Ład koraporacyjny

Dobre praktyki

Dobre praktyki

Dobre praktyki spółki notowanej na GPW w Warszawie

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie, Radzie Nadzorczej i kadrze kierowniczej bezpośrednio raportującej do Zarządu Pfleiderer Group S.A.

X