Oblasti použití

Symbol KomodaVýroba nábytku a provedení interiérů

Vlastnosti výrobku

Ikona desky při čištěníSnadná údržba
Ikona s přeškrtnutými bakteriemi/viryAntimikrobiální
Ikona se sklenicí a vidličkouVhodné pro styk s potravinami
Ikona se 3 kapkami vodyOdolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka
Ikona desky s kladivemOdolný proti nárazu
Ikona se 2 mrakyObzvláště nízké emise

Oblasti použití

Ve všech soukromých i veřejných vnitřních prostorách, kde je žádoucí robustnost a dlouhá životnost Duropal Compact Pracovní Deska a kde jsou uplatňovány vysoké nároky na hygienu, např. v hotelích a restauracích, školách, obchodech, v sanitárních, sportovních a lázeňských zařízeních.

Certifikáty & ocenění

Blue Angel DE-UZ 76

Modrý anděl byl eko-label spolkové vlády na 40 let. Nezávislá a důvěryhodná, stanovuje ambiciózní normy pro produkty a služby šetrné k životnímu prostředí. Modrý anděl je orientace pro udržitelný nákup.

Certifikát PEFC

PEFC je největší institucí pro zajištění udržitelné hospodaření s lesy prostřednictvím nezávislého systému certifikace. Dřevo a výrobky ze dřeva s PEFC těsněním jsou prokazatelně odvozeny z ekologicky, hospodářsky a sociálně udržitelného lesního hospodářství.

Ocenění

Mezinárodně uznávaná, neutrální designová a architektonická soutěž Iconic Award od German Design Council udělila Duropal Compact Pracovní Deska, šedé jádro ocenění ICONIC AWARDS: Innovative Interior. Toto ocenění se uděluje za špičkové inovativní počiny, které přinášejí nové impulsy v architektuře.

Průřez produktu

Dostupnost

Formáty

Provedení
Délka (mm)Šířka (mm)Celková tloušťka (mm)Přední hranaZadní hrana
4.10064012FazetovanáFrézovaný
4.10095012FazetovanáFazetovaná

Vlastnosti výrobku

Norma produktu

 • EN 438-9

Nosný materiál

 • Kompaktní laminát bílý: Homogenní bíle probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazům a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhaných plochách.

Hustota

 • Min. 1.400 kg/m³

Reakce na oheň

 • Normálně hořlavé
 • D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)

Emisní třída formaldehydu

 • E1 E05

Antimikrobiální účinek

 • Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196

Bezpečnost výrobku

 • Povrch je fyziologicky nezávadný a pro kontakt s potravinami přípustný (podle Nařízení Komise (EU) č. 10/2011).
 • Dekorativní povrch a jádro materiálu se skládá z vrstev papíru prosyceného duroplastovými pryskyřicemi. Ty zcela vytvrdnou během výrobního procesu žárem a vysokým tlakem. Vytvoří stabilní, rezistentní a nereaktivní materiál.
 • Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace.
 • Výrobek vyrábíme bez přísad halogenů, těžkých kovů, konzervačních látek, prostředků na ochranu dřeva a bez organických rozpouštědel.

Zvláštnosti

 • Širokou škálu příslušenství pro naši řadu pracovních desek najdete na www.pfleiderer.com.
 • V závislosti na dekoru a struktuře povrchu mohou při pohledu z různého úhlu vznikat na formátovaných deskách různé optické povrchové efekty. Je to podmíněno výrobou a nejedná se o jakostní vadu.
 • Zejména při použití na velkých plochách se doporučuje při další úpravě a montáži dávat pozor na stejnorodost barvy a struktury použitých desek a přířezů a zpracovávat materiál s ohledem na směr výroby.
 • Čím hladší je struktura a čím tmavší je dekor, tím citlivější je povrch na skrvny.
 • Z důvodu bílého jádra materiálu nelze zabránit drobným odchylkám dekoru od jiných výrobků.
 • Z výrobně technických důvodů může dojít k nepatrným změnám barev bílého jádra materiálu.
 • Díky materiálu jádra jsou Duropal Compact Pracovní Deska s bílým jádrem o něco tvrdší a křehčí než kompaktní desky s černým jádrem a vykazují proto při klimatických výkyvech silnější pnutí.
 • Kombinace dekoru a struktury přední strany = kombinace dekoru a struktury zadní strany
 • V souvislosti s opracováním (srážení hran, broušení a řezání) mohou vzniknout nepatrné barevné odchylky probarveného materiálového jádra.
 • Následné naolejování (vhodným kuchyňským olejem) obrobené hrany může snížit stopy po obrábění a opotřebení.
 • Upozorňujeme, že při každodenním používání může v důsledku mechanického namáhání docházet k leštění, škrábancům a lesklým skvrnám, které jsou viditelné zejména u tmavších dekorů. Nejedná se o vadu kvality ani o omezení použitelnosti. Spíše odráží přirozené stárnutí povrchu. Výrobek splňuje všechny požadavky normy EN 438.
 • S certifikací PEFC.

