Obszary zastosowania

Meblarstwo i wykończenie wnętrz
Ochrona przeciwpożarowa

Właściwości produktu

Różnorodność dekorów i struktur
Łatwa opieka
Przeznaczone do kontaktu z żywnością
Niepalne
Odporność na uderzenia

Obszary zastosowania

Do uniwersalnego stosowania w prewencyjnej ochronie przeciwpożarowej w celu zmniejszenia zagrożenia pożarowego. W szczególności tam, gdzie wymagane jest stosowanie niepalnych materiałów oraz stawiane są wysokie wymagania w odniesieniu do designu i łatwości czyszczenia. Materiał może być stosowany w dekoracyjnym wykańczaniu wnętrz jako meble, wyposażenie i pokrycia ścienne w korytarzach i klatkach schodowych (drogi ewakuacyjne) w budynkach standardowych, lecz także w budynkach specjalnych o podwyższonych wymaganiach, np. w wieżowcach, większych biurowcach, szpitalach, placówkach opieki, szkołach, przedszkolach, hotelach, domach handlowych. Nie zaleca się stosowania w obszarach wilgotnych i zewnętrznych.

Certyfikaty

Niemiecka krajowa aprobata techniczna (AbZ)

Die AbZ ist der Klassiker unter den deutschen Verwendbarkeitsnachweisen für Bauprodukte. In der AbZ werden die bauaufsichtlich relevanten Eigenschaften des Bauprodukts, die Verwendungsbereiche sowie Aspekte der Verarbeitung, Transport, Lagerung, Kennzeichnung und Übereinstimmungsbestätigung geregelt.

Przekrój produktu

Format

Długość (mm)Szerokość (mm)Łączna grubość (mm)Struktury
2.800 2.070 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 HG | MP | SM | VV

Dostępne struktury

Właściwości produktu

Norma produktu

 • W nawiazaniu do EN 438-4

Materiał nośny

 • Mineralna płyta kompaktowa
 • Niepalna płyta do zastosowań ochrony przeciwpożarowej o białym rdzeniu zbudowanym ze składników mineralnych.

Gęstość

 • 1.900 kg/m³ +- 50 kg/m³

Reakcja na ogień

 • Niepalne
 • A2-s1,d0 (EN 13501-1)

Klasa emisji formaldehydu

 • E1 (EN 717-1)

Bezpieczeństwo produktu

 • Niniejszy produkt jest zgodny z rozporządzeniem REACH WE 1907/2006. Zgodnie z art. 7 nie wymaga się jego rejestracji.
 • Powierzchnia jest fizjologicznie bezpieczna i zatwierdzona do bezpośredniego kontaktu z żywnością (Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 10/2011).
 • Powierzchnie dekoracyjne i płyta rdzeniowa składają się z warstw papieru impregnowanych żywicami termoutwardzalnymi. Żywice osiągają pełną twardość w procesie produkcyjnym pod wpływem ciepła i wysokiego ciśnienia. Stają się one stabilnym, odpornym i niewchodzącym w reakcje materiałem.

Informacje specjalne

 • Dostępne dekory: kolekcja Duropal flameprotect compact są pod adresem www.pfleiderer.com.

Obsługa produktów

Maszyny i narzędzia

 • Obróbka jest możliwa na wszystkich tradycyjnych urządzeniach i centrach obróbkowych do materiałów drewnopochodnych.
 • Pilarka do rozdzielania płyt:
  - Prędkość cięcia: 65-75 m/s;
  - Posuw: w przypadku pojedynczych cięć do 100 m/min, w pakiecie do 70 m/min;
  - Występ tarczy: 15-30 mm
  Tarczowa pilarka formatowa:
  - Prędkość cięcia: 65-75 m/s;
  - Występ tarczy: 15-30 mm
 • Do obróbki i przetworzenia nadają się narzędzia diamentowe.

Obróbka krawędzi

 • Obróbka jest możliwa na wszystkich tradycyjnych urządzeniach i centrach obróbkowych do materiałów drewnopochodnych.
 • Pilarka do rozdzielania płyt:
  - Prędkość cięcia: 65-75 m/s;
  - Posuw: w przypadku pojedynczych cięć do 100 m/min, w pakiecie do 70 m/min;
  - Występ tarczy: 15-30 mm
  Tarczowa pilarka formatowa:
  - Prędkość cięcia: 65-75 m/s;
  - Występ tarczy: 15-30 mm
 • Do obróbki i przetworzenia nadają się narzędzia diamentowe.
 • Nie zalecamy powlekania krawędzi.
 • Do klejenia krawędzi zaleca się kleje topliwe EVA i PUR.

