Oblasti použití

Ochrana před požárem
Vnější použití

Vlastnosti výrobku

Různé dekory a struktury
Snadná údržba
Anti-fingerprint
Anti-graffiti
Odolný vůči UV záření
Odolné proti povětrnostním vlivům
Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka
Těžce hořlavé
Odolný proti nárazu

Oblasti použití

Duropal XTerior compact F splňuje nejvyšší požadavky na odolnost povrchu proti UV záření a současně požadavky prevence požární ochrany, a pro svou vysokou mechanickou pevnost a zároveň širokou oblast použití se hodí optimálně pro venkovní prostředí, např. na fasádní obklady, zahradní nábytek, zástěny a paravany, střešní podhledy, komponenty na dětská hřiště a balkony. Obzvláště pak tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na robustnost, odolnost proti povětrnostním podmínkám a snadné čištění.

Formáty

Délka (mm)Šířka (mm)Celková tloušťka (mm)Struktury
2.800 2.070 8 | 10 | 12 | 13 | 15 Přední strana: EM
Zadní strana: MP

Dostupné struktury

Vlastnosti výrobku

Norma produktu

 • EN 438-6

Nosný materiál

 • Nehořlavý kompaktní laminát, černý
 • Masivní, černě probarvené jádro z kompaktního vrstveného materiálu, vhodné pro použití na vysoce namáhaných plochách, které podléhají požadavkům na chování při požáru.

Hustota

 • Min. 1.350 kg/m³

Reakce na oheň

 • Zpomalující hoření
 • B-s1,d0 (EN 13501-1)

Rozsah platnosti CE

 • EN 438-7:2005
 • Kompaktní desky pro obklady stěn a stropů pro venkovní použití (včetně stropních podhledů)

Emisní třída formaldehydu

 • E1 (EN 717-1)

Bezpečnost výrobku

 • Dekorativní povrch a jádro materiálu se skládá z vrstev papíru prosyceného duroplastovými pryskyřicemi. Ty zcela vytvrdnou během výrobního procesu žárem a vysokým tlakem. Vytvoří stabilní, rezistentní a nereaktivní materiál.
 • Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace.

Manipulace s produktem

Stroje a nástroje

 • Možnost opracování nástroji osázenými tvrdými kovy na běžných strojích k opracování dřeva.

Ohranění

 • Možnost opracování nástroji osázenými tvrdými kovy na běžných strojích k opracování dřeva.

Technologie kování

 • Vhodné jsou všechny rozebíratelné a nerozebíratelné spojovací materiály pro masivní dřevo a dřevěné materiály.

Vestavba a montáž

 • Před montáží je nezbytné dostatečné několikadenní kondicionování všech systémových prvků (prvky stěnového obložení, spodní konstrukce). Místnosti samotné je přitom nutno klimatizovat podle jejich pozdějšího využití.
 • Zásadně, prosím, dbejte na odborné zpracování a montáž podle aktuálního stavu techniky.
 • U namontovaných desek je třeba zajistit dobré odvětrávání zezadu a klimatickou vyváženost na obou stranách. Pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu by prázdný prostor měl být minimálně 20 mm. Důležité je, aby horizontálně procházející spodní konstrukce a pata i čelo stěnového obložení byly přerušeny tak, aby bylo umožněno vertikální odvětrávání zezadu. Přímému upevnění desek na podklad bez vzduchové mezery je třeba se vyvarovat.
 • Je nutno zajistit dostatečnou možnost pohybu namontovaného deskového materiálu. V místech styku desek musí být provedeny spáry a průchozí otvory je třeba provést s větším rozměrem.
 • Je třeba dbát důsledně na to, aby prostor pro dilataci namontovaných prvků z materiálu nebyl nijak omezován. Při kombinaci s jinými materiály je nutné věnovat pozornost příp. rozdílným dilatačním koeficientům.
 • Nové stěny (vyzděné, betonové nebo omítnuté) obsahují značné množství vlhkosti a před obložením musí být úplně suché.
 • Spodní konstrukci je nutno chránit proti korozi.
 • Podklad nesmí být vlhký nebo nestabilní. Je nutné dbát na minimální nosnost a stabilitu odpovídající účelu použití.
 • Vyvarujte se přímých účinků horka a tím enormnímu vysychání povrchu v důsledku světelného nebo tepelného záření např. Vliv topení nebo klimatizace.
 • Doplňující informace získáte v listu proHPL - odborného svazu pro zpracování a montáž HPL desek a kompaktů (www.ICDLI.com).

