Samen tegen Corona

Het coronavirus heeft een aanzienlijke invloed op het sociale leven en de economische activiteiten wereldwijd, en dit in een steeds grotere mate met een overeenkomstige impact op alle bedrijven. Natuurlijk werken we er hard aan om de impact op de dagelijkse gang van zaken zo laag mogelijk te houden en met name om ervoor te zorgen dat de goederen op tijd worden geleverd, zoals gebruikelijk.

Het moet ons gemeenschappelijke doel zijn om de huidige situatie voor alle betrokkenen zo goed mogelijk te beheren - met de hoogste prioriteit voor de gezondheid van onze medewerkers, klanten, leveranciers en partners. Wij geven consequent uitvoering aan de aanbevelingen van het Robert Koch Instituut. Bovendien zijn er op alle locaties uitgebreide aanvullende maatregelen genomen.

Wij zetten de communicatie met u om naar digitaal en telecommunicatie - zo staan wij ook nu nog op alle functionele gebieden tot uw beschikking. We hebben het grootste deel van onze kantoorruimte verplaatst naar het thuiskantoor, zodat we de klantenservice en de orderinvoer kunnen garanderen.

Op dit moment zijn we in staat om onze leveringen in bijna alle landen te onderhouden. Dit kan op korte termijn veranderen als gevolg van de actualiteit. Uiteraard houden wij hierover nauw contact met u. 

Wij vragen u vriendelijk om ons zo vroeg mogelijk te informeren over mogelijke veranderingen en maatregelen in uw bedrijf.

Wij wensen u en uw medewerkers het beste en de minst mogelijke impact van de "Corona-crisis" op uw bedrijf.

Samen zullen we de situatie te boven komen - met vertrouwen en samenwerking. Blijf gezond!