Oblasti použití

Symbol KomodaVýroba nábytku a provedení interiérů

Vlastnosti výrobku

Ikona Manželská postelRůzné dekory a/nebo struktury
Ikona desky při čištěníSnadná údržba
Ikona s přeškrtnutými bakteriemi/viryAntimikrobiální
Ikona se sklenicí a vidličkouVhodné pro styk s potravinami
Ikona se 3 kapkami vodyOdolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka
Ikona desky s kladivemOdolný proti nárazu
Ikona se 2 mrakyObzvláště nízké emise

Oblasti použití

Pro výjimečné nábytkové a interiérové koncepty v obytném sektoru a ve veřejných budovách, v rekreačních a wellness zařízeních, ve vybavení pro obchod, v gastronomii, a ve vlhkých a mokrých prostorách, u kterých je vyžadována zvláštní pevnost, dlouhá životnost a kde existují ve vysoké míře nároky na hygienu a estetickou úroveň materiálu. Materiál je určen pro otevřená řešení hran a ke gravírování pro vytváření individuálních 3D efektů.

Certifikáty & ocenění

Blue Angel DE-UZ 76

Modrý anděl byl eko-label spolkové vlády na 40 let. Nezávislá a důvěryhodná, stanovuje ambiciózní normy pro produkty a služby šetrné k životnímu prostředí. Modrý anděl je orientace pro udržitelný nákup.

Certifikát PEFC

PEFC je největší institucí pro zajištění udržitelné hospodaření s lesy prostřednictvím nezávislého systému certifikace. Dřevo a výrobky ze dřeva s PEFC těsněním jsou prokazatelně odvozeny z ekologicky, hospodářsky a sociálně udržitelného lesního hospodářství.

DGNB Navigator Label

DGNB Navigator spojuje informace nabízené výrobci s dotazy projektantů na online platformě. Poskytuje důležité propojení mezi stavebními výrobky a systémem certifikace budov DGNB tím, že poskytuje údaje potřebné na certifikaci budov.

Ocenění

Německá cena za design je udělována společností German Design Council a oceňuje inovativní produkty a projekty, stejně jako výrobce a designéry v německém a mezinárodním designérském průmyslu. Duropal HPL Compact, šedé jádro byl oceněn jako průlomový designový počin cenou German Design Award.

Průřez produktu

Dostupnost

Formáty

Délka (mm)Šířka (mm)Celková tloušťka (mm)
4.1001.3006 | 8 | 10 | 12

Vlastnosti výrobku

Norma produktu

 • EN 438-9

Nosný materiál

 • Kompaktní laminát šedý: Homogenní šedý probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazům a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhaných plochách.

Hustota

 • Min. 1.400 kg/m³

Reakce na oheň

 • Normálně hořlavé
 • D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)

Emisní třída formaldehydu

 • E1 E05

Antimikrobiální účinek

 • Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196

Bezpečnost výrobku

 • Povrch je fyziologicky nezávadný a pro kontakt s potravinami přípustný (podle Nařízení Komise (EU) č. 10/2011).
 • Dekorativní povrch a jádro materiálu se skládá z vrstev papíru prosyceného duroplastovými pryskyřicemi. Ty zcela vytvrdnou během výrobního procesu žárem a vysokým tlakem. Vytvoří stabilní, rezistentní a nereaktivní materiál.
 • Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace.
 • Výrobek vyrábíme bez přísad halogenů, těžkých kovů, konzervačních látek, prostředků na ochranu dřeva a bez organických rozpouštědel.

Zvláštnosti

 • V závislosti na dekoru a struktuře povrchu mohou při pohledu z různého úhlu vznikat na formátovaných deskách různé optické povrchové efekty. Je to podmíněno výrobou a nejedná se o jakostní vadu.
 • Zejména při použití na velkých plochách se doporučuje při další úpravě a montáži dávat pozor na stejnorodost barvy a struktury použitých desek a přířezů a zpracovávat materiál s ohledem na směr výroby.
 • Čím hladší je struktura a čím tmavší je dekor, tím citlivější je povrch na skrvny.
 • U intenzivních uni dekorů, zejména v červené barvě, může za určitých okolností dojít k vymývání barevného pigmentu. Je možné, že barevné pigmenty nejsou při impregnaci dekoračního papíru vázány pryskyřicí a impregnace je nanesena pouze přímo na povrchu. Při následném čištění lze pozorovat mírné zabarvení čisticích hadříků.To platí zejména v případě použití čisticích prostředků na bázi rozpouštědel. Nejedná se o vadu výrobku.
 • Barva jádra: podobná U12188
 • Z důvodu šedého jádra materiálu nelze zabránit drobným odchylkám dekoru od jiných výrobků.
 • Z výrobně technických důvodů může dojít k nepatrným změnám barev šedého jádra materiálu.
 • Díky materiálu jádra jsou Duropal HPL Compact s šedým jádrem o něco tvrdší a křehčí než kompaktní desky s černým jádrem a vykazují proto při klimatických výkyvech silnější pnutí.
 • Nepravidelná optika hran je u struktury Solid Granite z důvodu hloubky struktury podmíněna výrobkem a nepředstavuje jakostní vadu.
 • Kombinace dekoru a struktury přední strany = kombinace dekoru a struktury zadní strany
 • Následné naolejování (vhodným kuchyňským olejem) obrobené hrany může snížit stopy po obrábění a opotřebení.
 • Upozorňujeme, že při každodenním používání může v důsledku mechanického namáhání docházet k leštění, škrábancům a lesklým skvrnám, které jsou viditelné zejména u tmavších dekorů. Nejedná se o vadu kvality ani o omezení použitelnosti. Spíše odráží přirozené stárnutí povrchu. Výrobek splňuje všechny požadavky normy EN 438.
 • S certifikací PEFC.

