Akcje i akcjonariat

Dywidenda

Polityka dywidendowa

Pod koniec listopada 2015 r. Zarząd Spółki dokonał zmiany polityki w zakresie dywidendy. Zakłada ona, że począwszy od roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2016 r. Spółka, po spełnieniu wymogów prawnych oraz w zależności od warunków rynkowych, przeznaczać będzie na wypłatę dywidendy do 70% skonsolidowanego zysku netto.

 

Wypłata dywidendy za 2015 r.

W trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 29 czerwca akcjonariusze Pfleiderer Group S.A. zdecydowali o podziale zysku netto za rok obrotowy 2015. Zgodnie z rekomendacją Zarządu na wypłatę dywidendy przeznaczono 64 701 007,00 zł, czyli 1,00 zł na każdą akcję. Pozostała część zysku trafiła na kapitał zapasowy. Zgodnie z podjętą uchwałą dniem dywidendy był 15 lipca, natomiast wypłata dywidendy nastąpiła 29 lipca.

X