mohli navštívit naše webové stránky. V některých případech potřebuje Vaše jméno a adresu, stejně jako další informace, abychom Vám mohli nabídnout požadované služby.
 
To samé platí pro případ, kdy Vám na přání zasíláme informační materiály, popř., pokud odpovídáme na Vás dotaz. V těchto případech Vás na to vždy upozorníme. Mimo to ukládáme pouze údaje, které nám poskytnete automaticky nebo dobrovolně.
 
Pokud využíváte některou z našich služeb, sbíráme zpravidla pouze ty údaje, které jsou zapotřebí, abychom Vám mohli naši službu nabídnout. Možná se Vás zeptáme na další informace, které jsou však dobrovolné. Vždy, když zpracováváme osobní údaje, činíme to, abychom Vám mohli nabídnout naši službu nebo z důvodu sledování našich komerčních cílů.
 
Automaticky ukládané neosobní údaje
 

Pokud navštívíte naše internetové stránky, ukládáme z administrativních a technických důvodů určité informace. To jsou: Typ a verze použitého prohlížeče, datum a čas přístupu, stejně jako IP adresa.
 
Tyto údaje jsou anonymizovány a jsou používány pouze pro statistické účely, popř. pro zlepšení našich internetových a online služeb.
Tyto anonymizované údaje jsou ukládány – odděleně od osobních údajů – pomocí bezpečných systémů a nemohou být přiřazeny individuálním osobám. To znamená, že Vaše osobní údaje jsou kdykoliv chráněny.


 Google Tag Manager
 

Tato webová stránka používá Google Tag Manager. Tag Manager nezaznamenává žádné osobní údaje. Nástroj se stará o aktivaci jiných tagů, které za určitých okolností automaticky údaje zaznamenávají. Google Tag Manager nemá k těmto údajům přístup. Pokud byla na úrovni domény nebo cookie provedena deaktivace, zůstává zachována pro veškeré tracking tagy, které byly implementovány prostřednictvím Google Tag Manager. Upozornění ohledně ochrany osobních údajů firmy Google k tomuto nástroji naleznete zde: www.google.de/tagmanager/use-policy.html
 
Google-Analytics s anonymizační funkcí
 

Tyto internetové stránky využívají analytickou službu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, dále jen „Google“. Služba Google Analytics používá tzv. soubory cookie, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analyzovat používání webových stránek. 
Informace získané pomocí souborů cookie, například čas, místo a frekvenci Vašich návštěv webové stránky včetně Vaší IP-adresy, se přenesou na server společnosti Google v USA, kde se uloží.
Používáme na našich webových stránkách Google-Analytics s doplňkem "_gat._anonymizeIp". Vaše IP-adresa bude v tomto případě společností Google pro členské státy Evropské unie i pro ostatní účastníky dohody o evropském hospodářském prostoru zkrácena a tím anonymizována.
Společnost Google použije tyto informace k účelům vyhodnocení Vašeho využívání internetových stránek, zpracovávání hlášení o aktivitách internetových stránek pro provozovatele internetových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou internetových stránek a využíváním internetu poskytovateli těchto internetových stránek. Také Google bude tyto informace eventuálně převádět na třetí osoby, pokud je to zákonem předepsané nebo pokud třetí osoby tyto údaje zpracovávají v pověření společnosti Google. 
Google, dle svého prohlášení, nebude v žádném případě uvádět Vaši IP-adresu do souvislosti s jinými údaji společnosti Google. Používání cookies můžete zakázat zvolením příslušného nastavení ve Vašem vyhledávači; mějte však na paměti, že pokud tak učiníte, můžete přijít o možnost využívat některé funkce nabízené těmito internetovými stránkami.
Dále nabízí Google pro běžné prohlížeče deaktivační add-on, který Vám poskytne více kontroly na tím, které údaje budou společností Google ohledně Vámi vyvolaných webových stránek ukládány. Add-on sděluje JavaScriptu (ga.js) společnosti Google Analytics, že ohledně návštěvy webové stránky nemají být na společnost Google Analytics zasílány žádné informace. Deaktivační add-on pro prohlížeč od společnosti Google Analytics však nezabraňuje, aby informace byly eventuálně zasílány nám nebo jiným námi používaným službám webové analýzy. Další informace ohledně instalace add-on prohlížeče obdržíte v následujícím odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout
 
