Oblasti použití

Skladová technika

Vlastnosti výrobku

Broušené
Těžce hořlavé
Nosné prvky
Oblasti použití – neomezené

Certifikáty & ocenění

Certifikát FSC

Forest Stewardship Council (FSC) je celosvětová nezisková organizace, která podporuje odpovědné lesní hospodaření po celém světě. FSC definuje standardy odpovědného lesního hospodaření podle stanovených zásad, které jsou vypracovány a podporovány zúčastněnými stranami z environmentálního, sociálního a ekonomického sektoru.

Certifikát PEFC

PEFC je největší institucí pro zajištění udržitelné hospodaření s lesy prostřednictvím nezávislého systému certifikace. Dřevo a výrobky ze dřeva s PEFC těsněním jsou prokazatelně odvozeny z ekologicky, hospodářsky a sociálně udržitelného lesního hospodářství.

Shodě CE

Označení CE dokumentuje, že zboží je v souladu s požadavky Evropské unie na bezpečnost a ochranu zdraví. Cílem je zaručit bezpečné, bezchybné a kvalitní zboží na všech evropských trzích.

Průřez produktu

Formáty

Délka (mm)Šířka (mm)Tloušťka (mm)
5.3102.10038
5.6002.10038

Vlastnosti výrobku

Norma produktu

  • DIN EN 312-P4

Reakce na oheň

  • B-s2,d0 (EN 13501-1)

Rozsah platnosti CE

  • EN 13986:2004 +A1:2015
  • Desky k nosným účelům k použití v suchých oblastech.

Emisní třída formaldehydu

  • E1 E05

Chcete se dozvědět více?

Kontaktujte nás. Jsme tady pro vás.

Dotazy na produkt a obchodní oddělení

+49 (0) 91 81 28 48 0