Grupa Pfleiderer

Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe

Pfleiderer Group jest producentem wyrobów drewnopochodnych. Głównymi odbiorcami produktów jest przemysł meblowy i budownictwo. Rynek DACH (Niemcy, Austria i Szwajcaria) oraz rynek polski są największymi w swoich regionach (Europa Zachodnia i Wschodnia) pod względem sprzedaży wolumenowej płyt w Europie.

Rynek meblarski:

Wg Eurostatu w 2015 roku europejski rynek meblarski wart był 80,8 mld euro. Niemcy, Wielka Brytania oraz Polska posiadały blisko 38% udział w europejskim rynku produkcji mebli w 2015 roku wobec 32,4% w 2007 roku. Największy udział na poziomie 18% miały w 2015 roku Niemcy, a nominalna wielkość niemieckiego rynku wyniosła 14,5 mld euro. Drugim pod względem wielkości jest rynek Wielkiej Brytanii – 8,8 mld euro w 2015 roku. Polska jest trzecim najszybciej rosnącym rynkiem – 7,1 mld euro w 2015 roku.

Prognozowana dynamika wzrostu wybranych rynków w Polsce

2.4

 

Editable Content:

Europa Wschodnia to dynamicznie rozwijające się gospodarki pobudzane przez korzystny wpływ zmian strukturalnych, których wzrost napędzany jest głównie nowymi inwestycjami budowlanymi. Widoczna jest tendencja zwiększających się wymagań konsumentów, które zrównują się z wymaganiami na rynkach Europy Zachodniej, co przekłada się na zwiększenie popytu na produkty o wyższej wartości dodanej, czyli o wyższej rentowności. Sprzyja temu także coroczny wzrost zamożności mieszkańców tej części Europy. Ważnym elementem jest eksport, którego głównym kierunkiem w przypadku Polski są Niemcy, a istotną rolę odgrywają także Wielka Brytania i Holandia. Pomimo regularnych inwestycji w nowe moce produkcyjne, podaż nadal rośnie wolniej niż popyt. 

W 2015 roku liczba wydanych pozwoleń na budowę oraz tych aktualnie prowadzonych wyniosła 220 598 i była większa o 5,4% niż w 2014 roku (zgodnie z danymi Destatis – niemieckiego urzędu statystycznego). W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku liczba ta sięgnęła 116 717 i była większa o 13,1% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Z kolei liczba wydanych mieszkań w 2015 roku wyniosła 308 687 (+8,4% rok do roku), a w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku 182 820 co było wynikiem aż o 30,4% lepszym niż przed rokiem. Perspektywy przed niemieckim rynkiem są pozytywne, co pokazuje poniższy wykres, chociaż prognozowane dynamiki wzrostowe są mniejsze niż w przypadku Polski. Trzeba mieć jednak na uwadze, że rynek niemiecki jest większy i stabilniejszy.

Prognozowana dynamika wzrostu wybranych rynków w Niemczech

2.5

 Editable Content:

W Europie Zachodniej funkcjonują duże i stabilne rynki budowlane i meblarskie, gdzie popyt związany jest głównie z usługami remontowymi. Widoczny jest rosnący popyt na produkty o dobrych właściwościach technicznych i estetycznych, co przekłada się na konieczność dostarczania bardziej doprecyzowanych produktów o wyższej jakości. Notowany wzrost wolumenów sprzedaży jest powolny, ale stabilny. Rynkom sprzyja otoczenie makroekonomiczne.

Ceny drewna, czyli podstawowego materiału wykorzystywanego przez Spółkę w produkcji, znacznie spadły na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

Procentowa zmiana ceny drewna, kleju i energii

Powyższy wykres przedstawia procentową zmianę ceny materiałów w II kw. 2015 i 2016 roku w relacji do ceny z I kw. 2014 roku. Niższe ceny węgla wynikają między innymi z dobrej sytuacji ekonomicznej i dużej ilości drewna z recyklingu, które jest tańsze. Wpływ na ceny mają także cieplejsze zimy, co w konsekwencji zmniejsza popyt na drewno używane do ogrzewania mieszkań. Ceny drewna powinny pozostać na zbliżonym poziomie w kolejnych okresach.

Pod względem mocy produkcyjnych Pfleiderer Group jest liderem na rynku polskim i niemieckim. Na rynku europejskim zajmuje trzecią pozycję zgodnie z danymi za II kw. 2015 roku przedstawionymi w prezentacji Spółki z 21 sierpnia 2015 roku, z mocami na poziomie 3,1 mld m sześciennych. Największe moce produkcyjne posiadał Kronospan – 10,6 mld m sześciennych, a drugi pod tym względem był Egger – 5,4 mld m sześciennych. Udział 10 największych podmiotów w łącznych zdolnościach produkcyjnych wynosił 66%.

X