Zarząd

Dirk Hardow, Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny

Dirk Hardow, Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny

Dirk Hardow (urodzony w 1965 r.) jest absolwentem Uniwersytetu Technicznego w Hamburgu, gdzie w 1993 r. uzyskał dyplom w dziedzinie Inżynierii Przemysłowej i Zarządzania (niem. „Hochschulübergreifender Studiengang Wirtschaftsingenieur“). Od 2011 r. związany był z amerykańskim koncernem Owens – Illinois Inc. W ramach struktur Owens - Illinois Inc. pełnił funkcję m.in. Wiceprzewodniczącego ds. Operacji Europejskich (sierpień 2011 – maj 2015 r.), a od października 2013 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Vetrerie Meridionali, spółki zajmującej się produkcją szkła. Ponadto, od czerwca 2015 r. Dirk Hardow pełnił funkcję Generalnego Menedżera na Europę Południowo-Wschodnią i odpowiadał za działalność operacyjną 11 fabryk we Włoszech i na Węgrzech. Od października 2011 r. do kwietnia 2013 r. pełnił również funkcję członka rady dyrektorów w Maltha Groep BV, spółce zajmującej się recyklingiem szkła. Wcześniej przez kilkanaście lat pracował na kierowniczych stanowiskach m.in. w Cremer-Group, Rohm and Hass Company oraz H.B. Fuller Company.

 

Do składu Zarządu Pfleiderer Group dołączył 1 listopada 2016 r.

X