Oblasti použití

Výroba nábytku a provedení interiérů
Ochrana před požárem

Vlastnosti výrobku

Různé dekory a struktury
Antimikrobiální
Vhodné pro styk s potravinami
Těžce hořlavé

Oblasti použití

Preventivní ochrana před požárem v oblasti dekorací. Při vybavování interiérů na obložení stěn a stropů, vestavby, dělicí prvky a nábytek, v průmyslových a správních stavbách, ve školách, sportovních a víceúčelových halách, v hotelích a pečovatelských zařízeních.

Certifikáty

Kvalitě FSC® k dostání

Ochranné známky FSC na dřevě a výrobcích ze dřeva představují transparentnost a důvěryhodnost po celém světě. Zajišťují, aby se lidé a příroda chovali spravedlivě a zodpovědně a aby je bylo možné nalézt po celém světě na neustále se rozvíjejícím sortimentu výrobků.

Kvalitě PEFC™ k dostání

PEFC je největší institucí pro zajištění a marketing udržitelné hospodaření s lesy prostřednictvím nezávislého systému certifikace. Dřevo a výrobky ze dřeva s PEFC těsněním jsou prokazatelně odvozeny z ekologicky, hospodářsky a sociálně udržitelného lesního hospodářství.

Průřez produktu

Formáty

Délka (mm)Šířka (mm)Celková tloušťka (mm)Struktury
2.655 2.100 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 FM | MO | MP | RU | SD | SM | VV
2.800 2.100 16 | 19 AH | FM | HG | LI | ML | MO | MP | NH | NW | RU | SD | SM | SX | VV
5.310 2.100 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 FM | MO | MP | RU | SD | SM | VV
5.600 2.100 16 | 19 AH | FM | LI | ML | MO | MP | NH | NW | RU | SD | SM | SX | VV

Dostupné struktury

Vlastnosti výrobku

Norma produktu

 • EN 14322

Nosný materiál

 • PremiumBoard Pyroex
 • Těžko hořlavá dřevotřísková deska, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorách podléhajících zvýšeným požadavkům na chování při požáru.

Reakce na oheň

 • Těžce hořlavé
 • B-s2,d0 | C-s2,d0 závislé od dekoru (EN 13501-1)

Emisní třída formaldehydu

 • E1 E05

Antimikrobiální účinek

 • Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér - Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196

Bezpečnost výrobku

 • Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace.
 • Povrch je fyziologicky nezávadný a pro kontakt s potravinami přípustný (podle Nařízení Komise (EU) č. 10/2011).

Zvláštnosti

 • Struktury LI / ML: Dostupný program dekorů na vyžádání
 • Na vyžádání jsou k dispozici tištěné dekory s odolnou krycí vrstvou (overlay). Dodatečná krycí vrstva se doporučuje u horizontálních silně namáhaných ploch. Na povrchu bez krycí vrstvy je možný malý rozdíl v odstínu.

Manipulace s produktem

Zpracování

 • Možnost opracování nástroji osázenými tvrdými kovy na běžných strojích k opracování dřeva.
 • Přísady zpomalující hoření a barviva obsažená v nosné látce mohou vytvářet na nástrojích usazeniny, tímo současně zkracovat jejich trvanlivost. Ve výjimečných případech může být narušena přilnavost lepidel.

Ohranění

 • Vhodné jsou silné i tenké hrany.
 • Jako lepidla se doporučují tavná EVA- a PUR-lepidla.

Technologie kování

 • Vhodné jsou všechny rozebíratelné a nerozebíratelné spojovací materiály pro masivní dřevo a dřevěné materiály.

Vestavba a montáž

 • Před opracováním a montáží je nezbytná dostatečná klimatizace. Prostory samotné je třeba přitom dostatečně klimatizovat podle dalšího využití.
 • Zásadně, prosím, dbejte na odborné zpracování a montáž podle aktuálního stavu techniky.

Skladování, manipulace a doprava

 • Na rovném, celoplošném podkladu (např. na paletách), chráněné před vlhkostí v suchých, větraných prostorách. Nekryté sklady nebo tak zvané přístřešky nejsou vhodné. Nezastřešené sklady nebo přístřešky s volnou střechou nejsou vhodné.
 • Jakékoli nesprávné skladování může bez ohledu na dobu jeho trvání způsobit nevratné poškození (desek).
 • Cizí tělesa a hrubé nečistoty ve stohu desek mohou způsobit otlačení a poškození povrchu.
 • Při přepravě stohů desek je potřeba použít dostatečně velké a stabilní podložky, např. palety. Desky musí být ve stohu zajištěny proti posouvání.
 • Desky se nesmějí po sobě posouvat ani přetahovat jedna přes druhou; měly by být zvedány ručně nebo jednotlivě za použití přísavných držáků
 • Chraňte před vlhkostí vzduchu a působením vlhka.
 • Kvůli ochraně vysoce kvalitních povrchů dodává Pfleiderer lakované plochy opatřené ochrannou fólií. Ochranná fólie musí být odstraněna co nejdříve po zpracování - nejpozději však po 6 měsících - aby bylo zajištěno odstranění fólie beze zbytků. Fóliové desky nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření (UV záření).

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

 • Používejte prosím pro jednotlivé činnosti příslušné osobní ochranné vybavení.

Čištění a péče

 • Povrchy je možno čistit vodou a šetrnými čisticími prostředky.
 • Bezpodmínečně se vyvarujte použití čisticích prostředků, utěrek a houbiček, které obsahují abrazivní částice.
 • K odstranění úporných nečistot je možné použít běžné čisticí prostředky určené pro plastové povrchy. Před prvním použitím doporučujeme provést zkoušku na takovém místě, kde to není vidět.

Likvidace

 • Doporučuje se energetické využití surovin v zařízeních schválených k tomuto účelu.

Vzorek

Chcete se dozvědět více?

Kontaktujte nás. Jsme tady pro vás.

Dotazy na produkt a obchodní oddělení

+49 (0) 9181 28 - 480