We hebben een Compliance Systeem geïmplementeerd, dat gebaseerd is op drie niveaus: Voorkomen, herkennen en reageren.

 

VoorkomenHerkennenReageren
 
 • „Tone from the Top/Middle“
 • Richtlijnen en procedures
 • Opleiding en communicatie
 • Advies en ondersteuning
 • Integratie in HR-processen
 • Webgebaseerd klokkenluidersysteem
 • Nalevingscontrole
 • Monitoring
 • Nalevingsgerichte controles
 • Forensic Investigations
 • Tenuitvoerlegging van maatregelen
 • Ongelijke behandeling van wangedrag
 • Case Management

Business Conduct Guidelines Pfleiderer

SAMEN TREKKEN! HET PFLEIDERER FLUITJESSYSTEEM

De zakenwereld verandert elke dag en we worden voortdurend geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Met veranderingen in de samenleving en met steeds nieuwe wettelijke vereisten, moeten we ook ons ​​bestaande nalevingssysteem voortdurend herzien en aanpassen.

Wij vinden het belangrijk dat alles wat we doen bij Pfleiderer altijd bovenaan staat. Omdat we ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor mens en milieu. Omdat we schade willen voorkomen en de belangen van onze zakelijke partners willen beschermen. Omdat we het waarderen om een ​​loyale partner te zijn. Onregelmatigheden en onrechtvaardigheid zijn echter onvermijdelijk. We willen dit consequent tegengaan met het informatiesysteem van Pfleiderer.

Om ons bedrijf op een duurzame manier tegen nalevingsrisico's te beschermen, hebben we besloten een webgebaseerd informatiesysteem op te zetten zodat we zo snel mogelijk op de hoogte kunnen worden gehouden van mogelijke inbreuken op de naleving en deze onmiddellijk kunnen verhelpen. Het systeem biedt de mogelijkheid om vermeende of aantoonbare overtredingen van wetten of richtlijnen over zakelijk gedrag anoniem te melden.

Help ons om Pfleiderer te beschermen tegen nalevingsrisico's.
Web-based Klokkenluidersysteem!