Dane finansowe

Podstawowe dane finansowe

mln   euro

3 kw. 2016 r.

3 kw. 2015 r.

zmiana 3kw./3kw.

1-3 kw. 2016

1-3 kw. 2015

zmiana 1-3kw./1-3kw.

2015 r.

2014 r.

zmiana r/r

Przychody

237,3

244,4

-2,9%

726,6

741,9

-2,1%

984,5

959,9

+2,6%

EBITDA

25,4

26,7

-4,9%

77,2

87,2

-11,5%

119,2

121,4

-1,8%

Znormalizowana   EBITDA

38,0

31,5

20,6%

108,4

96,0

+12,9%

132,3

119,7

+10,6%

Zysk netto

9,4

1,1

754,6%

13,5

15,1

-10,4%

24,1

28,7

-16,1%

Łączne   zadłużenie netto

258,0

268,5

-3,7%

258,0

268,5

-3,7%

243,5

323,7

-24,8%

Dźwignia netto

1,8x

2,1x

-

1,8x

2,1x

-

1,8x

2,7x

-

X