Aktualności

Pfleiderer Group

Pfleiderer Grajewo S.A. pomyślnie zamyka przejęcie Pfleiderer GmbH, tworząc nową Grupę Pfleiderer

 

  • Pfleiderer Grajewo S.A. kończy rejestracjępodwyższenia kapitału zakładowego i przejęcie Pfleiderer GmbH
  • Pfleiderer Grajewo S.A. skupi sięw pełni na przeprowadzeniu integracji Pfleiderer Grajewo i Pfleiderer GmbH, by wykorzystaćpołączone silne strony zintegrowanej Grupy Pfleiderer i osiągnąćsynergie na poziomie do 30 mln EUR do końca 2018 roku
  • Wśród nowych członków nowej Rady Nadzorczej, która mazostaćpowołana podczas lutowego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, znajdąsiędoświadczeni polscy specjaliści oraz eksperci branżowi
  • Po rejestracji nowych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”), Strategic Value Partners LLC, poprzez fundusze, którymi zarządza lub którym doradza („SVPGlobal“)będzie posiadał ok. 25,9% akcji Pfleiderer Grajewo S.A.; a Atlantik S.A. będzie w posiadaniu ok. 25,3% akcji

 

Pfleiderer Grajewo ogłosił wczoraj zakończone sukcesem zamknięcie transakcji, będące ostatnim dużym krokiem na drodze do stworzenia nowej Grupy Pfleiderer. Transakcja kładzie podwaliny pod pełną integrację Pfleiderer Grajewo i Pfleiderer GmbH. Wszystkie nowe akcje emitowane w ramach podwyższenia kapitału zostały zarejestrowane, a przejęcie Pfleiderer GmbH zostało sfinalizowane.

 

„Ta bardzo złożona transakcja, która obejmowała odwrotne przejęcie Pfleiderer GmbH przez Pfleiderer Grajewo przyczyniła się do powstania jednej z wiodących polskich spółek, a tak że silnego lidera rynku w Europie. Teraz skupimy się na jeszcze większym zbliżeniu i wykorzystaniu połączonych silnych stron”– powiedział Michael Wolff, CEO Grupy Pfleiderer.

 

Proces integracji, rozpoczęty z powodzeniem w ubiegłym roku, zostanie zakończony zgodnie z planem. Zakłada się, że pełna integracja Pfleiderer Grajewo i Pfleiderer GmbH przyniesie do końca 2018 r. synergie w wysokości do EUR 30 mln rocznie. Do końca lutego Grupa zamierza zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie, podczas którego powołana zostanie nowa Rada Nadzorcza, której skład odzwierciedlać będzie zmiany własnościowe. Kandydaci na nowych członków to doświadczeni polscy eksperci branżowi i specjaliści.

 

Transakcja obejmuje zakup lub objęcie 10.494.872 nowych i istniejących akcji przez SVPGlobal w ramach oferty publicznej i prywatnej oraz otrzymanie przez SVPGlobal 6.278.024 istniejących akcji od Atlantik w ramach spłaty w naturze. SVPGlobal będzie posiadał ok. 25,9% akcji Pfleiderer Grajewo, a udział Atlantik wyniesie ok. 25,3%. Udział pozostałych akcjonariuszy osiągnie 48,8%. Oczekuje się, że nowe akcje zostaną zarejestrowane w KDPW w ciągu najbliższych dni. Pfleiderer Service GmbH, podmiot pośrednio zależny od Atlantik, zaoferował 8.298.244 akcje w ofercie prywatnej. Dodatkowo, teraz kiedy reorganizacja Grupy Pfleiderer została zakończona, niektórzy interesariusze Atlantik otrzymają od Atlantik istniejące akcje Pfleiderer Grajewo.

 

Wpływy brutto z oferty publicznej wyniosły około 362 mln PLN i zostaną wykorzystane na sfinansowanie przejęcia Pfleiderer GmbH oraz na zmniejszenie zadłużenia powiększonej Grupy.

 

Łączne wartość brutto transakcji, włączając w to ofertę prywatną oraz akcje przekazane przez Atlantik jej wybranym wierzycielom w ramach spłaty w naturze, wynosić będzie ok. 744 mln PLN

X