Barevná a povrchová shoda

 • Dekor, struktura a opotřebení ovlivňují konečný vzhled produktu.
 • Vzhledem k různým výrobním technologickým specifickým pro daný výrobek dochází také k dekorativním/strukturovým/nosným kombinacím díky kterým můžou různé skupinami výrobků a formáty vykazovat menší optické a hmatové odchylky. Takové odchylky nepředstavují vadu.
 • Zejména volba struktury povrchu má významný vliv na vizuální dojem a to jak ve vnímání hmatu, jakož to i technické vlastnosti výrobku. To znamená, že celkový dojem z dekoru se může změnit v závislosti na struktuře povrchu. Kromě toho mechanické vlivy na povrch výrobku v tmavých dekorech mohou vést k kontrastnějšímu optickému vnímání.
 • Abychom zajistili, že u našich výrobků vždy dosáhnete nejlepšího výsledku a předem vyjasníme případné odchylky, rádi vám poradíme individuálně.

Manipulace s produktem

Zpracování

 • Mějte na zřeteli, že probarvené lamináty jsou vzhledem ke svému materiálovému složení o něco tvrdší a křehčí než klasické lamináty s tmavým jádrem z fenolové pryskyřice a při výkyvech klimatu vykazují výraznější průtažnost.
 • Před opracováním a montáží je nezbytná dostatečná klimatizace. Prostory samotné je třeba přitom dostatečně klimatizovat podle dalšího využití.
 • Pro optimální výsledek při řezání doporučujeme následující opatření:
  - Použití pilového kotouče se střídavým ozubením se zkosenou hranou (WZ/FA), např. pilový kotouč GlossCut od firmy Leitz
  - Použít lze také pilové kotouče s vydutým ozubením nebo kotouče s trapézovými zuby s negativním úhlem zubů
  - Optimalizované nastavení výšky pilového kotouče
  - Použít univerzální předřezávací agregát
  - Zabránit kmitání materiálu, např. pomocí tlačného trámce nebo přítlačné lišty
  - Pracovat s menším posuvem než u standardních laminátů
 • Při řezání a vrtání byste měli pracovat s rovným a pevným podkladem.
 • Mějte na zřeteli, že pro dokonalý výsledek jsou nezbytně nutné ostré nože a klidný chod nástrojů.
 • Vrtané díry musí být zahloubeny. Průchozí otvory musí být provedeny s větším rozměrem.
 • Výřezy a vnitřní rohy musí mít poloměr min. 8 mm, aby se zamezilo vrubovému napětí a tím případnému pozdějšímu vzniku trhlin.
 • Aby na povrchu nevznikly žádné stopy po chvění nástroje je nutno použít frézovací nástroje s vysokou přesností obvodového házení. Na hranách, v rozích a v oblastech dělicích bodů je třeba snížit rychlost posuvu.
 • Frézované hrany a plochy byste měli jemně přebrousit pro dosažení lepší jakosti povrchu a snazší čištění a případně je ošetřit lešticí pastou.
 • Boky je možné opracovat:
  1. broušením za sucha se zrnitostí 120 / 220/ 400
  2. broušením za mokra se zrnitostí 600 / 1000 / 1500 / 2000
  3. leštěním plstěným kotoučem (zrnitost 6000) a za použití lešticí pasty
 • Po stažení respektujte prosím doporučení ke zpracování laminátů (www.icdli.com).
 • Doporučujeme, abyste si opracování sami vyzkoušeli podle příslušného použití a požadavků na materiál.

Stroje a nástroje

 • Lze obrábět na běžných strojích na obrábění dřeva osazených řeznými nástroji ze slinutých karbidů (HW) nebo diamantovými nástroji.
 • Děrovky, vysekávací nože a pákové tabulové nůžky nejsou vhodné.
 • K obrábění a opracování jsou vhodné nástroje osazené tvrdokovem.

Technologie kování

 • Vhodné jsou všechny rozebíratelné a nerozebíratelné spojovací materiály pro masivní dřevo a dřevěné materiály.

