Raporty bieżące

2017-01-12 | RB 01/2017

Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

2017-01-15 | RB 02/2017

Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Pfleiderer Group S.A.

2017-01-19 | RB 03/2017

Informacja o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Pfleiderer Group S.A.

2017-01-22 | RB 04/2017

Skorygowane zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Pfleiderer Group S.A.

2017-01-29 | RB 05/2017

Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

2017-01-31 | RB 06/2017

Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

2017-02-07 | RB 07/2017

Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

2017-02-09 | RB 08/2017

Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

2017-02-13 | RB 09/2017

Informacja o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Pfleiderer Group S.A.

2017-02-19 | RB 10/2017

Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

2017-02-21 | RB 11/2017

Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

2017-02-21 | RB 12/2017

Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Pfleiderer Group S.A.

2017-02-27 | RB 13/2017

Aktualizacja planów dotyczących refinansowania zadłużenia

2017-03-01 | RB 14/2017

Rezygnacja Prezesa Zarządu Pfleiderer Group S.A.

2017-03-01 | RB 15/2017

Powołanie Prezesa Zarządu Pfleiderer Group S.A.

 
X