Tiráž

Za obsah odpovídá:

Pfleiderer Deutschland GmbH
Ingolstädter Str. 51
D-92318 Neumarkt

Tel. +49 (0) 91 81/28-480
Fax +49 (0) 91 81/28-482

e-mail: info[at]pfleiderer[dot]com
Internet: www.pfleiderer.com


Jednatelé: Stefan Zinn | Simon Frank

Sídlo Neumarkt, Obvodní soud Norimberk HRB 25279
DIČ: DE 264 433 114

© Copyright 2020 Pfleiderer Deutschland GmbH. Všechna práva vyhrazena. Texty, obrázky, grafika, zvuk, animace a videa i jejich umístění na webových stránkách Pfleiderer Deutschland GmbH podléhají ochraně autorských práv a jiných zákonů na ochranu.

Tato webová stránka byla sestavena s maximální pečlivostí. Přesto Pfleiderer Deutschland GmbH nemůže garantovat bezchybnost a přesnost obsažených informací. Společnost Pfleiderer Deutschland GmbH vylučuje veškerou odpovědnost za škody, které vzniknou přímo nebo nepřímo z použití této webové stránky, pokud tyto škody nejsou založeny na úmyslu nebo hrubé nedbalosti firmy Pfleiderer Deutschland GmbH.

Pokud máte nějaké další otázky k naší homepage nebo našim produktům, můžete nás kontaktovat e-mailem.

Disclaimer

Vyloučení odpovědnosti

1. Obsah online nabídky
Pfleiderer Deutschland GmbH v žádném případě neručí za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na ručení vůči Pfleiderer Deutschland GmbH, které se vztahují na škody hmotného nebo ideového charakteru, které byly způsobeny využitím nebo nepoužitím poskytnutých informací resp. využitím chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, jestliže neexistují žádné důkazy o zavinění ze strany Pfleiderer Deutschland GmbH způsobeném úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Všechny nabídky jsou otevřené a nezávazné. Pfleiderer Deutschland GmbH si výslovně vyhrazuje bez zvláštního oznámení měnit, doplňovat nebo zrušit části stránek nebo celou nabídku, nebo její zveřejnění dočasně nebo definitivně zastavit.

2. Odkazy a linky
U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí internetové stránky („linky"), které se nacházejí mimo oblast odpovědnosti Pfleiderer Deutschland GmbH, by povinnost odpovědnosti vstoupila v platnost v případě, jestliže by Pfleiderer Deutschland GmbH znal obsahy stránek a bylo by pro něj technicky možné a proveditelné, aby použití v případě protiprávního obsahu stránek zamezil. Tímto  Pfleiderer Deutschland GmbH výslovně prohlašuje, že v okamžiku umístění linků příslušné stránky, které měly být linkovány, nevykazovaly žádné ilegální obsahy. Na aktuální a budoucí uspořádání, obsahy nebo autorství linkovaných/připojených stránek nemá Pfleiderer Deutschland GmbH žádný vliv. Proto se Pfleiderer Deutschland GmbH tímto výslovně distancuje od všech obsahů všech linkovaných/připojených stránek, které byly změněny po umístění linku. Toto ustanovení platí pro všechny linky a odkazy umístěné ve vlastní internetové nabídce, stejně jako pro cizí příspěvky v návštěvních knihách, diskusních fórech a mailingových seznamech zřízených firmou Pfleiderer Deutschland GmbH. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zvláště za škody, které vzniknou užitím nebo nepoužitím takto nabízených informací, ručí pouze ten, který stránky, na které bylo odkazováno, nabízí, a nikoli ten, který na příslušné zveřejnění prostřednictvím linků pouze odkazuje.

3. Autorská a značková práva
Snahou Pfleiderer Deutschland GmbH je při veškerém publikování dodržovat autorská práva k použité grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům, používat jím samým zhotovenou grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty nebo nelicencovanou grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty. Všechny v internetové nabídce uvedené a příp. třetími osobami chráněné známky a značky zboží podléhají plně ustanovením platného značkového práva a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Jen na základě pouhého jmenování nelze činit závěr, že obchodní značky nejsou chráněny právy třetích osob! Autorské právo zveřejněných, samotnou firmou Pfleiderer Deutschland GmbH vytvořených objektů zůstává pouze u Pfleiderer Deutschland GmbH. Rozmnožování nebo použití takovéto grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů při jiném elektronickém nebo tiskovém publikování není bez výslovného souhlasu Pfleiderer Deutschland GmbH dovoleno.

4. Zákonná upozornění
Společnost Pfleiderer Deutschland GmbH těší vaše návštěva této webové stránky a zájem, který projevujete o naše produkty. Veškeré údaje osobní povahy získané na webu firmy Pfleiderer Deutschland GmbH jsou ukládány výhradně za účelem zajištění individuální péče o vás, zasílání informací o produktech nebo předávání nabídek na služby. Pfleiderer Deutschland GmbH ujišťuje, že s vašimi údaji je nakládáno důvěrně v souladu s platnými ustanoveními právní ochrany dat.

5. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti
Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové nabídky, která na tuto stránku odkazuje. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již neodpovídají nebo zcela neodpovídají platnému právnímu stavu, nejsou tím dotčeny ostatní části dokumentu, pokud jde o jejich obsah a platnost.

6. Adresář licencí
Duševní vlastnictví obsažené v prezentaci firmy Pfleiderer Deutschland GmbH, jako jsou patenty, značky a autorská práva, je chráněno. Prostřednictvím těchto webových stránek není udělována licence k využívání duševního vlastnictví firmy Pfleiderer Deutschland GmbH nebo třetích osob.

7. Ochrana dat
Pfleiderer se snaží o ochranu vašich dat. Toto prohlášení o ochraně dat popisuje, jak jsou případné informace, které společnost získává, používány a chráněny. V tomto prohlášení o ochraně dat se „Pfleiderer“ a označení „společnost“, „my“, „nás“ „naše“ atd. vždy vztahují na  Pfleiderer Deutschland GmbH se sídlem v Neumarktu v Horní Falci a na veškeré společnosti spojené s Pfleiderer GmbH se sídlem v Neumarktu v Horní Falci ve smyslu §§ 15 a násl. zákona o akciových společnostech. Toto prohlášení o ochraně dat platí pro všechna data osobní povahy, která společnosti Pfleiderer uvedete, i pro všechny osobní údaje, které Pfleiderer získá z jiných zdrojů.  Další informace najdete v Prohlášení společnosti Pfleiderer o ochraně dat.

8. Google Analytics
Pro naše online nabídky we maken gebruik van nástroj Google Analytics.

9. Piwik Analytics
Na této webové stránce jsou pomocí open source nástroje webové analytiky Piwik (http://de.piwik.org), shromažďována a ukládána data pro účely marketingu a optimalizace. Z těchto dat je možné pod pseudonymem vytvářet uživatelské profily. Můžete k tomu používat cookies. U cookies se jedná o malé textové soubory, které jsou lokálně ukládány do dočasné paměti internetového prohlížeče návštěvníka webových stránek. Cookies umožňují opakované poznání internetového prohlížeče. Údaje zjištěné pomocí Piwik nejsou bez zvlášť uděleného souhlasu dotyčné osoby používány k osobní identifikaci návštěvníka tohoto webu a ani spojovány s údaji osobní povahy o nositeli pseudonymu.

Kontakt
Váš dotaz k produktu (0)