Notowania gieldowe
Data otwarcia: 2018-11-14
Cena otwarci
30.3
Zmiana
5.94
Obroty
0.03
Kurs MIN[PLN]
28.3
Kurs MAX[PLN]
30.3
Press informacja

Pfleiderer Group ogłasza zmianę na stanowisku Prezesa Zarządu

Pfleiderer Group ogłasza zmianę na stanowisku Prezesa Zarządu
  • Thomas Schäbinger zastąpi Michaela Wolffa, który podjął decyzję  o nieprzedłużaniu wiążącego go ze Spółką kontraktu po 13 latach pracy dla czołowego europejskiego producenta wyrobów drewnopochodnych

 

2 marca 2017 r. Rada Nadzorcza Pfleiderer Group S.A. powołała Thomasa Schäbingera na stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego (CEO) Spółki. Thomas Schäbinger zastępuje na tym stanowisku Michaela Wolffa, dotychczasowego Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego, który podjął decyzję o nieprzedłużaniu zawartego z Grupą kontraktu wygasającego w grudniu 2017 r. i który w związku z tym odejdzie z Grupy. Powyższe zmiany wejdą w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

 

Michael Wolff pracuje w Grupie od 2004 r., początkowo na stanowisku Dyrektora Generalnego Segmentu Zachodniego, a od 2013 r. na stanowisku Dyrektora Generalnego Pfleiderer Group. W 2010 r. zainicjował dogłębny proces restrukturyzacji działalności Grupy w Niemczech, czego skutkiem było przywrócenie Segmentu Zachodniego na ścieżkę wzrostu i rentowności. Od 2013 r. Pfleiderer Group pomyślnie przeszła przez proces usprawnień finansowych i operacyjnych, co zakończyło się finalizacją procesu re-IPO w styczniu 2016 r., jednocześnie przenosząc Grupę na nowy, wyższy poziom. W wyniku prawnego i operacyjnego połączenia Segmentu Wschodniego z Segmentem Zachodnim utworzony został w pełni zintegrowany organizm: JEDEN PFLEIDERER będący czołowym europejskim producentem wyrobów drewnopochodnych.

 

Do poprowadzenia kolejnego etapu rozwoju strategicznego Pfleiderer Group, Rada Nadzorcza wybrała Thomasa Schäbingera, który najpóźniej 1 lipca br. przejmie powierzone mu obowiązki. Michael Wolff pokieruje Spółką do końca czerwca i udzieli swemu następcy wsparcia w pomyślnym przejęciu obowiązków.

–Michael Wolff poinformował Radę Nadzorczą Pfleiderer Group S.A., że nie planuje przedłużenia wiążącego go z Grupą kontraktu, czego bardzo żałujemy. Grupa kapitałowa Pfleiderer Group ma wobec Michaela Wolffa ogromny dług wdzięczności. Od ponad 13 lat lojalnie służy on Grupie swą pracą i doświadczeniem. W tym okresie nadzorował zakończoną powodzeniem restrukturyzację niemieckiej spółki dominującej grupy kapitałowej Pfleiderer Group oraz kompleksową integrację polskich i niemieckich segmentów biznesowych. Wszystko to zostało osiągnięte przy jednoczesnym zapewnieniu nieprzerwanego wzrostu zysków. Rada Nadzorcza życzy Michaelowi Wolffowi wielu sukcesów w jego przyszłych wyzwaniach – powiedział Zbigniew Prokopowicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej Pfleiderer Group S.A.

– Po niełatwej restrukturyzacji finansowej i operacyjnej naszej spółki dominującej Pfleiderer, którą rozpoczęliśmy w 2012 r., grupa kapitałowa Pfleiderer dokonała wielkiego postępu, z którego jestem bardzo dumny. Restrukturyzacja ta pozwoliła urzeczywistnić w 2016 r. moją wizję niemiecko-polskiej zintegrowanej grupy będącej czołowym producentem wyrobów drewnopochodnych. Pod względem finansowym nasza spółka holdingowa Pfleiderer Group przynosi zyski, wykazuje wzrost i jest dobrze przygotowana na wyzwania, jakie niesie przyszłość. Nadszedł odpowiedni moment, by przekazać stery mojemu następcy. Będę wspierał pana Schäbingera, by zapewnić Grupie płynną zmianę na zajmowanym przeze mnie dotychczas stanowisku – powiedział Michael Wolff, Prezes Zarządu Pfleiderer Group S.A.

Thomas Schäbinger zajmował od 2015 r. stanowisko Dyrektora Generalnego Bundy Refrigeration Group, spółki z branży technologii chłodzenia. W latach 1998-2014 pełnił szereg funkcji w grupie Mondi Europe i Mondi International (dawniej Frantschach) produkującej opakowania i papier w zakładach znajdujących się w 30 krajach i zatrudniającej 25 700 pracowników. Wcześniej Thomas Schäbinger zajmował stanowiska kierownicze m.in. w koncernach Unilever oraz Beiersdorf. Zdobył praktyczne doświadczenie strategiczne i operacyjne w obszarze międzynarodowej działalności grup kapitałowych, w szczególności w zakresie sprzedaży i zamówień w oparciu o metodologie Lean Six Sigma i Value Management.

 – Cieszymy się, że udało nam się w stosunkowo krótkim czasie znaleźć takiego eksperta jak pan Schäbinger. Jestem pewien, że wprowadzi on grupę kapitałową Pfleiderer Group ku wspaniałej przyszłości, w której stanie się ona europejskim graczem światowego formatu – dodał Zbigniew Prokopowicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej Pfleiderer Group S.A.

 

Pozostali członkowie Zarządu pozostaną w jego składzie: Richard Mayer jako Dyrektor Finansowy, Dirk Hardow jako Dyrektor Operacyjny, Rafał Karcz jako Dyrektor Administracyjny i Wojciech Gątkiewicz jako Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu.

X