• Dom
  • Prasa
  • Press informacja
  • Pfleiderer Group zwycięża w kategorii „Relacje Inwestorskie” w prestiżowym rankingu „Giełdowa Spółka Roku 2016”
PRESSE

Herzlich Willkommen im Pressebereich. Hier finden Sie Neuigkeiten, Bildmaterial und Ansprechpartner.

Press informacja

Pfleiderer Group zwycięża w kategorii „Relacje Inwestorskie” w prestiżowym rankingu „Giełdowa Spółka Roku 2016”

Po roku od przeprowadzenia transakcji odwrotnego przej ęcia oraz integracji Wschodniego i Zachodniego segmentu Grupy, Spółka Pfleiderer Group zwyci ężyła w prestiżowym rankingu „Giełdowa Spółka Roku” w kategorii „Relacje inwestorskie”, organizowanym przez redakcj ę Pulsu Biznesu oraz TNS Polska. Wr ęczenie nagród odbyło się wczoraj w Teatrze Wielkim.

 

„Giełdowa Spółka Roku” to najstarszy i najbardziej presti żowy ranking na rynku, a o przyznaniu nagród decyduje około 100 losowo wybranych maklerów, analityków i doradców inwestycyjnych. Eksperci bior ą pod uwagę takie kryteria, jak kompetencje zarządu, perspektywy rozwoju oraz relacje z inwestorami. Rzetelna i jasna polityka komunikacyjna Pfleiderer Group, a tak że proaktywna postawa wykorzystuj ąca tradycyjne i nowoczesne środki komunikacji w kontaktach z inwestorami zaowocowała przyznaniem 1. miejsca w kategorii Relacje Inwestorskie. 

"Jeste śmy bardzo dumni z faktu, że rynek kapitałowy przyznał nam nagrodę za najlepsze relacje inwestorskie. Zale ży nam na prowadzeniu otwartej i transparentnej polityki informacyjnej dla naszych akcjonariuszy, analityków oraz innych uczestników rynku kapitałowego.” - Michael Wolff, CEO Pfleiderer Group . 

Wyró żnienia zostały wręczone podczas uroczystej gali, która odbyła się 20 marca w Teatrze Wielkim w Warszawie.

  

RELACIE INWESTORSKIE

X