Aktualności

Grupy Pfleiderer

Proces integracji Grupy Pfleiderer postępuje, w I kw. 2016 r. wypracowano 215,5 mln EUR przychodów

 

Przychody Grupy Pfleiderer Grajewo w I kwartale 2016 r. wyniosły 215,5 mln EUR, w porównaniu do 96,2 mln EUR (tylko Pfleiderer Grajewo S.A.). w I kwartale 2015 r. Tak duża różnica wynika z faktu konsolidacji wyników Grupy, po podwyższeniu kapitału i przejęciu niemieckiej części biznesu. Wzrost zrównoważ onej EBITDA – wynik po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych – nieznacznie przewyższył wstępne oczekiwania Zarządu osiągając poziom 33,9 mln EUR, co odpowiada za 13,8% sprzedaży. Kilka czynników jednorazowych wpłynęło na wynik zaraportowanej EBITDA, niemniej jednak zwiększyła się ona z 12,5 mln do 19,3 mln EUR r/r. Grupa wygenerowała zysk netto (po uwzględnieniu podatku) w wysokości 4,3 mln EUR w I kw. 2016 r. W styczniu 2016 Grupa Pfleiderer Grajewo zakończyła z sukcesem proces prawnej oraz finansowej integracji jednostek biznesowych znajdujących się we wschodniej i zachodniej Europie. Jej efektem było utworzenie JEDNEGO PLEIDERERA, grupy posiadającej szeroką gamę różnorodnych produktów oferowanych na szybko rozwijających się rynkach europejskich. Obecnie prowadzone działania skoncentrowane są na integracji organizacyjnej oraz operacyjnej wschodniej i zachodniej dywizji firmy. Ich celem jest współpraca na wszystkich poziomach wewnątrz Grupy Pfleiderer oraz wykorzystanie potencjału wynikającego z dalszej synergii. Jednocześnie należy podkreślić, że czynniki jednorazowe wynikające z przejęcia Pfeliderer GmbH, wpłynęły na wynik Grupy w I kw. 2016 r.

 

„Ze względu na fakt utworzenia JEDNEGO PFLEIDERERA wyniki operacyjne oraz poziom aktywów Grupy Pfleiderer Grajewo są trudno porównywalne z wynikami ubiegłorocznymi. Jednakże z operacyjnego punktu widzenia wyniki w I kw. 2016 roku są dla nas zadowalające” – stwierdził Michael Wolff, Prezes Zarządu Grupy Pfleiderer. „

Na wyniki Grupy wpłynęło kilka zdarzeń jednorazowych, które wynikały m.in. z przejęcia Pfleiderer GmbH i związane były ze specyfiką wymogów rachunkowości. Jesteśmy na dobrej drodze do dalszego rozwoju i spodziewamy się kilkunastoprocentowego wzrostu zrównoważonej EBITDA w ciągu tego roku” – dodał. Wszystkie grupy produktów oferowane przez Pfleiderer przyczyniły się do wzrostu  sprzedaży, w szczególności te charakteryzujące się wysoką wartością dodaną, takie jak laminaty HPL oraz płyty MFC. Na rynkach Europy Zachodniej pozytywne wyniki sprzedaży związane były ze zwiększonymi wolumenami we wszystkich segmentach. Wyniki sprzedaży osiągnięte w I kw. 2016 r. w krajach zachodnioeuropejskich były wyższe od ubiegłorocznych o 2,6%, pomimo presji na obniżkę cen, związanej przede wszystkim z niską ceną zakupu materiałów. Wyniki w segmencie Europy Wschodniej są mniej zadowalające, przychody (uwzględniające sprzedaż wewnątrzną Grupy) spadły z 96,2 mln EUR w I kw. 2015 r. do 86,3 mln EUR w I kw. 2016 r. Na osiągnięte rezultaty wpływ miały przede wszystkim negatywny efekt różnic kursowych (-3,5 mln EUR), spadek sprzedaży płyt MDF  produkowanych w Grajewie oraz presja cenowa ze strony producentów płyt wiórowych z Ukrainy i Białorusi.  “Na większości linii moce produkcyjne są prawie całkowicie wykorzystywane, co  poprawia naszą efektywność kosztową. Jednak dzięki właściwemu planowaniu produkcji jesteśmy w stanie sprzedawać więcej produktów z wartością dodaną, na których osiągamy lepsze marże. Liczymy, że to nas zabezpieczy przed potencjalną konkurencją cenową – powiedział Michael Wolff. – Zdecydowana większość naszych klientów spodziewa się bardziej złożonych produktów o wyższej jakości, dlatego oczekujemy, że nasza strategia będzie dalej pozytywnie wpływała na wyniki sprzedaży. Rozwój rynków, na których działamy jest silnie wspierany przez wzrost gospodarczy krajów w regionie.  Widzimy pozytywne perspektywy dla branży budowlanej w Polsce i krajach niemieckojęzycznych” - dodał.  Na rok 2016 przewidziano kilka kluczowych dla Grupy inwestycji. Należy do nich m.in. nowa linia do lakierowania, piaskowania oraz personalizacji produktów ściennych, która powstaje w Grajewie. Jej ukończenie pozwoli uniknąć zagrożenia, jakim jest oparcie sprzedaży na produktach bez wartości dodanej. Kolejne przedsięwzięcie to linia do produkcji blatów w Wieruszowie. Poprawa procesu wytwarzania przyczyni się do zwiększenia produkcji oraz poprawy konkurencyjności grupy w segmencie blatów kuchennych.

W 2016 r. Grupa będzie się koncentrowała na wewnętrznej integracji, której celem jest połączenie kluczowych funkcji operacyjnych i biznesowych. Jednym z najważniejszych aspektów będzie pokazanie pierwszej wspólnej kolekcji dekorów - ONE Collection. Kolejne kroki to ujednolicenie procesów oraz wprowadzenie wspólnego systemu SAP, co przyczyni się do dalszej poprawy efektywności. Planowane jest również stworzenie nowego działu badawczo-rozwojowego w zakładzie w Wieruszowie.  W dniu 21 marca 2016 r. Zarząd rekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 2015 r. w  całkowitej wysokości ponad 64,7 mln zł, co odpowiada 1 zł na akcję.

X