Gedragscode voor leveranciers

Deze Gedragscode legt de principes en eisen vast die de Pfleiderer Groep (hierna te noemen Pfleiderer) in het kader van het Pfleiderer nalevingsprogramma aan haar leveranciers stelt. Wij behouden ons het recht voor om de Gedragscode te wijzigen in geval van wijzigingen in de wettelijke en praktische vereisten.

Code of Conduct for suppliers_EN.pdf

 

 

Kontakt
Uw productaanvraag (0)