Nová definice učebny - souhrnná škola Willyho Brandta v Kolíně nad rýnem

Obrázek ukazuje komunitní prostor v budově školy.
© kloeters | tebroke PartGmbB

Jakmile budova školy začne stárnout, bývá obtížné koordinovat praktické, finanční i koncepční požadavky na výuku i stavební objekt. Novostavba souhrnné školy Willyho Brandta v Kolíně ukazuje, jak promyšlené řešení dokáže takové problémy překonat.

Za běžného provozu

V roce 2017 bylo jasné, že škola na pravém břehu Rýna v Kolíně trpí narůstajícími technickými i bezpečnostními nedostatky. Zpočátku se uvažovalo o dočasném přemístění žaček a žáků do náhradního objektu, demolici staré budovy a postavení nové. Nakonec však bylo rozhodnuto areál přebudovat na standard pasivního domu, a to za provozu – bez dočasného přemístění do systémové budovy. Z důvodu prostorových podmínek byl schválen návrh na rozmístění čtyř budov na hranici pozemku; tím vznikla nejdelší škola v Kolíně o délce téměř 200 m. Celý komplex je doplněn volně stojícím solitérním objektem, který slouží jako pedagogické centrum, menza a prostor pro učitele, příp. jako kanceláře. Solitérní objekt a budovy s učebnami jsou propojeny spojovací stavbou, která jako foyer tvoří střed školy a je hlavním společným prostorem.

Moderní pedagogická koncepce

Souhrnná škola Willyho Brandta pracuje od svého založení v roce 1975 s koncepcí ročníkových klastrů. Ta se v aktualizované podobě odráží i v novostavbě podle návrhu společnosti Hahn Helten & Assoziierte Architekten GmbH. V nových budovách jsou jednotlivé ročníky sekundárních stupňů 1 a 2 rozmístěny ve třech podlažích, vždy jako samostatné ročníkové klastry. Velmi zjednodušeně to lze popsat tak, že studenti mají k dispozici další prostory, v nichž se mohou pohybovat a setkávat skupiny se stejným zaměřením mimo tradiční třídní kolektivy. To usnadňuje diferenciaci koncepcí výuky a výkonnostních stupňů, podporuje vytváření sociálních skupin a výsledkem je celkově lepší komunikace v celé škole.

Přehledně

Objekt:Souhrnná škola Willyho Brandta, Kolín nad Rýnem
Návrh & koncepce: Hahn Helten & Assoziierte Architekten GmbH, Aachen
Koncepce vnitřní architektury:kloeters | tebroke, Cáchy
Vybavení klastrů nábytkem, akustické obklady stěn, menza, vestavěný nábytek v jednotlivých třídách:Tischlerei Formsache, Bielefeld
Provedení interiérů: Lindner Group, Arnstorf
Dokončení:2020

 

Akcenty a kvalita prostoru daná provedením interiérů

U interiérů školy byla zvláštní pozornost věnována kromě funkčnosti vysokým požadavkům na estetiku. Student by měli prostředí vnímat jako motivující, samotný prostor by měl pozitivně podporovat školní atmosféru. Atraktivní barevná koncepce, neotřelé tvary a vysoce kvalitní materiály podtrhují charakter školy a vyjadřují uznávané hodnoty, které i po letech přispívají k minimalizaci vandalismu. Cílem je srozumitelná materialita – beton, sklo a dřevo jako březový multiplex, s barevným zdůrazněním žlutými tóny v celém objektu.

Perfektní soulad tvarů a funkcí

Při realizaci prostor klastrů i u obkladů stěn v menze se produkty firmy Pfleiderer postaraly o to, aby koncepce budovy důsledně odpovídala funkčním požadavkům na provoz školy. U vybavení klastrů nábytkem byl na prohlubně sedadel využit robustní materiál Duropal HPL ve žlutých tónech, použitých u akcentů v celé budově. To vyvolává dojem prostoru vyčleněného z ostatního vybavení zhotoveného z březového mutiplexu. Podobná sedadla jsou zapuštěna i do výklenků stěn v dlouhých chodbách školních budov, takže velká část komunikačních ploch může sloužit jako pobytový prostor pro studenty. Duropal byl použit i u akustických stěnových systémů v prostorách menzy. Opláštění z příčně drážkovaného vysokotlakého laminátu je zárukou požadované dlouhé životnosti.

Chcete se dozvědět více?