Aktualności

Pfleiderer Grajewo

Pfleiderer Grajewo wypłaci akcjonariuszom prawie 65 mln zł dywidendy

 

W trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 29 czerwca akcjonariusze Pfleiderer Grajewo SA zdecydowali o podziale zysku netto za rok obrotowy 2015. Zgodnie z rekomendacją Zarządu na wypłatę dywidendy przeznaczono 64 701 007,00 zł, czyli 1,00 zł na każdą akcję. Pozostała część zysku trafi na kapitał zapasowy. Zgodnie z podjętą uchwałą dniem dywidendy będzie 15 lipca, natomiast termin wypłaty dywidendy jest przewidziany na 29 lipca.

 

Należąca do indeksu mWIG40 Spółka Pfleiderer Grajewo zakończyła 2015 rok zyskiem netto na poziomie 112 mln zł. Wypłacona dywidenda stanowi 57,7 % skonsolidowanego zysku netto wypracowanego w 2015 r. Pod koniec listopada 2015 r. Zarząd Spółki dokonał zmiany polityki w zakresie dywidendy. Zakłada ona, że począwszy od roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2016 r. Spółka, po spełnieniu wymogów prawnych oraz w zależności od warunków rynkowych, przeznaczać będzie na wypłatę dywidendy do 70% skonsolidowanego zysku netto. Spółka wypłaci akcjonariuszom premię z zysku pierwszy raz od 2008 r. (kiedy wypłacono dywidendę za rok2007).

 

W styczniu 2016 r. zakończyła się transakcja odwrotnego przejęcia Pfleiderer GmbH przez Pfleiderer Grajewo. W efekcie połączenia powstała wiodąca polska spółka, a także jeden z czołowych europejskich producentów wyrobów drewnopochodnych. Proces integracji, rozpoczęty w 2015 r. zakłada, że pełna integracja Pfleiderer Grajewo i Pfleiderer GmbH przyniesie synergie w wysokości przynajmniej 30 mln EUR do końca 2018 r. W zeszłym roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Pfleiderer Grajewo były wyższe o 2,6 % r/r i osiągnęły poziom 1,56 mld zł. Zysk operacyjny wyniósł 149 mln zł i był wyższy o 4,5 % w porównaniu z 2014 rokiem. Zysk netto za 2015 r. wyniósł 112 mln zł, co stanowi wzrost o 8,6 % r/r.

X