Politika rozmanitosti

Naši zaměstnanci jsou to nejcennější aktivum, které máme. Kolektivní součet individuálních rozdílů, které naši zaměstnanci přinášejí do své práce, představuje podstatnou součást naší kultury i pověsti a úspěchů skupiny Pfleiderer.

Proto jsme odhodláni podporovat, podporovat a chránit tuto kulturu rozmanitosti a začleňování. Za účelem zachování této politiky byla vypracována politika rozmanitosti. Cílem je zajistit ochranu individualit, zaručit respekt, vytvořit toleranci a rovné zacházení na pracovišti pro všechny zaměstnance a poskytnout pracovní prostředí, které pomáhá využívat výše uvedené rozdíly ve prospěch skupiny Pfleiderer.

Jste vítáni, abyste se zde podívali na přesný obsah naší politiky rozmanitosti.

 

FILOZOFIE KVALITY

Neustále se dál rozvíjíme, abychom plnili očekávání, která na nás kladete.
Tohoto cíle dosahujeme s

  • vysoce kvalitními produkty
  • vynikajícími službami
  • odpovědně jednajícími pracovníky

Zveme Vás, připojte se k nám.

Energetický management

Energetickému managementu je v našich výrobních procesech odjakživa věnována velká pozornost - v neposlední řadě to jasným způsobem potvrzují naše vlastní zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v závodech Baruth, Gütersloh a Neumarkt.

V rámci energetického managementu provádíme energetické plánování v koordinaci se zúčastněnými úseky, jako je např. prodej, výroba a nákup. V průběhu roku je energetické plánování v krátkých časových intervalech průběžně aktualizováno vzhledem k předpovídaným odhadům a skutečné spotřebě.

Vyjdeme-li z energetické výchozí základny, která byla ve všech závodech zjištěna jednotně v roce 2011, jsou údaje o využití a spotřebě energie pravidelně stanovovány a analyzovány. Energetické katastry, které jsou přitom vytvářeny, se pravidelně aktualizují.

Podklad pro stanovení energetického potenciálu pro zlepšení tvoří databáze energetických katastrů. V rámci energetického hodnocení jsou sledovány změny nejdůležitějších částí energetického managementu, jako např. spotřeba energie, energetické ukazatele, energetická opatření a energetické cíle. Hodnocení ověřuje vzniklé trendy, a tedy také účinnost plánovaných a provedených opatření

Životní prostředí a trvalá udržitelnost

Tvořit budoucnost, pro kterou stojí za to žít, můžete jen, když přemýšlíte a jednáte v souladu s principy trvalé udržitelnosti. My u Pfleiderera pro to děláme vše, co je v naší moci. U veškerých aktivit společnosti tedy dbáme na jejich bezpodmínečnou trvalou udržitelnost.

Na všech úrovních – ekonomické, ekologické i sociální: Naše produkty vyrábíme nejen s maximální pečlivostí, ale zhotovujeme je v rámci certifikovaného systému environmentálního managementu. A neseme mimořádnou odpovědnost nejen jako výrobci, ale také jako zaměstnavatelé: Proto v naší společnosti dbáme na kulturu důvěry zaměřenou na jednání vycházející z principů vlastní odpovědnosti. Trvalou udržitelnost, ze které těžíte – díky produktům šetřícím životní prostředí, angažovaným pracovníkům a maximální spokojenosti.