Skladování, manipulace a doprava

 • Kvůli ochraně vysoce kvalitních povrchů dodává Pfleiderer lakované plochy opatřené ochrannou fólií.
 • Tato fólie chrání povrch desek před mechanickým poškozením a před nečistotamiběhem přepravy, zpracování, skladování a montáže.
 • Desky kryté fólií by měly být nejpozději 6 měsíců po dodání dále zpracovány a fólie by se měla odstranit.
 • Kromě toho jsou balíky opatřeny pružnou fólií za účelem zmírnění průniku vlhkosti.
 • Balíky musí být uloženy na pevné podložce.
 • Desky by měly být nejlépe skladovány v horizontální poloze a bez přímého kontaktu se zemí na suchých podkládacích hranolech.
 • Musí být použity dřevěné podložky stejné síly, které se umístí ve stejné vzdálenosti od sebe (maximálně 80 cm).
 • Bude-li přes sebe naskládáno několik stohů desek, musí být dřevěné podložky nad sebou ve svislém směru uspořádány nad sebou. Desky se ukládají do stohu tak, aby jejich hrany lícovaly, aby se zamezilo poškození nechráněných hran a rohů.
 • Vrchní deska musí být po celé ploše přikryta ochrannou deskou nebo lepenkou. Měla by být dodržena dostatečná vzdálenost od zdí a stěn, zamezte přímému kontaktu.

Čištění a péče

 • Tyto desky se vyznačují vynikajícími materiálovými vlastnostmi. Mají dlouhou životnost, jsou hygienické a snadno udržovatelné.
 • Případné znečištění v jakékoli formě byste však měli pokud možno ihned odstranit.
 • Věnujte pozornost následujícím informacím, abyste dosáhli optimálního účinku při ošetřování a čištění a zachovali dlouhodobě kvalitu povrchu materiálu.
 • Základní čištění lakovaných povrchů se obvykle provádí pravidelnou aplikací jemnéhomýdlového roztoku.
 • Silnější nebo odolnější nečistoty by se měly nejprve navlhčit.Následně se vlhký povrch přetírá za použití teplé, čisté vody, dokud nedojde k odstranění všech zbytků čisticího prostředku
 • Na závěr se povrch utře dosucha suchou utěrkou neuvolňující chloupky, pokud možno „ve směru dekoru“, resp. rovnoměrně v jednom směru, aby nevznikly šmouhy.
 • Určitě nepoužívejte čisticí prostředky ani utěrky nebo houby, které obsahují abrazivní složky, tj. takové, které mají odírací schopnosti.
 • Složky s odíracími schopnostmi a / nebo pohyby mohou poškodit jemnou strukturu povrchu tak, že ji již nebude možné opravit!
 • Jako čisticí substance nejsou vhodné ani mycí prostředky označované jako takzvané "balzámy“. Substance v nich obsažené, které mají šetřící účinek na kůži, vytvářejí na povrchu film, který se dá jen těžko odstranit.
 • Zcela nevhodné jsou dále čisticí prostředky na bázi alkoholů (např. čistič skel) nebo takéčisticí prostředky určené pouze na plasty.
 • Mimoto byste měli kontakt s agresivními čisticími prostředky nebo odvápňovači - když už je použijete -omezit jen na velmi krátkou dobu. Doje-li k pokapání povrchu, je třeba kapky ihned odstranit.
 • Delší působení těchto prostředků vede popř. ke vzniku mikroskopických trhlinek, resp. ke zkřehnutí povrchu s následným vznikem neopravitelných skvrn nebo viditelných okrajů.
 • Budete-li dodržovat tyto pokyny, zůstanou povrchy podle našich poznatků zcela čisté.

Chcete se dozvědět více?

Kontaktujte nás. Jsme tady pro vás.

Dotazy na produkt a obchodní oddělení

+49 (0) 9181 28 - 480