Vestavba a montáž

 • Před montáží je nezbytné dostatečné několikadenní kondicionování všech systémových prvků (prvky stěnového obložení, spodní konstrukce). Místnosti samotné je přitom nutno klimatizovat podle jejich pozdějšího využití.
 • U desek opatřených ochrannou fólií musí být tato fólie odstraněna současně z obou stran desky, aby nedošlo k deformaci desek. Ochrannou fólii odstraňte před použitím výrobku, nejpozději však šest měsíců po dodání.
 • Material není vhodný pro oblasti podléhající větším výkyvům klimatu, pokud jde o teplotu a vlhkost ovzduší.
 • U namontovaných desek je třeba zajistit dobré odvětrávání zezadu a klimatickou vyváženost na obou stranách. Pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu by prázdný prostor měl být minimálně 20 mm. Důležité je, aby horizontálně procházející spodní konstrukce a pata i čelo stěnového obložení byly přerušeny tak, aby bylo umožněno vertikální odvětrávání zezadu. Přímému upevnění desek na podklad bez vzduchové mezery je třeba se vyvarovat.
 • Je třeba dbát důsledně na to, aby prostor pro dilataci namontovaných prvků z materiálu nebyl nijak omezován. Při kombinaci s jinými materiály je nutné věnovat pozornost příp. rozdílným dilatačním koeficientům.
 • Je nutno zajistit dostatečnou možnost pohybu namontovaného deskového materiálu. V místech styku desek musí být provedeny spáry a průchozí otvory je třeba provést s větším rozměrem.
 • Nové stěny (vyzděné, betonové nebo omítnuté) obsahují značné množství vlhkosti a před obložením musí být úplně suché.
 • Podklad nesmí být vlhký nebo nestabilní. Je nutné dbát na minimální nosnost a stabilitu odpovídající účelu použití.
 • Spodní konstrukci je nutno chránit proti korozi.
 • Vyvarujte se přímých účinků horka a tím enormnímu vysychání povrchu v důsledku světelného nebo tepelného záření např. Vliv topení nebo klimatizace.
 • Zejména při použití na velkých plochách se doporučuje při další úpravě a montáži dávat pozor na stejnorodost barvy a struktury použitých desek a přířezů a zpracovávat materiál s ohledem na směr výroby.
 • Zásadně, prosím, dbejte na odborné zpracování a montáž podle aktuálního stavu techniky.
 • Doplňující informace získáte v listu proHPL - odborného svazu pro zpracování a montáž HPL desek a kompaktů (www.ICDLI.com).

Skladování, manipulace a doprava

 • Mějte na zřeteli, že probarvené lamináty jsou vzhledem ke svému materiálovému složení o něco tvrdší a křehčí než klasické lamináty s tmavým jádrem z fenolové pryskyřice a při výkyvech klimatu vykazují výraznější průtažnost.
 • Desky se musí vždy skladovat po celé ploše, s lícujícími hranami a v horizontální poloze na rovném a čistém podkladě v normálních interiérových podmínkách (teplota 18–25 °C, relativní vlhkost vzduchu 50–65 %).
 • Je třeba se vyvarovat skladování přímo v prostoru průjezdových vrat, např. v zóně pro nakládku a vykládku.
 • Chraňte před vlhkostí vzduchu a působením vlhka.
 • Vyvarujte se přímých účinků horka a tím enormnímu vysychání povrchu v důsledku světelného nebo tepelného záření např. Vliv topení nebo klimatizace.
 • Zamezte přímému slunečnímu záření nebo vystavení ultrafialovým paprskům zejména u produktů opatřených fóliemi.
 • Tyto skladovací podmínky musí být zajištěny i po každém odebrání desek ze stohu.
 • Vertikální skladování se nedoporučuje.
 • Jakékoli nesprávné skladování může bez ohledu na dobu jeho trvání způsobit nevratné poškození (desek).
 • Cizí tělesa a hrubé nečistoty ve stohu desek mohou způsobit otlačení a poškození povrchu.
 • Desky se nesmějí po sobě posouvat ani přetahovat jedna přes druhou; měly by být zvedány ručně nebo jednotlivě za použití přísavných držáků
 • Při přepravě stohů desek je potřeba použít dostatečně velké a stabilní podložky, např. palety. Desky musí být ve stohu zajištěny proti posouvání.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

 • Používejte prosím pro jednotlivé činnosti příslušné osobní ochranné vybavení.

Čištění a péče

 • Povrchy je možno čistit vodou a šetrnými čisticími prostředky. Pro odstranění značně ulpívajících nečistot věnujte, prosím, pozornost doporučením v části pro stažení „Cleaning of HPL surfaces“ (www.icdli.com).

Likvidace

 • Doporučuje se energetické využití surovin v zařízeních schválených k tomuto účelu.

Chcete se dozvědět více?

Kontaktujte nás. Jsme tady pro vás.

Dotazy na produkt a obchodní oddělení

+49 (0) 91 81 28 48 0