FILOZOFIE KVALITY

Neustále se dál rozvíjíme, abychom plnili očekávání, která na nás kladete.
Tohoto cíle dosahujeme s

  • vysoce kvalitními produkty
  • vynikajícími službami
  • odpovědně jednajícími pracovníky

Zveme Vás, připojte se k nám.

FILOZOFIE KVALITY

Neustále se dál rozvíjíme, abychom plnili očekávání, která na nás kladete.
Tohoto cíle dosahujeme s

  • vysoce kvalitními produkty
  • vynikajícími službami
  • odpovědně jednajícími pracovníky

Zveme Vás, připojte se k nám.

Energetický management

Energetickému managementu je v našich výrobních procesech odjakživa věnována velká pozornost - v neposlední řadě to jasným způsobem potvrzují naše vlastní zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v závodech Baruth, Gütersloh a Neumarkt.

V rámci energetického managementu provádíme energetické plánování v koordinaci se zúčastněnými úseky, jako je např. prodej, výroba a nákup. V průběhu roku je energetické plánování v krátkých časových intervalech průběžně aktualizováno vzhledem k předpovídaným odhadům a skutečné spotřebě.

Vyjdeme-li z energetické výchozí základny, která byla ve všech závodech zjištěna jednotně v roce 2011, jsou údaje o využití a spotřebě energie pravidelně stanovovány a analyzovány. Energetické katastry, které jsou přitom vytvářeny, se pravidelně aktualizují.

Podklad pro stanovení energetického potenciálu pro zlepšení tvoří databáze energetických katastrů. V rámci energetického hodnocení jsou sledovány změny nejdůležitějších částí energetického managementu, jako např. spotřeba energie, energetické ukazatele, energetická opatření a energetické cíle. Hodnocení ověřuje vzniklé trendy, a tedy také účinnost plánovaných a provedených opatření

Životní prostředí a trvalá udržitelnost

Tvořit budoucnost, pro kterou stojí za to žít, můžete jen, když přemýšlíte a jednáte v souladu s principy trvalé udržitelnosti. My u Pfleiderera pro to děláme vše, co je v naší moci. U veškerých aktivit společnosti tedy dbáme na jejich bezpodmínečnou trvalou udržitelnost.

Na všech úrovních – ekonomické, ekologické i sociální: Naše produkty vyrábíme nejen s maximální pečlivostí, ale zhotovujeme je v rámci certifikovaného systému environmentálního managementu. A neseme mimořádnou odpovědnost nejen jako výrobci, ale také jako zaměstnavatelé: Proto v naší společnosti dbáme na kulturu důvěry zaměřenou na jednání vycházející z principů vlastní odpovědnosti. Trvalou udržitelnost, ze které těžíte – díky produktům šetřícím životní prostředí, angažovaným pracovníkům a maximální spokojenosti.