Raporty bieżące

2016-01-07 | RB 01/2016

Emisja obligacji krótkoterminowych

2016-01-11 | RB 02/2016

Emisja obligacji krótkoterminowych

2016-01-18 | RB 03/2016

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Pfleiderer Grajewo S.A.

2016-01-18 | RB 04/2016

Spełnienie się warunków zawieszających określonych w Pfleiderer SPA oraz Umowy Kredytu Odnawialnego; nabycie przez Pfleiderer Grajewo S.A. jedynego udziału w Pfleiderer GmbH oraz udzielenie gwarancji

2016-01-18 | RB 05/2016

Rezygnacje członków Rady Nadzorczej Pfleiderer Grajewo S.A.

2016-01-21 | RB 06/2016

Informacja o transakcjach na akcjach spółki Pfleiderer Grajewo S.A.

2016-01-21 | RB 07/2016

Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Pfleiderer Grajewo S.A.

2016-01-21 | RB 08/2016

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A.

2016-01-21 | RB 09/2016

Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Grajewo S.A., które odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 roku

2016-01-25 | RB 10/2016

Informacja o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Pfleiderer Grajewo S.A.

2016-01-25 | RB 11/2016

Agencja Moody’s przyznała Pfleiderer Grajewo S.A. rating B1 dla zadłużenia grupy i rating B1-PD dla prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązań

2016-01-27 | RB 12/2016

Rejestracja akcji serii E Pfleiderer Grajewo S.A. przez Krajowy Depozyt Papierów Warto ściowych

2016-01-27 | RB 13/2016

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii E Pfleiderer Grajewo S.A. oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii E Pfleiderer Grajewo S.A.

2016-01-27 | RB 14/2016

Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

2016-01-28 | RB 15/2016

Agencja S&P przyznała korporacyjny rating kredytowy „B” spółce Pfleiderer Grajewo S.A. i podwyższyła z „B-„ do „B” długoterminowy korporacyjny rating kredytowy Pfleiderer GmbH

 
X