Pokud naše stránky navštěvujete prostřednictvím koncového přístroje (smartphonu nebo tabletu), musíte místo toho kliknout na tento odkaz, aby byl v budoucnu zablokován tracking prostřednictvím Google Analytics na této webové stránce. To představuje alternativu k výše uvedenému add-on prohlížeče. Prostřednictvím kliknutí na odkaz se ve Vašem prohlížeči uloží opt-out-coolie, který je platný pouze pro tento prohlížeč a tuto doménu. Pokud cookies v tomto prohlížeči smažete, pak se smaže také opt-out-coolie, takže budete muset opětovně kliknout na odkaz.
 
Pokud jste souhlasili, že Vaše historie webu a aplikace společnosti Google bude propojena s Vaším účtem Google a že bude používat informace z Vašeho účtu Google k personalizaci inzerátů, použije Google Vaše údaje společně s údaji Google Analytics, aby vytvořil seznam cílových skupin pro remarketing u více zařízení. K tomuto účelu bude společností Google Analytics nejdříve zaznamenáno na naší webové stránce Vaše Google autentifikační ID, které je propojeno s Vaším účtem Google (tedy osobní údaj). Následně bude společností Google Analytics Vaše ID dočasně propojeno s Vašimi Google Analytics údaji, aby byly optimalizovány naše cílové skupiny.
Pokud s tím nesouhlasíte, můžete to zakázat prostřednictvím odpovídajících nastavení v sekci "Můj účet" u Vašeho účtu Google.
 
Google Doubleclick
 

Doubleclick by Google je službou společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Doubleclick by Google používá cookies, abychom Vám mohli poskytnout reklamní inzeráty, které jsou pro Vás relevantní. Přitom bude Vašemu prohlížeči přiřazeno pseudonymní identifikační číslo (ID), aby bylo kontrolováno, které inzeráty se ve Vašem prohlížeči zobrazily a na které inzeráty bylo kliknuto. Cookies neobsahují žádné osobní informace. Používání DoubleClick-cookies umožňuje Googlu a jeho partnerským webovým stránkám pouze zobrazení reklamy na základě předchozích návštěv na našich nebo jiných webových stránkách na internetu. Údaje shromážděné pomocí cookie jsou pak zaslány na server Google ve Spojených státech, kde jsou uloženy. Google respektuje ustanovení o ochraně osobních údajů dohody "Privacy Shield" a je registrovaný v programu "Privacy Shield" Ministerstva obchodu US. Převedení údajů ze strany společnosti Google na třetí osobu se provádí pouze na základě zákonných předpisů nebo v rámci zakázkového zpracování údajů. V žádném případě nebude Google Vaše údaje uvádět do souvislosti s jinými údaji zaznamenanými společností Google.
Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním údajů získaných o Vaší osobě prostřednictvím Google výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu. Můžete ukládání cookies zabránit prostřednictvím odpovídajícího nastavení Vašeho prohlížeče; to však může vést příp. k tomu, že poté nebude možné používat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu. Můžete navíc zabránit zasílání údajů vytvářených prostřednictvím cookies, které se vztahují k užívání webových stránek Vaší osobou, společnosti Google, stejně jako zpracování těchto údaje prostřednictvím společnosti Google, tak že si v následujícím odkazu v bodě DoubleClick-deaktivační rozšíření stáhnete a instalujete dostupný plugin pro prohlížeč. Alternativně můžete Doubleclick-cookies deaktivovat také pomocí tohoto opt-out.
 
YouTube v rozšířeném režimu ochrany údajů.
 

Pro vkládání videí používáme provozovatele YouTube. Videa jsou přitom vkládána v rozšířeném režimu ochrany údajů. Jako většina internetových stránek používá také YouTube cookies, aby sbíral informace o návštěvnících své internetové stránky. YouTube je mimo jiné používá k vytvoření statistik videa, k zabránění podvodu a ke zlepšení uživatelského komfortu. To také vede k navázání spojení se sítí Google DoubleClick Když spustíte video, může to vyvolat další procesy zpracování údajů. Na to nemáme žádný vliv. Další informace o ochraně údajů u YouTube naleznete v prohlášení o ochraně údajů tohoto poskytovatele na: www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

