Rada Nadzorcza

Stefan Wegener

Stefan Wegener ( urodzony w 1964 roku) ukończył wydział Chemii na Uniwersytecie Johana Gutenberga w Mainz oraz posiada tytuł doktora uzyskany w Instytucie Badań Polimerów Maxa Plancka w Mainz. Pan Stefan Wegener pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego oraz Dyrektora Generalnego w firmie BASF Printing Systems ( podmiot zależny BASF), jak również Wiceprezesa BASF AG. Pracował również w A.T.Kearney’s Process Industries Practice jako konsultant a następnie pełnił funkcję Wiceprezesa/Dyrektora Operacyjnego w Flint Group ( globalna firma chemiczna z przychodami na poziomie 2,5 mld EUR) gdzie między innymi był odpowiedzialny za integrację firm po ich połączeniu. Od 2008 do 2014 roku pracował jako Partner w firmie CVC Capital Partners, największym europejskim funduszu Private Equity gdzie zajmował się przede wszystkim planami tworzenia wartości i usprawnieniem działalności operacyjnej firm wchodzących w skład portfolio, pełniąc również funkcję interim managera m.in. w firmie Sunrise Telecommunications AG z Zuricha. Od 2014 roku pracuje jako niezależny konsultant dla korporacji, przedsiębiorstw rodzinnych oraz funduszy typu Private Equity oraz Family Offices.

X