DOEL 1:

Verhoging van het aandeel van post-consumer gerecycled hout tot 50 %

BASELINE 2020: 40,3 % / DOEL EIND 2025: 50,0 %

Om duurzamer te worden, moeten we consequent bijdragen aan een circulaire economie waarin niets wordt verspild. Dit betekent dat houtproducten aan het eind van hun nuttige leven als waardevolle grondstoffen worden behandeld in plaats van dat ze op stortplaatsen tot afval worden. Wij willen dat alle houtproducten, ook die van onszelf, worden gerecycled. Het circulaire principe is diep verankerd bij Pfleiderer. Voor ons betekent cascadegebruik dat ongeveer 85 % van de gebruikte grondstoffen houtsnippers en gerecycled hout zijn. De resterende 15 % komt voor rekening van bijproducten van de bosbouw. Dit streefcijfer is erop gericht het aandeel gerecycled hout uit post-consumerbronnen3 te verhogen. Gerecycled hout wordt hier gedefinieerd als "verwerkt post-consumermateriaal en vanaf de fabriek geretourneerd materiaal". Deze omvatten bijvoorbeeld beschadigde pallets van de verpakkingsindustrie of gebruikt huishoudelijk meubilair en keukenkasten.

 

Onze prestaties en doelstelling4

 2018201920202021Target 2025
gerecycled hout (in kt)537567546702773
Totaal hout (in kt)1,4111,3461,3551,5211,546
Stijgingspercentage38,0%41,8%40,3%46,2%50%

3 ISS ESG voerde in maart 2021 een tweepartijenaudit uit, die de geloofwaardigheid van onze metriek van gerecycled hout op het vlak van duurzaamheid en onze naleving van erkende duurzame bedrijfsprincipes bevestigde. ISS ESG is een van 's werelds toonaangevende onafhankelijke ratingbureaus voor onderzoek, analyse en ratings op het gebied van duurzaamheid.

4 Deze doelstelling geldt zowel voor post-consumermateriaal als voor intern afgekeurd materiaal en retourzendingen.

De beschikbare hoeveelheid van dit materiaal wordt beïnvloed door de hergebruik- en recyclinginitiatieven in de Europese Unie, de economische ontwikkeling, het consumentengedrag en de recycling van gebruikte meubelen door de meubelhandel. Tegen 2020 zullen we meer dan een half miljoen ton post-consumermateriaal hebben verwerkt. We willen dit aandeel met bijna tien procent verhogen.

Onze strategische benadering van duurzaamheid omvat ook een dialoog met anderen die ons helpen dit doel te bereiken. Als we het gedrag van consumenten en bedrijven kunnen helpen beïnvloeden, kan de beschikbaarheid van gebruikt hout toenemen.

Zelfs als we gerecycled hout in grotere hoeveelheden willen verwerken, staan we erop dat alleen materiaal van de hoogste kwaliteit wordt gebruikt voor de productie. Onze panelen worden regelmatig getest in het centrale laboratorium in Arnsberg en we werken samen met onze leveranciers om ervoor te zorgen dat de productkwaliteitsnormen volledig worden nageleefd.

 

“We willen dat hout zo lang mogelijk als materiaal wordt gebruikt voordat het op het allerlaatste moment wordt verbrand. Dit levert grotere voordelen op voor de samenleving en de economie”

Carsten Möser-Benz
Manager, Inkoop Hout

In 2020 hebben we meer dan een half miljoen ton gerecycled hout gebruikt in onze producten.

Ons "rendement gerecycled hout" - een belangrijke kwaliteitsindicator - wordt steeds beter: In 2020 hebben we een bijna perfect quotum van 90 %5 behaald. Bovendien verwerken we houtproducten voor onze kwaliteitsproducten volgens de verordening inzake oud hout - nagenoeg vrij van minerale, metallische, chemische en organische onzuiverheden. Alleen hout van de kwaliteitsklassen A1 en A2 volgens de verordening inzake afvalhout wordt gebruikt als post-consumerrecycling-materiaal bij de productie van nieuwe panelen.

Het gebruik van gerecycled hout, de hoge kwaliteitsnormen, de productherkenning en een sterke bedrijfscultuur zorgen samen voor een perfect product.

5 Een rendement van 100 % is fysisch niet mogelijk; gerecycled hout dat wordt aangevoerd bevat altijd wat ongewenste bestanddelen.

