Aktualności

Pfleiderer Group

Dobre wyniki Grupy Pfleiderer dzięki koncentracji na produktach z wartością dodaną oraz korzystnym warunkom rynkowym

W pierwszym półroczu Grupa Pfleiderer wypracowała solidny zestaw wyników. To m.in. efekt zakończonego na początku tego roku procesu prawnej oraz finansowej integracji jednostek biznesowych znajdujących się we wschodniej i zachodniej Europie.

 

Przychody netto w pierwszym półroczu wyniosły 489,3 mln EUR wobec 497,5 mln EUR w zeszłym roku. Na poziom sprzedaży negatywny wpływ miała presja cenowa oraz negatywny wpływ różnic kursowych w wysokości 14,6 mln EUR. Natomiast dzięki stabilnemu wzrostowi wolumenu sprzedaży przychody wzrosły o 9,2 mln EUR.

 

Znormalizowana EBITDA wyniosła 70,4 mln EUR i była o 9,2% wyższa niż w tym samym okresie zeszłego roku, dzięki wyższym wolumenom sprzedaży, korzystnym cenom zakupu materiałów oraz synergiom wygenerowanym dzięki integracji w ramach projektu ONE PFLEIDERER. Marża na poziomie EBITDA wyniosła 14,4% (wobec 13% marży EBITDA w I półroczu 2015 r.) i była wyższa od przyjętych założeń.

 

Na wyniki tego roku wypływ mają jednorazowe zdarzenia związane z poniesionymi w pierwszym półroczu nakładami na proces re-IPO (w wysokości 10,2 mln EUR) oraz kosztami prawnej i finansowej integracji jednostek biznesowych znajdujących się we wschodniej i zachodniej Europie (4,2 mln EUR).

Zaraportowana EBITDA, z uwzględnieniem powyższych zdarzeń, wyniosła 51,8 mln EUR (wobec 60,5 mln EUR w I półroczu 2015 r.). Zysk netto w omawianym okresie wyniósł 4,1 mln EUR wobec 14,0 mln EUR w I półroczu 2015 r.

 

„Zgodnie naszymi zapowiedziami, w pierwszym półroczu ponieśliśmy istotne, ale jednorazowe koszty związane wydatkami na re-IPO i proces pełnej integracji wschodniego i zachodniego segmentu. Natomiast dzięki konsekwentnej koncentracji na strategii rozwoju sprzedaży produktów wysokomarżowych oraz obserwowanym coraz większym synergiom wynikających z integracji Grupy, możemy powiedzieć, że w pierwszym półroczu wypracowaliśmy bardzo satysfakcjonujące wyniki.” - powiedział Michael Wolff, Prezes Grupy Pfleiderer.

 

„W drugiej połowie roku nadal będziemy skupiać się na wewnętrznej integracji Grupy - naszym celem jest usprawnienie procesów decyzyjnych oraz optymalizacja struktury operacyjnej. Chciałbym potwierdzić, że zamierzamy wygenerować oszczędności na poziomie przynajmniej 30 mln EUR do końca 2018 r.” – dodał.

 

W segmencie Europy Zachodniej Grupa odnotowała stabilny wzrost zarówno jeśli chodzi o sprzedaż (wzrost o 3,2% do poziomu 336,6 mln EUR) jak i znormalizowaną EBITDA (wzrost o 14,9% do poziomu 43,1 mln EUR). To głównie efekt wyższych wolumenów sprzedaży, szczególnie jeśli chodzi o produkty z wysoką wartością dodaną, na których osiągane są najwyższe marże (wzrost sprzedaży płyt MFC oraz laminatów HPL). Poprawa wyników nastąpiła pomimo rosnącej presji na ceny sprzedaży.

 

W segmencie Europy Wschodniej w I półroczu 2016 r. Grupa wypracowała przychody na poziomie 169,7 mln EUR, wobec 190 mln EUR w tym samym okresie zeszłego roku. Znormalizowana EBITDA wyniosła 25,7 mln EUR i była o 4,8% niższa (27 mln EUR w pierwszej połowie 2015 r.). Na wyniki segmentu wpływ miało głównie obniżenie obrotów w fabryce płyt HDF w Grajewie, presja cenowa związana z importem tańszych płyt z Białorusi i Ukrainy na polski rynek oraz negatywny wpływ różnic kursowych (4,4 mln EUR). Pozytywnie na wyniki wschodniego segmentu wpłynął istotny wzrost sprzedaży produktów z wartością dodaną, takich jak laminaty HPL. Zdolności produkcyjne na kluczowych liniach były niemal w pełni wykorzystane, co pozwoliło na efektywne rozłożenie kosztów stałych. W I półroczu Grupa podjęła także dodatkowe działania mające na celu wzrost efektywności operacyjnej, szczególnie w zakresie wydajności produkcji oraz kosztów związanych z podnoszeniem jakości.

 

W I półroczu nakłady inwestycyjne wyniosły 15,8 mln EUR, a strategiczne projekty realizowane są zgodnie z planem. Pod koniec lipca, cztery tygodnie przed zaplanowanym terminem, otwarto nową linię lakierniczą w zakładzie w Grajewie. To warta 5 mln EUR inwestycja, która pozwoli na zwiększenie o 30% mocy produkcyjnych w zakresie lakierowanych płyt HDF w zakładzie w Grajewie. Inwestycja ta została zrealizowana w ramach prowadzonego przez Grupę Pfleiderer programu 4Pack Project. To czteropak inwestycyjny, na którego realizację przewidziano 10 mln EUR, a zakończy się pod koniec 2016 roku. Natomiast w marcu sfinalizowana została inwestycja związana z linią do produkcji blatów w Wieruszowie. Dzięki niej Grupa zwiększa produkcję oraz poprawia swoją konkurencyjność w segmencie blatów kuchennych.

X