Notowania gieldowe
Data otwarcia: 2018-11-14
Cena otwarci
29.95
Zmiana
4.72
Obroty
1.8
Kurs MIN[PLN]
28.3
Kurs MAX[PLN]
30.3
  • Home
  • Prasa
  • Press informacja
  • Pfleiderer Group zwycięża w kategorii „Relacje Inwestorskie” w prestiżowym rankingu „Giełdowa Spółka Roku 2016”
Press informacja

Pfleiderer Group zwycięża w kategorii „Relacje Inwestorskie” w prestiżowym rankingu „Giełdowa Spółka Roku 2016”

Pfleiderer Group zwycięża w kategorii „Relacje Inwestorskie” w prestiżowym rankingu „Giełdowa Spółka Roku 2016”

Po roku od przeprowadzenia transakcji odwrotnego przej ęcia oraz integracji Wschodniego i Zachodniego segmentu Grupy, Spółka Pfleiderer Group zwyci ężyła w prestiżowym rankingu „Giełdowa Spółka Roku” w kategorii „Relacje inwestorskie”, organizowanym przez redakcj ę Pulsu Biznesu oraz TNS Polska. Wr ęczenie nagród odbyło się wczoraj w Teatrze Wielkim.

 

„Giełdowa Spółka Roku” to najstarszy i najbardziej presti żowy ranking na rynku, a o przyznaniu nagród decyduje około 100 losowo wybranych maklerów, analityków i doradców inwestycyjnych. Eksperci bior ą pod uwagę takie kryteria, jak kompetencje zarządu, perspektywy rozwoju oraz relacje z inwestorami. Rzetelna i jasna polityka komunikacyjna Pfleiderer Group, a tak że proaktywna postawa wykorzystuj ąca tradycyjne i nowoczesne środki komunikacji w kontaktach z inwestorami zaowocowała przyznaniem 1. miejsca w kategorii Relacje Inwestorskie. 

"Jeste śmy bardzo dumni z faktu, że rynek kapitałowy przyznał nam nagrodę za najlepsze relacje inwestorskie. Zale ży nam na prowadzeniu otwartej i transparentnej polityki informacyjnej dla naszych akcjonariuszy, analityków oraz innych uczestników rynku kapitałowego.” - Michael Wolff, CEO Pfleiderer Group . 

Wyró żnienia zostały wręczone podczas uroczystej gali, która odbyła się 20 marca w Teatrze Wielkim w Warszawie.

  

RELACIE INWESTORSKIE

X