Oblasti použití

Výroba nábytku a provedení interiérů
Dveře

Vlastnosti výrobku

Snadná údržba
Antimikrobiální
Vhodné pro styk s potravinami

Oblasti použití

Probarvené jádro dodává monochromatickému designu svobodu bez viditelných tupých spojů a spár. Pro kvalitativní a estetický nábytek a konstrukční prvky v obytných a komerčních prostorech, jako jsou například sklady a regály, nábytkováčela, dveřovky a povrchy stolů, měřicí systémy a prodejní stojany. Materiál však není vhodný do prostor, které jsou vystaveny velkým klimatickým výkyvům, pokud jde o teplotu a vlhkost, nebo které jsou vystaveny trvalému působení vlhkosti.

Certifikáty & ocenění

Certifikát FSC

Forest Stewardship Council (FSC) je celosvětová nezisková organizace, která podporuje odpovědné lesní hospodaření po celém světě. FSC definuje standardy odpovědného lesního hospodaření podle stanovených zásad, které jsou vypracovány a podporovány zúčastněnými stranami z environmentálního, sociálního a ekonomického sektoru.

Certifikát PEFC

PEFC je největší institucí pro zajištění udržitelné hospodaření s lesy prostřednictvím nezávislého systému certifikace. Dřevo a výrobky ze dřeva s PEFC těsněním jsou prokazatelně odvozeny z ekologicky, hospodářsky a sociálně udržitelného lesního hospodářství.

Ocenění

Jedinečné inovativní výkony ze všech produktových oblastí odvětví se oceňují cenou ICONIC AWARDS: Innovative Interior se těší velké pozornosti na trhu. Firmy mají vícenásobný užitek z účasti na soutěži - mohou aktivně oslovit relevantní cílové skupiny, mít široký mezinárodní dosah a získat i přístup k exkluzivní platformě pro diferenciaci výrobků a udržitelné umístění na trhu.

Jedinečné inovativní výkony ze všech produktových oblastí odvětví se oceňují cenou ICONIC AWARDS: Innovative Interior se těší velké pozornosti na trhu. Firmy mají vícenásobný užitek z účasti na soutěži - mohou aktivně oslovit relevantní cílové skupiny, mít široký mezinárodní dosah a získat i přístup k exkluzivní platformě pro diferenciaci výrobků a udržitelné umístění na trhu.

Red Dot Design Award je mezinárodní soutěží v oblasti designu. Příslušné vyznamenání „Red Dot“ se na mezinárodní úrovni etablovalo jako jedno z nejuznávanějších pečetí kvality za dobrý design. Cena je rozdělena do tří kategorií, aby bylo možné správně odborně posoudit rozmanitost v designu: Red Dot Award: Produktový design, Red Dot Award: Komunikační design a Red Dot Award: Designový koncept. Soutěž v každé kategorii se pořádá jednou za rok.

Ocenění interzum award: inteligentní materiál a design 2017 Cenou interzum award: intelligent material & design vyznamenává odborná porota nejlepší výrobky mezinárodního dodavatelského průmyslu nábytku. Účast na soutěži designu je pouze vyhrazen pro vystavovatele veletrhu interzum. Ocenění podtrhuje význam designu z pohledu tvorby hodnot a pro výherce je věrohodným štítkem, kterým se pozitivně odlišují na velkém trhu od konkurence.

Průřez produktu

Dostupnost

Formáty

Délka (mm)Šířka (mm)Celková tloušťka (mm)
2.050 - 5.3001.3000,8
2.1509150,8
2.1509500,8
2.1501.0500,8
2.1501.3000,8
2.3501.0500,8
2.3501.3000,8
2.8002.0700,8 | 1,2
4.1001.3000,8 | 1,2

Vlastnosti výrobku

Norma produktu

 • V souladu s EN 438-9

Hustota

 • Min. 1.400 kg/m³

Reakce na oheň

 • Normálně hořlavé
 • D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)

Emisní třída formaldehydu

 • E1

Antimikrobiální účinek

 • Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196

Bezpečnost výrobku

 • Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace.
 • Povrch je fyziologicky nezávadný a pro kontakt s potravinami přípustný (podle Nařízení Komise (EU) č. 10/2011).
 • Dekorativní povrch a jádro materiálu se skládá z vrstev papíru prosyceného duroplastovými pryskyřicemi. Ty zcela vytvrdnou během výrobního procesu žárem a vysokým tlakem. Vytvoří stabilní, rezistentní a nereaktivní materiál.
 • Výrobek vyrábíme bez přísad halogenů, těžkých kovů, konzervačních látek, prostředků na ochranu dřeva a bez organických rozpouštědel.

Zvláštnosti

 • Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

Barevná a povrchová shoda

 • Dekor, struktura a opotřebení ovlivňují konečný vzhled produktu.
 • Vzhledem k různým výrobním technologickým specifickým pro daný výrobek dochází také k dekorativním/strukturovým/nosným kombinacím díky kterým můžou různé skupinami výrobků a formáty vykazovat menší optické a hmatové odchylky. Takové odchylky nepředstavují vadu.
 • Zejména volba struktury povrchu má významný vliv na vizuální dojem a to jak ve vnímání hmatu, jakož to i technické vlastnosti výrobku. To znamená, že celkový dojem z dekoru se může změnit v závislosti na struktuře povrchu. Kromě toho mechanické vlivy na povrch výrobku v tmavých dekorech mohou vést k kontrastnějšímu optickému vnímání.
 • Abychom zajistili, že u našich výrobků vždy dosáhnete nejlepšího výsledku a předem vyjasníme případné odchylky, rádi vám poradíme individuálně.

Manipulace s produktem

Zpracování

 • Řiďte se prosím našimi pokyny v oblasti zpracování.
 • Pro výrobu konstrukčních desek se doporučuje symetrická konstrukce, tj. oboustranně identický HPL laminát. Při použití protitahu (vč. jiného druhu HPL laminátu) vzniká nebezpečí prohnutí materiálu. Vlastní testy jsou nutné.
 • Před opracováním a montáží je nezbytná dostatečná klimatizace. Prostory samotné je třeba přitom dostatečně klimatizovat podle dalšího využití.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

 • Používejte prosím pro jednotlivé činnosti příslušné osobní ochranné vybavení.
 • Při opracování dělením / broušením zajistěte dodatečné odsávání.

Čištění a péče

 • Povrchy je možno čistit vodou a šetrnými čisticími prostředky. Pro odstranění značně ulpívajících nečistot věnujte, prosím, pozornost doporučením v části pro stažení „Cleaning of HPL surfaces“ (www.icdli.com).

Likvidace

 • Energetické využití v průmyslových spalovacích zařízeních při teplotách nad 700 °C.

Vzorkovníky a set vzorků kolekce

SolidColor Skladovy program 2021 – 2024

Swatchbook

130 mm x 90 mm

Chcete se dozvědět více?

Kontaktujte nás. Jsme tady pro vás.

Dotazy na produkt a obchodní oddělení

+49 (0) 91 81 28 48 0