Default layout

This is the default layout provided by the EzPublishLegacyBundle. To override it, you can use the following configuration:

    # In ezpublish.yml or any imported config file.
    # Replace "my_siteaccess" to a valid SiteAccess or SiteAccess group name.
    ezpublish_legacy:
      system:
        my_siteaccess:
          view_layout: YourBundle::pagelayout.html.twig
  

The legacy generated content

Domyślny widok obiektu. Kliknij tutaj w celu stworzenie własnego szablonu , ID węzła: 664, ID obiektu: 1055

Musterkorb

Musterkorb

wishlist

Tak

Nie powiązane