Notowania gieldowe
Data otwarcia: 2018-09-21
Cena otwarci
36.2
Zmiana
-1.5
Obroty
0.04
Kurs MIN[PLN]
36.2
Kurs MAX[PLN]
37
Press informacja

Pfleiderer Group przedstawia wyniki finansowe za 2017 r.

Pfleiderer Group przedstawia wyniki finansowe za 2017 r.

Pfleiderer Group przedstawia wyniki finansowe za 2017 r. - wzrost EBITDA,

konsekwentna realizacja strategii i planu inwestycyjnego

  • Skonsolidowane przychody netto wypracowane przez Pfleiderer Group
    w 2017 r. wyniosły 1 006 mln euro i były o 4,8% wyższe niż rok wcześniej.
  • Wynik EBITDA Grupy wzrósł o 9,3% do 120 mln euro. Marża EBITDA wyniosła 11,9%.
  • Pfleiderer Group konsekwentnie wdraża założenia Strategii - wartość zrealizowanych projektów inwestycyjnych w 2017 r. wyniosła 76,3 mln euro.
  • Grupa znacząco obniży koszty finansowe dzięki refinansowaniu długu.
  • Grupa pracuje nad nowymi produktami i innowacjami. W zeszłym roku zostały wprowadzone nowe wzory i dekory oraz przeprowadzono pre-launch prezentacji PrimeBoard i Duropal HPL Compact Exterior. Za swoje produkty Pfleiderer Group zdobył liczne nagrody, w tym German Design Award 2017, Red Dot Award: Product Design 2017 oraz German Brand Award. 

 

11.04.2018, Wrocław. Pfleiderer Group zakończył 2017 rok z solidnymi wynikami finansowymi. Skonsolidowane przychody Grupy wzrosły o 4,8% w stosunku do poprzedniego roku (8.3% bez pierwszych 19 dni 2016 r. Segmentu Zachodniego), a wynik EBITDA o 9,3% (10.4% bez pierwszych  19 dni 2016 roku Segmentu Zachodniego). Kluczowe wydarzenia minionego roku to przede wszystkim przedstawienie Strategii do 2021 r., realizacja planu inwestycyjnego, refinansowanie zadłużenia,  a także zmiany w Zarządzie i udany skup akcji własnych.

„Miniony rok był bardzo pracowity dla Pfleiderer Group. Gruntownie przeanalizowaliśmy funkcjonowanie Grupy, czego efektem jest przedstawiona we wrześniu Strategia Pfleiderer Group do 2021 r. Realizacja określonych w niej celów pozwoli na utrzymanie wiodącej pozycji w naszej konkurencyjnej i dynamicznie zmieniającej się branży. Sukcesy osiągnęliśmy m.in. poprzez optymalizację procesów w Grupie, co przełożyło się np. na zwiększenie efektywności operacyjnej, lepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych, optymalizację kosztów produkcji i minimalizację przestojów. Udoskonalaliśmy nasze podejście skupione na Kliencie poprzez ciągłą poprawę jakości obsługi Klientów i rozwój nowych produktów.” - mówiTom K. Schäbinger, Prezes Zarządu Pfleiderer Group S.A.

W całym 2017 r. marża brutto wyniosła 23%, pozostając na stabilnym poziomie r/r dzięki wdrożeniu nowej polityki cenowej i mimo znaczącego wzrostu cen surowców. EBITDA Grupy wyniosła 120 mln euro i wzrosła o 9,3% r/r. Marża EBITDA była na podobnym poziomie jak w 2016 r. i wyniosła 11,9%.

Przemyślane decyzje inwestycyjne wspierają realizację strategii

W 2017 r. nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły 76,3 mln euro. W ramach realizacji strategicznych projektów Pfleiderer Group zrealizowała bądź rozpoczęła realizację inwestycji takich jak „Czteropak inwestycyjny” (projekt "4-Pack") w Grajewie, linia do produkcji blatów i projekt Dynasteam w Wieruszowie, linia szlifierska w zakładzie w Neumarkt, linia lakiernicza w Leutkirch. Grupa zainwestowała również w rozwój spółki zależnej Silekol.

Realizowane i zaplanowane projekty inwestycyjne pomogą osiągnąć wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży do poziomu 1,2 mld euro i przyczynią się do poprawy marży EBITDA do poziomu minimum 16% za rok kończący się 31 grudnia 2021 r.

Inwestycje Pfleiderer Group pomagają we wprowadzaniu na rynek nowych, innowacyjnych produkty oraz zmniejszaniu odziaływania na środowisko naturalne. Inwestycje są połączone ze strategią Spółki mającą na celu umocnienie pozycji Grupy na europejskim rynku produktów drewnopochodnych. Pfleiderer zajmuje wiodącą pozycję pod względem rozwoju wzorów, dekorów i nowych innowacyjnych produktów, które odpowiadają najnowszym trendom i potrzebom konsumentów. Każdego roku produkty Grupy nagradzane są licznymi nagrodami, jak np. German Design Award 2017, German Brand Award 2017.

Refinansowanie zadłużenia wpłynie na obniżenie kosztów jego obsługi

W pierwszej połowie 2017 r. Zarząd Pfleiderer Group z powodzeniem przeprowadził refinansowanie zadłużenia z 2014 r. Nowe warunki jego obsługi pomogą w znacznym obniżeniu kosztów finansowych. 1 sierpnia nastąpił wykup niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych. Szacowane oszczędności wynikające z niższych kosztów obsługi zadłużenia od 2018 r. będą wynosić ok. 6,5 mln euro rocznie  w porównaniu do lat 2016-2017.

Spółka konsekwentnie zwiększa wartość dla Akcjonariuszy

Chcąc dzielić się z Akcjonariuszami wypracowanymi zyskami, 21 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy z zysku netto za 2016 r w wysokości 71,2 mln zł, czyli 1,1 zł na każdą akcję. Dywidendą objęte były wszystkie akcje Spółki. Wypłata dla akcjonariuszy nastąpiła w lipcu ubiegłego roku.

Program nabycia akcji własnych realizowany zgodnie z założeniami

W związku z realizacją zatwierdzonego w czerwcu 2017 r. przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki programu nabywania akcji własnych, pod koniec września Zarząd Pfleiderer Group określił szczegółowe warunki nabycia akcji własnych. Realizując założenia programu, w ramach trzech transz Pfleiderer Group S.A. nabył w dniach 12 października 2017 r. oraz 7 i 27 lutego 2018 r. łącznie 5 396 933 akcji, co w przybliżeniu odpowiada 8,34% ogólnej liczby głosów w Spółce.

X