Voorbeeld uit de praktijk

Sorteren, schoonmaken en testen van gerecycled hout

Onze hoge opbrengst is een uiting van de kwaliteit van onze belangrijkste grondstof: Gerecycled hout. Na levering van het materiaal aan de fabriek willen we materiaalverlies tijdens het reinigen zoveel mogelijk vermijden. Het zeer hoge rendement op onze locaties (gemiddeld 90 %) is te danken aan onze voortdurende investeringen
in de modernste technologie. Onze sorteer- en schoonmaakprocessen, onze relaties met leveranciers en onze strenge testprocedures zijn belangrijke succesfactoren. De
"sorteertoren" (zie grafiek) zorgt ervoor dat er geen ongewenste materialen zoals plastic in onze productielijnen terechtkomen. In feite gaan we tot het uiterste in termen van maximalisering van de opbrengst. Door het grote aantal sorteerprocedures beschikken we over steeds fijnere grondstoffracties. Door meermaals gerecyclede houtvezels te gebruiken, verminderen we tegelijkertijd onze afhankelijkheid van bijproducten uit de bosbouwindustrie.

90%

Opbrengst gerecycled hout 2020

Hoe we de kwaliteit van onze producten garanderen

 

Doel 2:

Hout uit bosbouw blijft voor 100 % afkomstig van bedrijven die aantoonbaar werken volgens de FSC- en PEFC-vereisten.

Bij het duurzame cascadegebruik van hout kopen we onze grondstoffen uitsluitend in volgens de hoogste normen. Geen enkele boom wordt opzettelijk voor ons gekapt, en onze leveranciers zijn onderworpen aan strenge selectiecriteria. Pfleiderer verwerkt ongeveer drie miljoen ton hout en 9.000 ton decoratiepapier per jaar.

Dit alles is afkomstig uit goed beheerde, gecertificeerde bosgebieden, verwerkte materialen en andere gecontroleerde bronnen en heeft (hemelsbreed) niet meer dan 250 kilometer afgelegd om te worden verwerkt. Meer dan 500 actieve leveranciers, van kleine regionale bosbouwbedrijven, zagerijen en recyclingbedrijven tot internationale leveranciers, zorgen voor een constante bevoorrading van onze vestigingen.

Sinds 2007 voldoet onze productketen elk jaar aan de certificeringseisen van de “Chain of Custody” van FSC en PEFC. Uit het hele proces, met inbegrip van externe audits en beoordelingen, blijkt dat de kans zeer klein is dat het hout dat wij verwerken afkomstig is uit slecht beheerde bossen.

Ons doel is ervoor te zorgen dat onze leveranciers ten minste voldoen aan de vereisten van FSC en PEFC6; volledige jaarlijkse certificering is vrijwillig.

In de toekomst zullen nieuwe bevoorradingsbronnen en leveranciers nodig zijn. Onze processen zijn aangepast aan de huidige ontwikkelingen op de markten voor recycling en resthout. Leveranciers die niet voldoen aan de eisen van FSC en PEFC worden door ons niet in aanmerking genomen.

De FSC- en PEFC-zegels bevestigen dat producten die houtvezels bevatten aan deze criteria voldoen in de hele chain of custody (CoC).

 

6 Licentiecodes: FSC (FSC C011773) en PEFC (PEFC/04-32-0828)

Wat houden FSC en PEFC in?

Chain of custody-certificering is een manier om een verantwoorde
toeleveringsketen van bos tot eindgebruiker aan te tonen. Zij garandeert dat materialen en producten in elk stadium van de verwerking zijn geïnspecteerd, zodat klanten die producten met het FSC- of PEFC-label kopen erop kunnen vertrouwen dat ze daadwerkelijk gecertificeerd zijn.

Een gecertificeerd productlabel betekent dat het verwerkte verse hout afkomstig is uit gecertificeerde bossen of dat er een aantoonbaar kleine kans is dat het product vezels bevat die afkomstig zijn van illegale houtkap of van hout dat is gekapt in strijd met de traditionele rechten en mensenrechten; hout uit bossen waarvan de speciale instandhoudingswaarden door het beheer worden bedreigd; hout uit semi-natuurlijke bosopstanden die worden omgevormd tot plantages of een ander soort landgebruik; en hout uit bossen waar genetisch gemodificeerde bomen zijn geplant.

Verwerkte materialen zijn toegestaan in het kader van deze certificeringsregelingen, waardoor wij waarde kunnen creëren uit "afval" en ervoor kunnen zorgen dat het hout een nuttige bestemming krijgt voordat het uiteindelijk wordt gebruikt om proceswarmte en energie op te wekken.

Voorbeeld uit de praktijk

Combinatie van producten met lage emissies en materialen uit verantwoorde bronnen

DecoBoard P2 is een ureumharsgebonden spaanplaat met een decoratieve melaminelaag aan beide zijden. De plaat heeft verschillende kwaliteitskeurmerken gekregen, waaronder het Cradle to CradleTM Bronze-certificaat, het QGHW Premium Quality-keurmerk en het felbegeerde Blue Angel-ecolabel. Dit is het resultaat van intensief werk achter de schermen om ervoor te zorgen dat alle leveranciers van de materialen die in onze gecertificeerde producten worden gebruikt, aan de veeleisende certificeringseisen voldoen.

