Úsilí bylo odměněno

Ohlédneme-li se zpět, rychle si uvědomíme, že tento úspěch nebyl od začátku samozřejmý. Před sedmi lety byly naše tržní podíly ve francouzském obchodě ještě poměrně malé a společnost Pfleiderer hrála relativně malou roli. Do té doby se zaměřovala spíše na průmyslové segmenty. Z tohoto důvodu se tehdy rozhodlo přehodnotit a oživit strategii pro nasazení v obchodě: stěžejními body se staly marketing, výběrová řízení, blízkost k zákazníkům a logistika. Skutečnost, že dnes byl Pfleiderer oceněn jako nejlepší dodavatel dřeva ve Francii, je výsledkem našeho značného úsilí!

Dnešní postavení na trhu a potěšující ocenění, kterého jsme dosáhli, jsou pro naši společnost něčím velmi výjimečným. Jedná se totiž o úspěch našeho francouzského prodejního týmu ve spolupráci se všemi odbornými odděleními v závodech a administrativě. Kromě našich místních prodejních týmů spolupracuje totiž pro všechny exportní trhy, jako je Francie, také produktový management, marketing, výroba, logistika, náš tým pro udržitelnost a mnoho dalších oddělení.  

Jsme na toto ocenění velmi hrdí a rádi bychom poděkovali všem zúčastněným za jejich přínos a vynaložené úsilí.

PFLEIDERER V ROZHOVORU S PANEM NICOLASEM GUERZIDEREM, MANAŽEREM PRODEJE VE FRANCII

Pfleiderer: Pane Guerzidere, mohl byste se prosím krátce představit a vysvětlit svou pozici ve společnosti Pfleiderer?

Nicolas Guerzider: S radostí! Jsem Nicolas Guerzider, výkonný ředitel francouzské pobočky společnosti Pfleiderer. Celou svou profesní kariéru jsem strávil v německých průmyslových podnicích, včetně 18 let ve výrobě a distribuci produktů pro frankofonní trh v oblastech stavebnictví, interiérového designu a nábytku. Francouzskou pobočku společnosti Pfleiderer řídím téměř osm let.

Pfleiderer: Nebopan, jedna z předních organizací pro nákup materiálů na bázi dřeva ve Francii, ocenila Pfleiderer za nejlepšího dodavatele těchto materiálů v roce 2023. Čím je toto ocenění výjimečné?

Nicolas Guerzider: Toto ocenění je pro naši společnost velmi důležité. Nebopan je národní síť středních a velkých společností v profesionálním obchodu se dřevem se specifickými požadavky. Ocenění pro nejlepšího dodavatele je uznáním dlouholeté intenzivní práce a úzkých vztahů se společností Nebopan, která je mimořádně náročnou organizací.

Pfleiderer: Jaké vlastnosti z vás z hlediska vedoucího prodeje pro francouzský trh dělají dobrého dodavatele?

Nicolas Guerzider: Naslouchání, vstřícnost a blízkost vůči našim partnerům. Jsme vždy připraveni přijmout jejich výzvy a podpořit je. Náš úspěch je úzce spojen s tím jejich a tato vzájemná důvěra je naší silnou stránkou.

Pfleiderer: Co dělá společnost Pfleiderer nejlepším dodavatelem desek na bázi dřeva ve Francii v roce 2023? Jaké faktory k tomuto ocenění vedly?

Nicolas Guerzider: To, že jsme byli vybráni, vysvětluje několik faktorů. Pfleiderer nabízí nejkomplexnější sortiment na trhu, od výroby dřevotřískových a dekorativních desek až po MDF, HDF, potažené a HPL laminátové desky. Mezi důvody, které hrály roli v tomto rozhodnut, patří kvalita našich produktů, naše neustálé inovace a náš závazek ke spolehlivým dodávkám. Naše zkušené týmy jsou navíc schopny pružně reagovat na měnící se požadavky našich partnerů.

Pfleiderer: Jakou roli hraje v tomto kontextu udržitelnost?

Nicolas Guerzider: Udržitelnost a ESG (Environment, Social Governance) jsou jádrem naší společnosti. Ostatně, naše firemní strategie a strategie udržitelnosti jsou vzájemně přímo propojeny. To ovlivňuje a určuje celé naše podnikové jednání, pokud jde o odpovědnost vůči životnímu prostředí, udržitelné zásobování, produkty šetrné k životnímu prostředí a etické obchodní chování. Zavázali jsme se snižovat náš dopad na životní prostředí, získávat dřevo udržitelným způsobem a poskytovat výrobky šetrné k životnímu prostředí, stejně jako prosazovat vysoké etické standardy v našich obchodních vztazích. Téma udržitelnosti je pevně ukotveno jako nedílná součást našeho podnikového řízení a procesů, a je proto rozhodujícím faktorem úspěchu. A my jsme hrdí na to, že jsme taková přirozeně udržitelná společnost.

Pfleiderer: Pane Guerzidere, děkujeme Vám za tento rozhovor!

Nicolas Guerzider: Já děkuji Vám!