Technologia wykonania pokrycia

 • Odpowiednie są wszystkie tradycyjne rozłączne i nierozłączne elementy łączące do materiałów drewnopochodnych, laminatów kompaktowych i płyt mineralnych.
 • Połączenie mocowań z systemem klejenia nie jest dozwolone zgodnie z ogólnym dopuszczeniem nadzoru budowlanego.
 • Do mocowania okładzin ściennych służą również podcięte elementy kotwiące, np.
  - klinowa podcięta kotwa fasadowa: głębokość osadzenia 7 mm dla płyty 9 mm, obciążenie niszczące 1,7 kN
  - klinowa podcięta kotwa fasadowa: głębokość osadzenia 5 mm dla płyty 9 mm, obciążenie niszczące 1,3 kN

Zabudowa i montaż

 • Zawsze należy zwracać uwagę na prawidłową obróbkę i montaż zgodny z aktualnym stanem techniki. W szczególności trzeba uwzględnić charakterystyczne właściwości materiału wynikające z dużej zawartości minerałów.
 • Przed rozpoczęciem montażu wymagane jest odpowiednie, kilkudniowe kondycjonowanie wszystkich elementów systemu (np. elementów zabudowy ściennej, konstrukcji nośnej). W samych pomieszczeniach należy przy tym zapewnić warunki odpowiadające warunkom późniejszego użytkowania.
 • Zapewnić dobrą wentylację i jednakowe warunki klimatyczne z obu stron zamontowanych płyt. Aby była zapewniona dostateczna cyrkulacja powietrza, pusta przestrzeń powinna mieć szerokość min. 20 mm. W poziomych konstrukcjach nośnych oraz na górnych i dolnych obrzeżach zabudowy ściennej trzeba zastosować przerwy, aby zapewnić możliwość wentylacji pionowej. Unikać bezpośredniego mocowania do podłoża bez zachowania szczeliny powietrznej.
 • Zabezpieczyć konstrukcję nośną przed korozją.
 • Podłoże nie może być wilgotne ani niestabilne. Zapewnić minimalną nośność i stateczność dostosowaną do rodzaju użytkowania.
 • Nowe ściany (murowane, betonowe lub tynkowane) zawierają znaczne ilości wilgoci, dlatego przed rozpoczęciem zabudowy muszą zostać całkowicie osuszone.
 • Zapewnić wystarczającą możliwość poruszania się zamontowanych płyt, otwory muszą być większe o ok. 0,5 mm.
 • Należy zwrócić uwagę na to, że nie można zapobiec wydłużaniu wszystkich zamontowanych elementów płytowych. W przypadku łączenia z innymi materiałami zwrócić uwagę na ewentualne różne współczynniki rozszerzalności.
 • Nie narażać materiału na oddziaływanie wysokich temperatur związanych z promieniowaniem świetlnym i cieplnym, wskutek których temperatura powierzchni długotrwale przekracza 70°C.
 • Montaż płyt do podłoża wykonać metodą mechaniczną przy użyciu niepalnych elementów mocujących.
 • Szczególnie przy zastosowaniach wielkopowierzchniowych podczas obróbki i montażu zwracać uwagę na zgodność kolorystyki i struktur użytych płyt i docięć oraz zachować odpowiedni kierunek obróbki.

Składowanie, obróbka i transport

 • Składować poziomo, całą powierzchnią na płaskim, czystym podłożu zabezpieczonym folią z tworzywa sztucznego, z krawędziami zrównanymi w jednej płaszczyźnie. Najwyżej położoną płytę przykryć na całej powierzchni folią i płytą ochronną.
 • Chronić przed wpływem wilgotności powietrza i oddziaływaniem wilgoci.
 • Unikać bezpośredniego oddziaływania wysokich temperatur związanych z promieniowaniem świetlnym lub cieplnym albo strumieniem powietrza z urządzeń grzewczych lub klimatyzacji, które skutkuje niewidocznym wysuszaniem powierzchni.
 • Ciała obce oraz zanieczyszczenia powodujące tarcie, które znajdują się w stosie płyt, mogą powodować wgniecenia i uszkodzenia powierzchni.
 • Nie dosuwać płyt do siebie ani nie nasuwać jednej na drugą; podnosić je pojedynczo, ręcznie lub za pomocą przyssawek do podnoszenia.
 • Podczas transportu stosów płyt używać odpowiednio dużych, stabilnych podkładów, np. palet. Płyty w stosie trzeba zabezpieczyć przed ześlizgnięciem.

BHP i ochrona zdrowia

 • Podczas przecinania/szlifowania zapewnić odpowiednie odsysanie pyłu.
 • Zapewnić odpowiednią wentylację i cyrkulację powietrza.
 • Podczas czyszczenia pył musi być zasysany, nie zdmuchiwany.
 • Podczas obróbki płyt odzież robocza powinna całkowicie zakrywać części ciała (tułów, nogi, ręce).
 • Stosowanie dostępnych w handlu produktów ochronnych do skóry (kremy itd.).
 • Zalecamy stosowanie maski przeciwpyłowej (P2).
 • Stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ŚOI) wymagane przy poszczególnych pracach.

Czyszczenie i konserwacja

 • Powierzchnię można czyścić wodą i delikatnymi środkami czyszczącymi.

Utylizacja

 • Podczas obróbki większych ilości zaleca się zastosowanie osobnego systemu odsysania pyłu. Odpady z płyt i większe ilości pyłu należy gromadzić oddzielnie i osobno utylizować.
 • Kod odpadów na potrzeby składowania: 030199

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.