Aktualności

Pfleiderer Group

Pfleiderer Group notuje wzrost marży EBITDA dzięki koncentracji na produktach z wartością dodaną

 

W okresie trzech kwartałów 2016 r. Pfleiderer Group wypracował zestaw bardzo dobrych wyników finansowych. Projekt „JEDEN PFLEIDERER” z powodzeniem realizuje kolejne etapy prowadzące do pełnej integracji Grupy. Proces ten ma pozwolić na uwolnienie potencjału dalszego wzrostu.

 

Skonsolidowane przychody netto wypracowane w ciągu 9 miesięcy wyniosły 726,6 mln EUR wobec 741,9 mln EUR w zeszłym roku. Na poziom sprzedaży negatywny wpływ miała presja cenowa oraz negatywny wpływ różnic kursowych w wysokości 23,6 mln EUR. Pozytywny wpływ na poziom przychodów miały natomiast: wzrost wolumenu sprzedaży w Segmencie Zachodnim (o 21,1 mln EUR) i korzystne ceny materiałów wykorzystywanych w produkcji.

 

Przy nieznacznie niższym poziomie przychodów, znormalizowana EBITDA wzrosła o 12,9% i wyniosła 108,4 mln EUR. Marża na poziomie EBITDA wzrosła do 14,9% i była wyższa od przyjętych dla tego okresu założeń.

 

„Z sukcesem realizowane są kolejne etapy projektu „ONE PFLEIDERER”. Wyniki zanotowane po 3 kwartałach 2016 r. pokazują, że sytuacja finansowa Grupy jest bardzo dobra. Kluczowy jest dla nas duży popyt na wszystkie grupy produktów, w szczególności te o wyższej wartości dodanej, wzrost EBITDA po wyłączeniu wpływu zdarzeń jednorazowych o 12,9% oraz poprawa marży. Wyniki są powyżej naszych oczekiwań, również jeśli chodzi o efekt działań optymalizacyjnych związanych z pełną integracją Grupy.”

 

„W ramach projektu ONE PFLEIDERER osiągamy zakładane cele, a zrealizowane do końca września oszczędności wyniosły 16,4 milionów EUR. Pragniemy potwierdzić, że naszym celem jest osiągnięcie oszczędności kosztowych w wysokości co najmniej 30 milionów EUR do końca 2018 roku. Pracujemy nad nową strategią rozwoju z perspektywą do 2020 r., chcemy ją zaprezentować uczestnikom rynku kapitałowego pod koniec pierwszego kwartału 2017 roku.”

Michael Wolff, Prezes Zarządu Pfleiderer Group

 

Na wyniki trzech kwartałów tego roku wypływ miały jednorazowe zdarzenia związane z poniesionymi nakładami na proces re-IPO (w wysokości 10,2 mln EUR), rezerwy na procesy reorganizacji prowadzonej w Grupie (7,3 mln EUR) oraz rezerwa zawiązana w związku z prowadzonym postępowaniem antymonopolowym (3,8 mln EUR).

 

Zaraportowana EBITDA, z uwzględnieniem powyższych zdarzeń, wyniosła 77,2 mln EUR (wobec 87,2 mln EUR w 3 kwartałach 2015 r.). Zysk netto w omawianym okresie wyniósł 13,5 mln EUR wobec 15,1 mln EUR w trakcie 9 miesięcy 2015 r.

 

W segmencie Europy Zachodniej Grupa w ciągu 3 kwartałów 2016 r. odnotowała 2,1% wzrost przychodów do poziomu 501,2 mln EUR, głównie ze względu na wyższe wolumeny sprzedaży we wszystkich grupach asortymentowych, a szczególnie jeśli chodzi o surowe płyty wiórowe i laminaty. Poprawa wyników nastąpiła pomimo rosnącej presji na ceny sprzedaży.

 

W segmencie Europy Wschodniej w omawianym okresie 2016 r. Grupa wypracowała przychody na poziomie 251,6 mln EUR, wobec 279,3 mln EUR w tym samym okresie zeszłego roku. Na spadek sprzedaży w Segmencie wpływ miało głównie obniżenie obrotów w fabryce płyt HDF - MDF Grajewo, presja cenowa związana z importem tańszych płyt z Białorusi i Ukrainy na polski rynek. Zarząd zwraca jednak uwagę, że dynamika spadków w tym zakładzie została wyhamowana (spadek sprzedaży w MDF Grajewo wyniósł jedynie 1,5 mln EUR w Q3, 2016 w porównaniu do 13,7 mln EUR w trzech kwartałach 2016 r). Zdolności produkcyjne na kluczowych liniach były niemal w pełni wykorzystane, co pozwoliło na efektywne rozłożenie kosztów stałych. W trakcie 3 kwartałów 2016 r. Grupa podjęła także dodatkowe działania mające na celu wzrost efektywności operacyjnej, szczególnie w zakresie wydajności produkcji oraz kosztów związanych z podnoszeniem jakości.

 

Wszystkie strategiczne projekty Grupy realizowane są zgodnie z planem, a nakłady inwestycyjne w ciągu 9 miesięcy 2016 roku wyniosły 31,8 mln EUR. Pod koniec lipca otwarto nową linię lakierniczą w zakładzie w Grajewie. To warta 5 mln EUR inwestycja, która pozwoli na zwiększenie o 30% mocy produkcyjnych w zakresie lakierowanych płyt HDF w zakładzie w Grajewie. Inwestycja ta została zrealizowana w ramach prowadzonego przez Pfleiderer Group programu 4Pack Project. Do tej pory do pracy przy nowej inwestycji zatrudniono 51 osób. Docelowo realizacja projektu 4Pack zwiększy zatrudnienie w Spółce Grajewo MDF o 70 osób. W marcu sfinalizowana została inwestycja związana z linią do produkcji blatów w Wieruszowie. Dzięki niej Grupa zwiększa produkcję oraz poprawia swoją konkurencyjność w segmencie blatów kuchennych. Pfleiderer wykorzystuje również sprzyjające warunki rynkowe na rynku mieszkaniowym w Niemczech. W tym roku zainwestowanych zostanie również 9 mln EUR w fabryce Neumarkt, a poniesione nakłady pozwolą na zwiększenie zdolności produkcyjnych o 10%. Zakład ten jest największą fabryką produkującą płyty wiórowe w całej Europie.

X