Akcje i akcjonariat

Akcjonariat

Nazwa

Liczba akcji

% udział w kapitale zakładowym

Strategic Value Partners LLC

16   772 896

25,92%

Atlantik S.A.  

16   374 497

25,31%

Aviva OFE Aviva BZ WBK

6   000 000

9,27%

Nationale   Nederlanden OFE

6 400 000

9,89%

Pozostali   akcjonariusze

19   153 614

29,60%

Razem

64 701 007

100,00%

X