Barevná a povrchová shoda

 • Dekor, struktura a opotřebení ovlivňují konečný vzhled produktu.
 • Vzhledem k různým výrobním technologickým specifickým pro daný výrobek dochází také k dekorativním/strukturovým/nosným kombinacím díky kterým můžou různé skupinami výrobků a formáty vykazovat menší optické a hmatové odchylky. Takové odchylky nepředstavují vadu.
 • Zejména volba struktury povrchu má významný vliv na vizuální dojem a to jak ve vnímání hmatu, jakož to i technické vlastnosti výrobku. To znamená, že celkový dojem z dekoru se může změnit v závislosti na struktuře povrchu. Kromě toho mechanické vlivy na povrch výrobku v tmavých dekorech mohou vést k kontrastnějšímu optickému vnímání.
 • Abychom zajistili, že u našich výrobků vždy dosáhnete nejlepšího výsledku a předem vyjasníme případné odchylky, rádi vám poradíme individuálně.

Manipulace s produktem

Zpracování

 • Zejména při použití na velkých plochách se doporučuje při další úpravě a montáži dávat pozor na stejnorodost barvy a struktury použitých desek a přířezů a zpracovávat materiál s ohledem na směr výroby.
 • Před opracováním a montáží je nezbytná dostatečná klimatizace. Prostory samotné je třeba přitom dostatečně klimatizovat podle dalšího využití.
 • Doporučujeme, abyste si opracování sami vyzkoušeli podle příslušného použití a požadavků na materiál.
 • Další informace viz naše doporučení ke zpracování "Duropal HPL Compact / Duropal Compact Pracovní Deska".

Stroje a nástroje

 • Lze obrábět na běžných strojích na obrábění dřeva osazených řeznými nástroji ze slinutých karbidů (HW) nebo diamantovými nástroji.
 • Další informace viz naše doporučení ke zpracování "Duropal HPL Compact / Duropal Compact Pracovní Deska".

Vestavba a montáž

 • Před montáží je nezbytné dostatečné několikadenní kondicionování všech systémových prvků (prvky stěnového obložení, spodní konstrukce). Místnosti samotné je přitom nutno klimatizovat podle jejich pozdějšího využití.
 • Zásadně, prosím, dbejte na odborné zpracování a montáž podle aktuálního stavu techniky.
 • Další informace viz naše doporučení ke zpracování "Duropal HPL Compact / Duropal Compact Pracovní Deska".

Skladování, manipulace a doprava

 • Cizí tělesa a hrubé nečistoty ve stohu desek mohou způsobit otlačení a poškození povrchu.
 • Další informace viz naše doporučení ke zpracování "Duropal HPL Compact / Duropal Compact Pracovní Deska".

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

 • Používejte prosím pro jednotlivé činnosti příslušné osobní ochranné vybavení.
 • Další informace viz naše doporučení ke zpracování "Duropal HPL Compact / Duropal Compact Pracovní Deska".

Čištění a péče

 • Povrchy je možno čistit vodou a šetrnými čisticími prostředky. Pro odstranění značně ulpívajících nečistot věnujte, prosím, pozornost doporučením v části pro stažení „Cleaning of HPL surfaces“ (www.icdli.com).

Likvidace

 • Doporučuje se energetické využití.

Vzorkovníky a set vzorků kolekce

Compact pracovní desky

Swatchbook

130 mm x 90 mm

Chcete se dozvědět více?

Kontaktujte nás. Jsme tady pro vás.

Dotazy na produkt a obchodní oddělení

+49 (0) 91 81 28 48 0