DecoBoard is perfect voor hygiënische voedselbereiding omdat de melaminecoating gestandaardiseerde antimicrobiële tests ondergaat.

 

Doel 3:

Duurzame innovatie: Tegen 2025 zal ten minste 10% van onze spaanplaat (in volume) met bioharsen worden vervaardigd.

Alle Pfleiderer-producten worden vervaardigd met materialen en productieprocessen die voldoen aan alle milieu- en gezondheidsbeschermingsvoorschriften.

We verbruiken ongeveer 250.000 ton harsen, bindmiddelen, additieven en lakken per jaar. Deze ingrediënten worden veel gebruikt in onze industrie. Onze fabricageprocessen waarbij VOS, stof of geuren vrijkomen, vormen een zeer laag risico op vluchtige emissies en worden uitgevoerd in afgesloten eenheden

 

Onze prestaties en doelstelling

Indicator2020Streefwaarde 2022Streefwaarde 2025
Gebruik van duurzaam geformuleerde harsbindmiddelen in ten minste 10 % van de spaanplaten (in volume)
  • Verdere toename van de leveringshoeveelheden voor het formaldehydevrije LivingBoard
  • Voltooiing van de eerste testfase van bindmiddelen op biobasis
  • Voortzetting van het innovatie- en testprogramma
  • Uitbreiding van het gebruik van biologische bindmiddelen tot alle spaanplaten
minstens 10%

We hebben grote vooruitgang geboekt bij het terugdringen van het gebruik van formaldehyde in ons assortiment. Hoewel we chemische ingrediënten gebruiken, leveren we ook al tientallen jaren formaldehydevrije platen. Momenteel testen we bindmiddelen op biobasis als alternatief voor het lijmen van spaanplaat, qua volume ons belangrijkste product. Op lange termijn willen we het aandeel van spaanplaten die dergelijke alternatieve bindmiddelen bevatten, opvoeren tot 100 %.

Productveiligheid en -integriteit staan centraal: omdat de theoretische veiligheid van alle materialen en ingrediënten bij de verwerking en afwerking voor ons niet veilig genoeg is, beschikt Pfleiderer in zijn vestiging in Arnsberg over een centraal laboratorium. Daar testen we alle materialen op onzuiverheden en meten we formaldehyde-emissies in eigen testkamers om de productveiligheid te garanderen. Deze doelstelling zal ons in staat stellen ervoor te zorgen dat de juiste producten op ruime schaal beschikbaar zijn om in de nabije toekomst aan de vraag te voldoen.

De geleverde materialen op houtbasis moeten voldoen aan bepaalde voorschriften ter bescherming van de gezondheid van de consument tijdens de gebruiksfase van de producten. Onze producten voldoen aan de eisen van ten minste één van de volgende keurmerken of normen en hebben de volgende certificeringen gekregen: de bekende milieukeurmerken Blue Angel en Nordic Swan; California Air Resource Board; TSCA7; de Japanse emissienorm JIS F**** en het Cradle to Cradle Certified™ Products Program. Een Environmental Product Declaration (EPD) voor onze producten is ook beschikbaar voor klanten die details willen weten over de ingrediënten.

Alle Pfleiderer-producten worden in Duitsland vervaardigd volgens de modernste processen en technologieën, geïntegreerd in een kwaliteits-, milieu-, energie- en veiligheidsmanagementsysteem.

7 Toxic Substances Control Act, 2016, USA.

Voorbeeld uit de praktijk

Duurzame houtbouw

Hoogwaardige, duurzame producten die decennialang aan de behoeften van de klant voldoen: dat is de perfecte combinatie. Dit is precies wat LivingBoard, een van de "klassiekers" op het gebied van duurzaam bouwen, belichaamt.

Bij het verlijmen van panelen maakt Pfleiderer gebruik van formaldehyde-gereduceerde en volledig formaldehyde-vrije oplossingen.
Intussen hebben we onze volledige productie van materialen op houtbasis omgeschakeld naar de strenge eisen van de emissieklasse E0.5 in Duitsland en hebben we
Blue Angel-certificering voor grote delen van het assortiment. LivingBoard, DecoBoard en PrimeBoard zijn gecertificeerd volgens het Cradle to Cradle Certified™ Products Program.

Lees meer over duurzaamheid bij Pfleiderer

Deze onderwerpen kunnen ook voor u van belang zijn: