Aktualności

Pfleiderer Group

Dirk Hardow został powołany na stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora Operacyjnego Pfleiderer Grajewo S.A.

W dniu 15 września 2016 r., ze skutkiem od dnia 1 listopada 2016 r., w skład Zarządu Spółki został powołany Pan Dirk Hardow - obejmie on funkcję Członka Zarządu Spółki oraz Dyrektora Operacyjnego.

 

Dirk Hardow jest absolwentem Uniwersytetu Technicznego w Hamburgu, gdzie w 1993 r. uzyskał dyplom w dziedzinie Inżynierii Przemysłowej i Zarządzania (niem. "Hochschulübergreifender Studiengang Wirtschaftsingenieur"). Pan Dirk Hardow od 2011 r. związany był z amerykańskim koncernem Owens - Illinois Inc. W ramach struktur Owens - Illinois Inc. pełnił funkcję m.in. Wiceprzewodniczącego ds. Operacji Europejskich (sierpień 2011 - maj 2015 r.), a od października 2013 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Vetrerie Meridionali, spółki zajmującej się produkcją szkła. Ponadto, od czerwca 2015 r. Pan Dirk Hardow pełnił funkcję Generalnego Menedżera na Europę Południowo-Wschodnią i odpowiadał za działalność operacyjną 11 fabryk we Włoszech i na Węgrzech. Od października 2011 r. do kwietnia 2013 r. pełnił również funkcję członka rady dyrektorów w Maltha Groep BV, spółce zajmującej się recyklingiem szkła. Wcześniej przez kilkanaście lat pracował na kierowniczych stanowiskach m.in. w Cremer-Group, Rohm and Hass Company oraz H.B. Fuller Company.

X