Rada Nadzorcza

Tod Kersten

Tod Kersten jest absolwentem Uniwersytetu Yale, gdzie uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie biologii (w 1984 r.) (ang. bachelor's of Science in Biology). Ukończył również przyspieszony kurs w zakresie rachunkowości finansowej zakończony uzyskaniem tytułu zawodowego w Szkole Biznesu Kogod na Uniwersytecie Amerykańskim (w 1987 r.) (ang. Kogod School of Business at American University). Pan Kersten posiada 25 letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierowniczych w dużych międzynarodowych spółkach, jak również w świadczeniu usług doradztwa finansowego. Pełnił funkcję wiceprezesa oraz członka zarządu w spółce Enterprise Credit Corporation (w latach 1991 — 1994), zajmującej się udzielaniem finansowania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Pracował na stanowisku dyrektora wykonawczego Polskiego Funduszu Rozwoju (ang. Polish Bank Development Fund) (w latach 1994 - 1995) i świadczył usługi doradztwa na rzecz Narodowego Banku Polskiego w związku z restrukturyzacją Pierwszego Komercyjnego Banku w Lublinie. W latach 1995 - 1997 Tod Kersten pełnił funkcję doradcy w Ministerstwa Finansów USA (ang. US Treasury Advisor in the Ministry of Finance) i świadczył usługi doradztwa w zakresie restrukturyzacji oraz wdrożenia program prywatyzacji Banku Handlowego. Następnie dołączył do zespołu londyńskiego oddziału firmy Lazard, będącej wiodącym na świecie podmiotem zajmującym się doradztwem finansowym oraz zarządzaniem aktywami, gdzie w 1998 r. objął stanowisko zastępcy dyrektora, a następnie funkcję dyrektora. W latach 2002 - 2006 w strukturach Enterprise Investors był odpowiedzialny za pozyskiwanie środków finansowych oraz obsługę dużych transakcji wyjścia z inwestycji (75 mln USD +), wykonując jednocześnie różne inne zadania w obszarze inwestycji. Był również zaangażowany w prowadzenie, prowadził samodzielnie lub współprowadził różne oferty wtórne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W październiku 2006 r. Pan Kersten ponownie dołączył do firmy Lazard, gdzie objął stanowisko dyrektora zarządzającego i kierownictwo nad praktyką firmy Lazard w regionie Europy Środkowo- Wschodniej. Po opuszczeniu firmy Lazard w maju 2009 r. objął stanowisko dyrektora zarządzającego w spółce Daiwa Corporate Advisory, gdzie do dnia dzisiejszego kieruje centralą Daiwa na Europę Środkowo-Wschodnią w Warszawie (obecnie DC Advisory).

X