Ład koraporacyjny

Audytor

Audytor

Informacja o obowiązującej w Spółce regule dotyczącej zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

W spółce Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) nie obowiązuje szczególna reguła dotycząca zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Dane obecnego audytora:

KPMG Audytor

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Ul Inflancka 4A

00-189 Warszawa

Polska

Tel. +48 22 526 11 00

Fax +48 22 528 10 09

E-mail kpmg@kpmg.pl

Internet www.kpmg.pl

X