Callpage
 
Uvedení Callpage.io na naší internetové stránce usnadňuje navázání kontaktu mezi uživateli a společností Pfleiderer Deutschland GmbH. Pomocí odpovídajících charakteristických pluginů na naší internetové stránce může uživatel zadat telefonní číslo, pokud by chtěl navázat kontakt se společností Pfleiderer Deutschland GmbH. Telefonní číslo uživatele bude po jeho zadání předáno na Callpage. Callpage používá telefonní číslo s cílem navázat spojení s některým z našich pracovníků. U telefonního čísla uživatele se jedná o osobní údaj. Tento údaj bude uložen na serverech Callpage výlučně za účelem volání, a to při současném dodržování všech nezbytných technických a organizačních bezpečnostních opatření. Nedochází k žádnému předávání osobních údajů třetím osobám. Právním základem je v tomto případě váš souhlas prostřednictvím dobrovolného používání v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Další informace týkající se Callpage naleznete na adrese www.callpage.io/privacy-policy
 
Zákaznický účet
 
Pro každého zákazníka, který se odpovídajícím způsobem zaregistruje, zřizujeme přímý přístup k jeho kmenovým údajům, který je chráněný heslem (zákaznický účet). Zde pak můžete nahlédnout do údajů o Vašich dokončených, otevřených a nedávno odeslaných objednávkách a můžete zde spravovat Vaše údaje jako je adresa, bankovní spojení a newsletter. Zavazujete se zacházet s osobními přístupovými údaji důvěrně a nezpřístupnit je žádným nepovolaným třetím osobám. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za neoprávněně použitá hesla, vyjma, pokud zodpovídáme za zneužití.
Prostřednictvím funkce „zůstat přihlášený“ bychom Vám chtěli návštěvu našich webových stránek co nejvíce zpříjemnit. Tato funkce Vám umožní využívání našich služeb, aniž byste se museli pokaždé nově přihlásit. Z bezpečnostních důvodů však budete vyzváni k opětovnému zadání Vašeho hesla, pokud by mělo dojít ke změně Vašich osobních údajů nebo pokud budete chtít odeslat objednávku. Doporučujeme Vám tuto funkci nepoužívat, pokud je počítač využíván více uživateli. Upozorňujeme na to, že funkce „zůstat přihlášený“ není dostupná, pokud použijete nastavení, které automaticky smaže uložené cookies po každé relaci.
 
Bezpečnost
 
Učinili jsme technická a administrativní bezpečnostní opatření, abychom Vaše osobní údaje ochránili před ztrátou, zničením, manipulací a neautorizovaným přístupem. Všichni naši zaměstnanci, stejně jako poskytovatelé služeb, kteří pro nás pracují, jsou povinni dodržovat platné zákony na ochranu osobních údajů.
 
Kdykoliv sbíráme a zpracováváme osobní údaje, jsou z naší strany před přenosem zašifrovány. To znamená, že Vaše údaje nemohou být zneužity třetími osobami. Naše bezpečnostní opatření přitom podléhají stálému zlepšovacímu procesu a naše prohlášení o ochraně osobních údajů jsou stále aktualizována. Ujistěte se prosím, že máte k dispozici nejaktuálnější verzi.
 
Práva dotčených osob
 
Kontaktujte nás prosím kdykoliv, když se budete chtít informovat, jaké osobní údaje o Vás ukládáme, popř. pokud je chcete nechat opravit nebo smazat. Dále máte právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), stejně jako právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR).
V těchto případech se prosím obraťte přímo na nás.
 
Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů
 
Vyhrazujeme si právo na změnu našich prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud by to bylo zapotřebí na základě nových technologií. Ujistěte se prosím, že máte k dispozici nejaktuálnější verzi. Pokud budou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů provedeny zásadní změny, oznámíme Vám to na naší webové stránce.
 
Veškeří zájemci a návštěvníci našich internetových stránek nás mohou v otázce ochrany osobních údajů kontaktovat prostřednictvím:
 
pana Christiana Volkmera
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
 
Tel.:  0941 2986930
Fax:  0941 29869316
E-mail: anfragen@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de
 
Pokud by inspektor ochrany osobních údajů nebyl schopen Váš dotaz zodpovědět k Vaší plné spokojenosti, zůstává Vám v každém případě právo na stížnost u dozorčího úřadu pro ochranu osobních údajů příslušného pro Vaši spolkovou zemi.