Aktualności

Pfleiderer Grajewo S.A.

Zmiany w składzie Zarządu Pfleiderer Grajewo S.A.

 

W dniu 1 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza spółki Pfleiderer Grajewo S.A. podjęła  decyzję w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki. Aby przyspieszyć wdrażanie najlepszych praktyk operacyjnych oraz wprowadzić nowe inicjatywy w tworzeniu wartości Grupy, która odnotowała świetne wyniki w pierwszym kwartale 2016 r., Rada Nadzorcza postanowiła przekazać wszystkie funkcje operacyjne CEO Grupy, Panu Michaelowi Wolff’owi.

X